Audit hodnotenia uplatňovania princípov SBAfE

468

Zverejnili sme pre Vás aktualizovaný analytický dokument, ktorý hodnotí postavenie Slovenska podľa jednotlivých princípov iniciatívy Small Business Act for Europe (SBAfE), ktorá je základným rámcom pre politiku EÚ v oblasti malých a stredných podnikov.