nedeľa, 17. november 2019
Domov Aktuality

Aktuality

Prevod práv k podniku

Ak Vás zaujíma téma prevodu práv k podniku, ponúkame Vám jednoduchý súhrn vybraných informácií, ktorý Vám môže napomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Predaj...

Založenie e-shopu

Podnikáte on-line? Máte jasno vo všetkých právnych náležitostiach vo vzťahu k vášmu zákazníkovi, ktoré musí Váš e-shop spĺňať?  Prinášame Vám základné obchodné...

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie,...

Prieskum kvality podnikateľského prostredia na Slovensku

Keďže kvalita podnikateľského prostredia zásadne ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast každej trhovej ekonomiky, Slovak Business Agency zrealizovala prieskum zameraný...

Sociálne podnikanie na Slovensku

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie  na sociálne podniky ako na jeden z kľúčových aspektov ako integrovať znevýhodnené skupiny do pracovného procesu....

Prieskum Globálny monitor podnikania

Globálny monitor podnikania (GEM) realizovaný každoročne vo viacerých krajinách sveta predstavuje jednu z najvýznamnejších svetových štúdií o dynamike podnikania. V priloženej správe Vám chceme priblížiť...

Minimálna mzda od 1.1.2020

Dávame Vám do pozornosti zmenu, ktorá by mala platiť od 1.1.2020 a tou je nová výška minimálnej mzdy stanovená nariadením vlády na...

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie,...

Malé a stredné podnikanie v číslach

Pravidelným monitoringom malých a stredných podnikov Vám chceme dať do pozornosti dokument, ktorý je zameraný na vývoj MSP z pohľadu odvetvového členenia, ekonomických ukazovateľov, postavenie MSP...

Prečo je jednoduchá spoločnosť na akcie vhodná pre STARTUP?

Odpoveď nájdete v nižšie priloženom dokumente. Prečítajte si zjednodušené spracovanie informácií o naposledy uzákonenej právnej forme obchodnej spoločnosti - jednoduchej spoločnosti na...