sobota, 8. augusta 2020

Aký bol rok 2019 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

V roku 2019 zaznamenali malé a stredné podniky pozitívny vývoj, ale ich výsledky už ovplyvnilo spomalenie tempa rastu slovenskej ekonomiky. Počet malých a stredných podnikov...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

V našom aktualizovanom dokumente predkladáme podnikateľom: V aktualizovanej verzii informačného materiálu sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré...
Zdroj: unsplash.com

Prieskum: Ako vnímajú reštaurácie a firmy gastrolístky?

Momentálne avizované zmeny v oblasti stravovacích poukážok vyvolali značnú verejnú diskusiu. Názory sa však rozchádzajú a je ťažké nájsť ich prienik. Združenie...

Stručný prehľad podpory pre MSP na jednom mieste

Ako každý rok, aj teraz sme pripravili stručný prehľad podporných programov pre malých a stredných podnikateľov. Cieľom dokumentu je poskytnúť rýchly a...

Ako sú podporované MSP v časoch pandémie v zahraničí?

Pandémia vírusu COVID-19 má dopad na hospodárstvo jednotlivých krajín, a to najmä na malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú kľúčovým pilierom slovenského hospodárstva....

Dlhoročné skúsenosti seniorov v podnikaní je potrebné využiť v praxi

Seniorom podnikateľom sa venuje čoraz väčšia pozornosť, vyplýva z analýzy SBA. Jedným z dôvodov rastúceho záujmu sú prebiehajúce demografické zmeny v spoločnosti. Podnikanie môže predstavovať...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

V našom dokumente, ktorý sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie predkladáme podnikateľom:

Kvalita podnikateľského prostredia sa na Slovensku nezlepšuje

Kvalitné podnikateľské prostredie je vo všeobecnosti považované za kľúčovú podmienku, ktorá ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast každej trhovej ekonomiky. Podľa viacerých špecializovaných...

Ako sa podľa podnikateľov darí Slovensku uplatňovať princípy Small Business Act?

Malé a stredné podniky sú nevyhnutnou súčasťou ekonomiky každého vyspelého štátu. Okrem členských štátov EÚ si túto skutočnosť uvedomuje aj Európska Komisia, ktorá...

Ako hodnotia možnosti využívania podporných opatrení malí a strední podnikatelia na Slovensku?

Podporné opatrenia pre podnikateľov predstavujú významný ekonomický nástroj, ktorý prispieva k stabilizácii a ďalšiemu rozvoju podnikateľského sektora. V podmienkach Slovenska je implementovaných...