pondelok, 18. októbra 2021

Aký bol rok 2020 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

Slovenské hospodárstvo zaznamenalo v roku 2020 v dôsledku pandémie pokles HDP, po prvý krát od hospodárskej krízy v roku 2009. Negatívnymi následkami bol poznačený aj...

Malé a stredné podnikanie v Košickom samosprávnom kraji v roku 2020

Košický samosprávny kraj patrí medzi najväčšie kraje Slovenska nielen svojou rozlohou, ale aj počtom obyvateľov. Medzi silné stránky kraja patrí priemyselný charakter regiónu, ktorý pokrýva...

Malé a stredné podnikanie v Prešovskom samosprávnom kraji v roku 2020

Prešovský samosprávny kraj patrí medzi najväčšie regióny Slovenska, či už rozlohou alebo počtom obyvateľov. Región je charakteristický priaznivým demografickým vývojom obyvateľstva, dobrým...

Malé a stredné podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji v roku 2020

Banskobystrický samosprávny kraj je rozlohou najväčší a počtom obyvateľov na km2 najmenej osídlený kraj Slovenska. Medzi silné stránky regiónu patrí najmä disponibilná...

Ako ovplyvnila pandémia kreatívny priemysel?

Malé a stredné podniky pôsobiace v odvetviach kreatívneho priemyslu majú v slovenskej ekonomike svoje špecifické postavenie. Z makroekonomického pohľadu toto odvetvie nedosahuje výrazný podiel na HDP,...

Ako sa vyvíjal maloobchod počas pandémie COVID-19?

Aký vplyv mala pandémia COVID-19 na maloobchod v jednotlivých kategóriách? Bol pokles tržieb počas pandémie vyšší v maloobchode či veľkoobchode? Zasiahla pandémia...

Malé a stredné podnikanie v Žilinskom samosprávnom kraji v roku 2020

Žilinský samosprávny kraj možno charakterizovať ako priemyselný región s vysokým potenciálom pre ďalší rozvoj. Vďačí za to hlavne dvom faktorom, lokalizácii v...

Správa OECD o podmienkach podnikania MSP na Slovensku

Z dielne OECD Vám prinášame súhrnnú správu zistení a odporúčaní, týkajúcu sa podnikania malých a stredných podnikov na Slovensku, ktorá vznikla ako výsledok dvojročnej...

Aké zmeny čakajú podnikateľov od 01.07.2021?

Od 01.07.2021 čakajú podnikateľov zmeny vo viacerých oblastiach: Mení sa výška životného minima, ktorá je platná od 01.07.2021...

Malé a stredné podnikanie v Nitrianskom samosprávnom kraji v roku 2020

Nitriansky samosprávny kraj je orientovaný prevažne na priemysel a poľnohospodárstvo. Vďaka priaznivým geografickým a klimatickým podmienkam sa región v minulosti zameriaval predovšetkým...