streda, 29. júna 2022

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Aktuálne informácie o uvalených sankciách na Ruskú federáciu a Bielorusko

Ruská invázia na Ukrajinu mala veľmi rýchly dopad aj na oblasť medzinárodných vzťahov. Európska únia reagovala okamžitým uvalením viacerých sankcií voči Ruskej...

Ako je slovenský vzdelávací systém pripravený na priemyselnú revolúciu?

Štvrtá priemyselná revolúcia (tzv. Priemysel 4.0) sa stáva realitou. Už v súčasnosti sú badateľné tendencie, ktoré prebiehajúca pandémia ešte urýchlila. Vzdelávanie ako...

Zverejnenie publikácie: Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard

Dňa 29.3.2022 bolo zverejnené 10. vydanie publikácie OECD zameranej na financovanie malých a stredných podnikov (MSP). Správa analyzuje trendy a politiky v oblasti...

Výsledky prieskumu: Ako vplýva konflikt na Ukrajine na našich podnikateľov?

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku pociťuje negatívne následky vojenského konfliktu na Ukrajine na svoje podnikanie. Mnohí z nich by ukrajinským občanom...