štvrtok, 24. septembra 2020

Vplyv pandémie Covid 19 na zamestnanosť v SR

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila výkonnosť slovenskej ekonomiky. Dosiahnutý prepad hospodárstva a zamestnanosti zaraďuje Slovensko medzi najviac postihnuté krajiny EÚ. Vplyvom núteného obmedzenia podnikateľskej...

Založenie sociálneho podniku – poradíme Vám ako na to

V poradí ďalší z našich informačných materiálov sa zameral na oblasť podnikania formou sociálneho podniku, ktorý sa od bežného podniku líši viacerými znakmi. 

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Okrem iného, dávame do pozornosti výrazne zmeny v zákone o autoškolách...

Aký bol rok 2019 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

V roku 2019 zaznamenali malé a stredné podniky pozitívny vývoj, ale ich výsledky už ovplyvnilo spomalenie tempa rastu slovenskej ekonomiky. Počet malých a stredných podnikov...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

V našom aktualizovanom dokumente predkladáme podnikateľom: V aktualizovanej verzii informačného materiálu sa môžu podnikatelia oboznámiť s opatreniami, ktoré...
Zdroj: unsplash.com

Prieskum: Ako vnímajú reštaurácie a firmy gastrolístky?

Momentálne avizované zmeny v oblasti stravovacích poukážok vyvolali značnú verejnú diskusiu. Názory sa však rozchádzajú a je ťažké nájsť ich prienik. Združenie...

Stručný prehľad podpory pre MSP na jednom mieste

Ako každý rok, aj teraz sme pripravili stručný prehľad podporných programov pre malých a stredných podnikateľov. Cieľom dokumentu je poskytnúť rýchly a...

Ako sú podporované MSP v časoch pandémie v zahraničí?

Pandémia vírusu COVID-19 má dopad na hospodárstvo jednotlivých krajín, a to najmä na malé a stredné podniky (MSP), ktoré sú kľúčovým pilierom slovenského hospodárstva....

Dlhoročné skúsenosti seniorov v podnikaní je potrebné využiť v praxi

Seniorom podnikateľom sa venuje čoraz väčšia pozornosť, vyplýva z analýzy SBA. Jedným z dôvodov rastúceho záujmu sú prebiehajúce demografické zmeny v spoločnosti. Podnikanie môže predstavovať...

AKTUALIZÁCIA prijatých opatrení pre podnikateľov v období krízovej situácie COVID 19

V našom dokumente, ktorý sme pripravili v spolupráci s Centrom lepšej regulácie predkladáme podnikateľom: