sobota, 1. októbra 2022
Domov MY v médiách

MY v médiách

Sladký spánok bezpečnostného povedomia

Kybernetická bezpečnosť je čoraz pálčivejší problém, ktorý sa dotýka všetkých, vrátane malých a stredných podnikov. Edukácia v oblasti je potrebná počnúc základnými...

Kybernetická bezpečnosť stále nie je prioritou ani v malých a stredných podnikoch

Slovak Business Agency v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a prostredníctvom agentúry Actly realizovala prieskum zameraný na problematiku kybernetickej bezpečnosti v sektore malých a...

Ceny energií sú pre podnikateľov likvidačné

Vysoký nárast cien energií ovplyvňuje všetkých podnikateľov, sú pre nich likvidačné. Žiadajú kompenzácie, pomoc od štátu je nedostatočná.

Rok 2021 v legislatíve s vplyvom na podnikateľov

V roku 2021 sa síce podarilo presadiť viacero legislatívnych zmien, avšak zásadnejšie zmeny ktoré sa dotknú podnikateľov prídu na rad až v...

Slovensko má novú koncepciu posilňovania vonkajších ekonomických vzťahov

Vzhľadom na proexportne orientovaný charakter slovenskej ekonomiky je potrebné zamerať sa na dosiahnutie hospodárskeho rastu postaveného na zvýšení konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní, a to...

Získanie živnosti pre Ukrajincov a začatie ich podnikania na Slovensku

Vojnový konflikt na Ukrajine vyhnal z domovov veľa ľudí, pričom niektorí uvažujú aj o tom, že by u nás začali podnikať. Na...

Podnikatelia sú nútení zvyšovať ceny svojich služieb a tovarov

Zvýšenie cien energií výrazne ovplyvnilo náklady MSP v ich podnikaní, čo sa už premieta do vyšších cien tovarov a služieb. ...

Podnikatelia už pociťujú vplyv konfliktu na Ukrajine

Sankcie, ktoré západ zaviedol voči Rusku v priamej reakcii na ich vojenskú intervenciu na Ukrajine, už pociťujú aj naši podnikatelia, najviac z...

Aký vplyv má na slovenských podnikateľov konflikt na Ukrajine?

Vojenský konflikt na Ukrajine pomerne výrazne ovplyvňuje podnikanie slovenských firiem. Približne polovica podnikateľov už zaregistrovala negatívne následky ruskej vojenskej intervencie...
Zdroj: canva.com

Pandémia výrazne ovplyvnila fungovanie malých a stredných podnikov

Pandémia ochorenia Covid-19 nepochybne zasiahla celé Slovensko a jeho fungovanie. Výnimkou nie sú ani malé a stredné podniky, ktoré pandémia ovplyvnila najviac a ktoré...