pondelok, 8. augusta 2022

Zverejnenie publikácie: Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard

Dňa 29.3.2022 bolo zverejnené 10. vydanie publikácie OECD zameranej na financovanie malých a stredných podnikov (MSP). Správa analyzuje trendy a politiky v oblasti...

Výsledky prieskumu: Ako vplýva konflikt na Ukrajine na našich podnikateľov?

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku pociťuje negatívne následky vojenského konfliktu na Ukrajine na svoje podnikanie. Mnohí z nich by ukrajinským občanom...

Informácie o zamestnávaní a podnikaní cudzincov na Slovensku

Aktuálna situácia na Ukrajine priviedla na Slovensko veľké množstvo utečencov, z ktorých časť tu plánuje dočasne alebo natrvalo zostať žiť a pracovať....

Ako sa vyvíjal zahraničný obchod MSP v roku 2020? A aké sú očakávania ďalšieho...

Malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v slovenskom hospodárstve jednu z kľúčových úloh najmä v oblasti tvorby pracovných miest, tvorby pridanej hodnoty, ako aj v rozvoji regiónov....

Podnikatelia, využite superodpočet pri výskume! Zapojte sa do podujatia „ako na to“

Témou podujatia bude možnosť využitia superodpočtu a patent boxu na podporu financovania výskumných a vývojových aktivít v rámci spoločnosti.
Zdroj: canva.com

Zastúpenie žien v podnikaní sa nezvyšuje

Muži majú dominantné postavenie vo vykonávaní podnikateľskej aktivity tak v Európskej únii, ako aj na Slovensku. Zastúpenie žien v podnikaní na Slovensku je stále...

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2021

Podnikatelia majú už desiaty raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré...

Rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku

Sociálna ekonomika patrí medzi sektory národného hospodárstva, ktoré sú významné aj z hľadiska perspektívy regionálneho rozvoja. Zameranie na zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2020

Pandémia COVID-19 bola bezvýhradne ústredným faktorom ekonomického prostredia v roku 2020. Negatívne dopady koronakrízy sa na Slovensku premietli aj...

Gastrolístky či hotovosť? Ako je to v Čechách a ako na Slovensku po reforme?

Spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov je problémom, ktorý na Slovensku, ale i v Českej republike rieši každý zamestnávateľ. Kým veľké podniky vo väčšine prípadov využívajú možnosti zabezpečenia závodného...