piatok, 25. júna 2021

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Malé a stredné podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v roku 2020

Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej osídlený kraj Slovenska. Medzi silné stránky regiónu patrí najmä disponibilná...

Ako ovplyvnila pandémia kreatívny priemysel?

Malé a stredné podniky pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu majú v slovenskej ekonomike svoje špecifické postavenie. Z makroekonomického pohľadu toto odvetvie nedosahuje výrazný podiel na HDP,...

Ako sa vyvíjal maloobchod počas pandémie COVID-19?

Aký vplyv mala pandémia COVID-19 na maloobchod v jednotlivých kategóriách? Bol pokles tržieb počas pandémie vyšší v maloobchode či veľkoobchode? Zasiahla pandémia...

Malé a stredné podnikanie v Žilinskom samosprávnom kraji v roku 2020

Žilinský samosprávny kraj možno charakterizovať ako priemyselný región s vysokým potenciálom pre ďalší rozvoj. Vďačí za to hlavne dvom faktorom, lokalizácii v...