utorok, 21. január 2020
Domov Aktuality

Aktuality

Náklady malých firiem zvýši najmä minimálna mzda

Ku koncu novembra bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Iba v 34 z prijatých materiálov bolo vyhodnotené,...

Výročná konferencia 10.12.2019

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov. ...

Rodinné podnikanie v SR – skúsenosti a príležitosti

Závery zhrnuté v tomto článku vychádzajú z názorov podnikateľov, ktorí svoje podniky považujú za rodinné podniky. V dvoch organizovaných diskusiách konaných v Košiciach, dňa 13.11.2019 a v Bratislave,...

Analýza efektívnosti podporných programov – startupový program SBA

V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je podpora MSP. Špecifický význam predstavujú...

4. Stretnutie Pracovnej skupiny

Už po štvrtý krát sa zišli členovia Pracovnej skupiny, aby spolu diskutovali o našich najnovších výstupoch. Na stretnutí odzneli záverečné zistenia z...

Kalendár podnikateľa

Podnikatelia pozor! Máme tu pre Vás Kalendár podnikateľa – pomôcku, ktorá Vám nedovolí zabudnúť na aktuálne daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo zákonov....

Podnikanie a zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Prílev cudzincov do krajín Európskej únie sa stáva čoraz významnejším faktorom ovplyvňujúcim nielen domáci pracovný trh, ale aj podnikateľské prostredie. Záujem o prácu,...

Informácie pri začatí podnikania v športe, ubytovaní a zdravotníctve

Radi by sme Vám pomohli zorientovať sa v spleti legislatívnych predpisov, povolení a povinností, ktorým sa nevyhnete ak  sa chystáte podnikať, alebo podnikáte v oblasti...

Prevod práv k podniku

Ak Vás zaujíma téma prevodu práv k podniku, ponúkame Vám jednoduchý súhrn vybraných informácií, ktorý Vám môže napomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Predaj...

Založenie e-shopu

Podnikáte on-line? Máte jasno vo všetkých právnych náležitostiach vo vzťahu k vášmu zákazníkovi, ktoré musí Váš e-shop spĺňať?  Prinášame Vám základné obchodné...