štvrtok, 21. januára 2021

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Mapovanie stavu a vývoja MSP v regiónoch Slovenska

Podobne ako ostatné oblasti spoločenského života na Slovensku, aj podnikateľské prostredie si prešlo za uplynulé desaťročie zásadnými zmenami. V Slovak Business Agency sme...

Zastúpenie žien v podnikaní je stále nedostatočné

Hoci sa ženy podieľajú viac ako polovicou na celkovom počte obyvateľov tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku, vo vykonávaní podnikateľskej...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

Strácate prehľad v opatreniach prijatých na podporu MSP v období krízovej situácie? Pripravili sme pre Vás aktualizovaný dokument, v ktorom sumarizujeme momentálne platné opatrenia na podporu podnikateľov...

Mikropôžičkový program SBA pomáha malým podnikateľom rásť

Podporné opatrenia pre podnikateľov predstavujú významný ekonomický nástroj, ktorý prispieva k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju sektora malých a stredných podnikov. Dôležitosť malých a stredných podnikov si...