piatok, 4. decembra 2020

Skrátenie úväzkov či prepúšťanie? Ako podnikatelia reagujú na prijaté opatrenia ukázal prieskum

Druhá vlna pandémie COVID 19 spolu s prijatými opatreniami so sebou priniesla negatívny dopad na podnikanie až pre 95% malých a...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2019

Podnikateľský sektor sa v roku 2019 vyvíjal v prostredí, pre ktoré bolo charakteristické pomalšie tempo ekonomického rastu. Medziročne došlo k zvýšeniu podielu MSP – právnických...

Podnikatelia sú v otázke nedeľného predaja opatrní

V súvislosti s diskutovaným zákazom nedeľného predaja sme pripravili analýzu venujúcu sa prípadným dopadom zákazu nedeľného predaja na slovenský maloobchod.

HOME OFFICE – benefit, ale aj nástroj na ochranu zdravia zamestnancov

"Home - office" sa v posledných mesiacoch stáva čoraz bežnejším nástrojom, ako skĺbiť vykonávanie práce a ochranu zdravia zamestnancov. Prinášame Vám informačný...

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie účinné,...
Zdroj: unsplash.com

Výsledky prieskumu: Podnikatelia s ponechaním gastro lístkov nesúhlasia

Skoro 70 % respondentov sa vyjadrilo za zrušenie alebo zavedenie alternatívneho finančného príspevku ako náhradu za gastro lístky. Takýto záver vyplynul z...

Globálny monitor podnikania – hodnotenie dopadu COVID -19 na podnikanie

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave ako národný koordinátor Globálneho monitoru podnikania na Slovensku, ktorého hlavným partnerom je Slovak Business Agency  spolu...

Slovenskí podnikatelia nestačia na európskych inovačných lídrov

V období celosvetovo rastúcej globalizácie a digitalizácie sa inovácie stávajú čoraz významnejším faktorom determinujúcim úspešnosť podnikateľskej činnosti. Zabezpečujú podnikom vyšší rast, zvyšujú efektívnosť, konkurencieschopnosť a umožňujú podnikom vytvárať nové trhy.

Vplyv pandémie Covid 19 na zamestnanosť v SR

Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila výkonnosť slovenskej ekonomiky. Dosiahnutý prepad hospodárstva a zamestnanosti zaraďuje Slovensko medzi najviac postihnuté krajiny EÚ. Vplyvom núteného obmedzenia podnikateľskej...

Založenie sociálneho podniku – poradíme Vám ako na to

V poradí ďalší z našich informačných materiálov sa zameral na oblasť podnikania formou sociálneho podniku, ktorý sa od bežného podniku líši viacerými znakmi.