piatok, 3. decembra 2021

Podnikanie neplnoletých aj na Slovensku?

Zlepšovanie podnikateľského prostredia je prioritou slovenských vlád dlhodobo. V poslednom období sa do popredia začali dostávať také návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, na...

Malé a stredné podnikanie v Trnavskom samosprávnom kraji v roku 2020

Trnavský samosprávny kraj patrí medzi menšie kraje Slovenska nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľov. Medzi najdôležitejšie výhody kraja...

Aký bol rok 2020 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

Slovenské hospodárstvo zaznamenalo v roku 2020 v dôsledku pandémie pokles HDP, po prvý krát od hospodárskej krízy v roku 2009. Negatívnymi následkami bol poznačený aj...

Malé a stredné podnikanie v Košickom samosprávnom kraji v roku 2020

Košický samosprávny kraj patrí medzi najväčšie kraje Slovenska nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľov. Medzi silné stránky kraja patrí priemyselný charakter regiónu, ktorý pokrýva...

Malé a stredné podnikanie v Prešovskom samosprávnom kraji v roku 2020

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska, či už rozlohou alebo počtom obyvateľov. Región je charakteristický priaznivým demografickým vývojom obyvateľstva, dobrým...

Malé a stredné podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v roku 2020

Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej osídlený kraj Slovenska. Medzi silné stránky regiónu patrí najmä disponibilná...

Ako ovplyvnila pandémia kreatívny priemysel?

Malé a stredné podniky pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu majú v slovenskej ekonomike svoje špecifické postavenie. Z makroekonomického pohľadu toto odvetvie nedosahuje výrazný podiel na HDP,...

Ako sa vyvíjal maloobchod počas pandémie COVID-19?

Aký vplyv mala pandémia COVID-19 na maloobchod v jednotlivých kategóriách? Bol pokles tržieb počas pandémie vyšší v maloobchode či veľkoobchode? Zasiahla pandémia...

Malé a stredné podnikanie v Žilinskom samosprávnom kraji v roku 2020

Žilinský samosprávny kraj možno charakterizovať ako priemyselný región s vysokým potenciálom pre ďalší rozvoj. Vďačí za to hlavne dvom faktorom, lokalizácii v...

Správa OECD o podmienkach podnikania MSP na Slovensku

Z dielne OECD Vám prinášame súhrnnú správu zistení a odporúčaní, týkajúcu sa podnikania malých a stredných podnikov na Slovensku, ktorá vznikla ako výsledok dvojročnej...