Prieskumy

5075

Súčasťou monitoringu podnikateľského prostredia je realizácia a vyhodnocovanie rôznych prieskumov zameraných na aktuálne problémy a potreby podnikateľského prostredia na Slovensku a v okolitých krajinách. Cieľom prieskumov je identifikovať a vyhodnotiť aktuálne problémy slovenských malých a stredných podnikov a na ich základe navrhnúť opatrenia za účelom kontinuálneho zlepšovania podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.

Dopady vojenského konfliktu na Ukrajine na slovenských podnikateľov

Prístup MSP k financovaniu

Monitoring uplatňovania princípov SBAfE

Preferované opatrenia pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pretrvávajúcej koronakrízy

Názory podnikateľov na dopady druhej vlny korona krízy

Prieskum prekážok v podnikaní mladých na Slovensku

Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku

Prieskum Globálny monitor podnikania

Postoje MSP k využívaniu podporných programov