streda, 11. december 2019

Rodinné podnikanie v SR – skúsenosti a príležitosti

Závery zhrnuté v tomto článku vychádzajú z názorov podnikateľov, ktorí svoje podniky považujú za rodinné podniky. V dvoch organizovaných diskusiách konaných v Košiciach, dňa 13.11.2019 a v Bratislave,...

Rodinné podnikanie v SR

Generačná výmena, nástupníctvo členov rodiny a majetku  boli ústrednou témou regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 13.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave k pripravovanej analýze...

4. Stretnutie Pracovnej skupiny

Už po štvrtý krát sa zišli členovia Pracovnej skupiny, aby spolu diskutovali o našich najnovších výstupoch. Na stretnutí odzneli záverečné zistenia z...

Kalendár podnikateľa

Podnikatelia pozor! Máme tu pre Vás Kalendár podnikateľa – pomôcku, ktorá Vám nedovolí zabudnúť na aktuálne daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo zákonov....

Podnikanie a zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Prílev cudzincov do krajín Európskej únie sa stáva čoraz významnejším faktorom ovplyvňujúcim nielen domáci pracovný trh, ale aj podnikateľské prostredie. Záujem o prácu,...

Informácie pri začatí podnikania v športe, ubytovaní a zdravotníctve

Radi by sme Vám pomohli zorientovať sa v spleti legislatívnych predpisov, povolení a povinností, ktorým sa nevyhnete ak  sa chystáte podnikať, alebo podnikáte v oblasti...

Prevod práv k podniku

Ak Vás zaujíma téma prevodu práv k podniku, ponúkame Vám jednoduchý súhrn vybraných informácií, ktorý Vám môže napomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Predaj...

Založenie e-shopu

Podnikáte on-line? Máte jasno vo všetkých právnych náležitostiach vo vzťahu k vášmu zákazníkovi, ktoré musí Váš e-shop spĺňať?  Prinášame Vám základné obchodné...