nedeľa, 17. november 2019

Rodinné podnikanie v SR

Generačná výmena, nástupníctvo členov rodiny a majetku  boli ústrednou témou regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach  k pripravovanej analýze „Rodinné podnikanie v SR“. Zúčastnení skúsení...

Kalendár podnikateľa

Podnikatelia pozor! Máme tu pre Vás Kalendár podnikateľa – pomôcku, ktorá Vám nedovolí zabudnúť na aktuálne daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo zákonov....

Podnikanie a zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Prílev cudzincov do krajín Európskej únie sa stáva čoraz významnejším faktorom ovplyvňujúcim nielen domáci pracovný trh, ale aj podnikateľské prostredie. Záujem o prácu,...

Informácie pri začatí podnikania v športe, ubytovaní a zdravotníctve

Radi by sme Vám pomohli zorientovať sa v spleti legislatívnych predpisov, povolení a povinností, ktorým sa nevyhnete ak  sa chystáte podnikať, alebo podnikáte v oblasti...

Prevod práv k podniku

Ak Vás zaujíma téma prevodu práv k podniku, ponúkame Vám jednoduchý súhrn vybraných informácií, ktorý Vám môže napomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Predaj...

Založenie e-shopu

Podnikáte on-line? Máte jasno vo všetkých právnych náležitostiach vo vzťahu k vášmu zákazníkovi, ktoré musí Váš e-shop spĺňať?  Prinášame Vám základné obchodné...

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie,...

Prieskum kvality podnikateľského prostredia na Slovensku

Keďže kvalita podnikateľského prostredia zásadne ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast každej trhovej ekonomiky, Slovak Business Agency zrealizovala prieskum zameraný...