štvrtok, 29. októbra 2020

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca so šírením koronavírusu na Slovensku je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Jej dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a...

Skrátenie úväzkov či prepúšťanie? Ako podnikatelia reagujú na prijaté opatrenia ukázal prieskum

Druhá vlna pandémie COVID 19 spolu s prijatými opatreniami so sebou priniesla negatívny dopad na podnikanie až pre 95% malých a...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2019

Podnikateľský sektor sa v roku 2019 vyvíjal v prostredí, pre ktoré bolo charakteristické pomalšie tempo ekonomického rastu. Medziročne došlo k zvýšeniu podielu MSP – právnických...

Podnikatelia sú v otázke nedeľného predaja opatrní

V súvislosti s diskutovaným zákazom nedeľného predaja sme pripravili analýzu venujúcu sa prípadným dopadom zákazu nedeľného predaja na slovenský maloobchod.
Zdroj: unsplash.com

Prieskum: Názory podnikateľov na dopady druhej vlny koronakrízy

Slovensko momentálne prechádza druhou vlnou pandémie. Na základe epidemiologickej situácie boli prijaté nové opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu COVID-19. Slovak Business Agency, Združenie...