štvrtok, 13. augusta 2020

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Viac informácií o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2019 už...

Zaujíma Vás stav malého a stredného podnikania na Slovensku v roku 2019 a formy jeho podpory? Novú Správu o stave malého a...

Vplyv pandémie Covid 19 na zamestnanosť v SR

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila výkonnosť slovenskej ekonomiky. Dosiahnutý prepad hospodárstva a zamestnanosti zaraďuje Slovensko medzi najviac postihnuté krajiny EÚ. Vplyvom núteného obmedzenia podnikateľskej...

Založenie sociálneho podniku – poradíme Vám ako na to

V poradí ďalší z našich informačných materiálov sa zameral na oblasť podnikania formou sociálneho podniku, ktorý sa od bežného podniku líši viacerými znakmi. 

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Okrem iného, dávame do pozornosti výrazne zmeny v zákone o autoškolách...