streda, 3. marca 2021

Najstarších podnikateľov hľadajte v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici

Problematike sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva do podnikania, ako sú seniori, mladí alebo ženy sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Prečo je to...

Na Považí pôsobia MSP s najdlhšou podnikateľskou históriou

Stabilita malých a stredných podnikov predstavuje jeden zo základných prvkov rozvoja hospodárstva azda všetkých vyspelých krajín. Vzhľadom na skutočnosť, že MSP na...

Nové malé a stredné podniky pribúdajú rýchlym tempom

Za uplynulú dekádu sa na Slovensku významne zvýšila dynamika malých a stredných podnikov. V praxi to znamená, že postupne vzniká a zaniká...

Slovensko v uplatňovaní princípov SBAfE mierne zaostáva za EÚ

Small Business Act for Europe (SBAfE) predstavuje najkomplexnejšiu iniciatívu Európskej komisie na podporu MSP. Cieľom je vytvoriť primerané podmienky a vhodné podnikateľské prostredie...

Atlas MSP I.: Najvyššia koncentrácia podnikateľov je na západe a severe Slovenska

Podnikateľské prostredie na Slovensku prešlo za uplynulé desaťročie zásadnými zmenami. Atlas MSP na Slovensku mapuje aktuálne trendy MSP v obciach a okresoch...

Podnikanie neplnoletých aj na Slovensku?

Zlepšovanie podnikateľského prostredia je prioritou slovenských vlád dlhodobo. V poslednom období sa do popredia začali dostávať také návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, na...

Mapovanie stavu a vývoja MSP v regiónoch Slovenska

Podobne ako ostatné oblasti spoločenského života na Slovensku, aj podnikateľské prostredie si prešlo za uplynulé desaťročie zásadnými zmenami. V Slovak Business Agency sme...

Zastúpenie žien v podnikaní je stále nedostatočné

Hoci sa ženy podieľajú viac ako polovicou na celkovom počte obyvateľov tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku, vo vykonávaní podnikateľskej...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

Strácate prehľad v opatreniach prijatých na podporu MSP v období krízovej situácie? Pripravili sme pre Vás aktualizovaný dokument, v ktorom sumarizujeme momentálne platné opatrenia na podporu podnikateľov...

Mikropôžičkový program SBA pomáha malým podnikateľom rásť

Podporné opatrenia pre podnikateľov predstavujú významný ekonomický nástroj, ktorý prispieva k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju sektora malých a stredných podnikov. Dôležitosť malých a stredných podnikov si...