Viac informácií o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2019 už čoskoro!

264

Zaujíma Vás stav malého a stredného podnikania na Slovensku v roku 2019 a formy jeho podpory? Novú Správu o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2019 zverejníme už čoskoro.