utorok, 2. júna 2020

Dlhoročné skúsenosti seniorov v podnikaní je potrebné využiť v praxi

Seniorom podnikateľom sa venuje čoraz väčšia pozornosť, vyplýva z analýzy SBA. Jedným z dôvodov rastúceho záujmu sú prebiehajúce demografické zmeny v spoločnosti. Podnikanie môže predstavovať...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

V našom dokumente, ktorý sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie predkladáme podnikateľom:

Kvalita podnikateľského prostredia sa na Slovensku nezlepšuje

Kvalitné podnikateľské prostredie je vo všeobecnosti považované za kľúčovú podmienku, ktorá ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast každej trhovej ekonomiky. Podľa viacerých špecializovaných...

Ako sa podľa podnikateľov darí Slovensku uplatňovať princípy Small Business Act?

Malé a stredné podniky sú nevyhnutnou súčasťou ekonomiky každého vyspelého štátu. Okrem členských štátov EÚ si túto skutočnosť uvedomuje aj Európska Komisia, ktorá...

Ako hodnotia možnosti využívania podporných opatrení malí a strední podnikatelia na Slovensku?

Podporné opatrenia pre podnikateľov predstavujú významný ekonomický nástroj, ktorý prispieva k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju podnikateľského sektora. V podmienkach Slovenska je implementovaných...

Čo trápi podnikateľov v čase koronakrízy?

Slovak Business Agency (SBA) v čase od 27.3.2020 do 7.4.2020 realizovala prieskum u MSP s cieľom identifikovať problémy jednotlivých firiem, ktoré sa im vyskytli v súvislosti s COVID-19....

Prijaté opatrenia pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID -19

V našom novom informačnom materiáli sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré boli prijaté na zmiernenie negatívnych dopadov na ich podnikanie spôsobených aktuálnou pandemickou...

93% živnostníkov a drobných podnikateľov zasiahli opatrenia v čase koronakrízy

Slovenský živnostenský zväz v spolupráci s platformou Wilio.sk uskutočnili prieskum na zmapovanie súčasnej situácie živnostníkov a drobných podnikateľov. Jeho cieľom bolo...

Podmienky a úskalia rodinného podnikania na Slovensku

Téme rodinného podnikania na Slovensku sa SBA pravidelne venuje. V analýze zameranej na Bariéry rodinného podnikania na Slovensku sme sa sústredili na vybrané...

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie...