piatok, 3. decembra 2021
Domov Aktivity

Aktivity

Sociálne podnikanie na Slovensku

Aj tento rok sa v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First" konali regionálne podujatia, tentokrát...

7. Stretnutie pracovnej skupiny

Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa aj 7. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo...

Výročná konferencia 09.12.2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 sme každoročnú Výročnú konferenciu pre odbornú verejnosť zorganizovali ONLINE formou, dňa 09.12.2020...

6. Stretnutie Pracovnej skupiny

Aj 6. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo formou per rollam, v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie...

Bariéry a perspektívy cestovného ruchu

Súčasný stav a budúcnosť cestovného ruchu na Slovensku je z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu jednou z často diskutovaných tém v spoločnosti....

5. Stretnutie Pracovnej skupiny

S ohľadom na vývoj pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa 5. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo...

Výročná konferencia 10.12.2019

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov. ...

Rodinné podnikanie v SR

Generačná výmena, nástupníctvo členov rodiny a majetku  boli ústrednou témou regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 13.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave k pripravovanej analýze...

4. Stretnutie Pracovnej skupiny

Už po štvrtý krát sa zišli členovia Pracovnej skupiny, aby spolu diskutovali o našich najnovších výstupoch. Na stretnutí odzneli záverečné zistenia z...

3. Stretnutie Pracovnej skupiny

Zdroj: Unsplash V priestoroch SBA sa 29.05.2019 uskutočnilo 3. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Prítomným členom prizvaní analytici odboru výskumu...