pondelok, 17. február 2020

Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Slovak Business Agency  sa stala jedným zo strategických partnerov novovzniknutej platformy pre rodinné podnikanie, ktorej úlohou je :

Zmeny v legislatíve pre MSP od 01.01.2020

Na základe denného monitorovania legislatívy kolegovia pre Vás vybrali  10 najdôležitejších zmien, ktoré s príchodom nového roka 2020 zvýšia Vaše náklady, podrobnosti sa...

Akých konaní by sa mali podnikatelia zdržať, aby neporušili práva spotrebiteľa?

Vymedzenie základných pojmov, právna úprava a klasifikácia povinností podnikateľov, resp. predávajúcich voči svojim spotrebiteľom. Aj to je obsahom nižšie uvedenej brožúry.

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku stále stagnuje

O zhoršovaní stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa diskutuje už dlhšiu dobu. Podnikatelia často bojujú s pocitom, že štát namiesto väčšej podpory im...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2018

Podnikateľský sektor sa v roku 2018 vyvíjal v podmienkach relatívne vysokého tempa ekonomického rastu, ktorý sa premietol aj do priaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov MSP...

Náklady malých firiem zvýši najmä minimálna mzda

Ku koncu novembra bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Iba v 34 z prijatých materiálov bolo vyhodnotené,...

Výročná konferencia 10.12.2019

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov. ...

Rodinné podnikanie v SR – skúsenosti a príležitosti

Závery zhrnuté v tomto článku vychádzajú z názorov podnikateľov, ktorí svoje podniky považujú za rodinné podniky. V dvoch organizovaných diskusiách konaných v Košiciach, dňa 13.11.2019 a v Bratislave,...