piatok, 17. septembra 2021

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Aký bol rok 2020 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

Slovenské hospodárstvo zaznamenalo v roku 2020 v dôsledku pandémie pokles HDP, po prvý krát od hospodárskej krízy v roku 2009. Negatívnymi následkami bol poznačený aj...

Malé a stredné podnikanie v Košickom samosprávnom kraji v roku 2020

Košický samosprávny kraj patrí medzi najväčšie kraje Slovenska nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľov. Medzi silné stránky kraja patrí priemyselný charakter regiónu, ktorý pokrýva...

Malé a stredné podnikanie v Prešovskom samosprávnom kraji v roku 2020

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska, či už rozlohou alebo počtom obyvateľov. Región je charakteristický priaznivým demografickým vývojom obyvateľstva, dobrým...

Malé a stredné podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v roku 2020

Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej osídlený kraj Slovenska. Medzi silné stránky regiónu patrí najmä disponibilná...