utorok, 18. mája 2021

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Ako pandémia COVID – 19 ovplyvnila sektor autodopravy?

Počas pandémie COVID-19 bol zaznamenaný 60 % pokles prepravovaných osôb v sektore osobnej autodopravy. Aké boli dopady na celkovú zamestnanosť a vývoj tržieb v spomínanom...

Finančná situácia slovenských MSP sa v predkrízovom období zlepšila

Pred vypuknutím pandémie COVID-19 sa agregované finančné výsledky a hodnoty finančných pomerových ukazovateľov MSP vo väčšine prípadov zlepšili. MSP zaznamenali medziročný nárast objemu...

Prieskum: Podnikatelia požadujú zmenu opatrení na podporu podnikania počas koronakrízy

Už takmer rok sa snažia podnikatelia zachrániť svoje podnikanie, ktoré momentálne trpí kvôli vládnym opatreniam zavedených z dôvodu pandémie. V priebehu uplynulého roka realizovali...

Akú podporu môžu podnikatelia získať a odkiaľ ju môžu čerpať?

Aj tento rok sme pre malých a stredne veľkých podnikateľov a záujemcov o podnikanie pripravili prehľad o možnostiach podpory zo strany štátu. V úvode sme sa venovali...