pondelok, 18. októbra 2021
Domov Aktivity Regionálne podujatia

Regionálne podujatia

Sociálne podnikanie na Slovensku

Aj tento rok sa v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First" konali regionálne podujatia, tentokrát...

Bariéry a perspektívy cestovného ruchu

Súčasný stav a budúcnosť cestovného ruchu na Slovensku je z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu jednou z často diskutovaných tém v spoločnosti....

Rodinné podnikanie v SR

Generačná výmena, nástupníctvo členov rodiny a majetku  boli ústrednou témou regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 13.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave k pripravovanej analýze...

Podnikanie žien v regiónoch SR

V rámci národného projektu „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First“ sa v Banskej Bystrici dňa 21.03.2019 uskutočnilo regionálne podujatie k...

Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR

Hlavným cieľom je analyzovať súčasný stav podnikania mladých, ich postoj a ambície vo väzbe na  podnikateľskú aktivitu v regiónoch SR.  Súčasťou analýzy je:

Duálne vzdelávanie

Jednou z podaktivít Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ je aj prezentácia výsledkov projektu cieľovým skupinám. Prostredníctvom odborných regionálnych...