sobota, 8. augusta 2020
Domov MY v médiách

MY v médiách

Zdroj: CANVA

Ekonomické dopady protipandemických opatrení pocítila väčšina podnikateľov

Len necelá polovica podnikateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu Centra lepšej regulácie pod záštitou Slovak Business Agency požiadala, alebo plánovala požiadať o štátnu pomoc...

Miera zapojenia žien do podnikateľského života na Slovensku je nízka

Slovak Business Agency v rámci Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First” sa minulý rok venovala téme...

Výsledky prieskumu: Štátnu podporu pre podnikateľov je nutné zjednodušiť

Viac ako polovica (56,1 %) malých a stredných podnikateľov považuje balík ekonomických opatrení štátu na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy za nedostatočný. Vyplynulo...

Analýza MSP priamo ohrozených pandémiou

V rámci opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu boli na Slovensku uzatvorené vybrané prevádzky v oblasti maloobchodu a služieb. Karanténne opatrenia vo významnej miere postihujú...

Kvalita podnikateľského prostredia na Slovensku stále stagnuje

O zhoršovaní stavu podnikateľského prostredia na Slovensku sa diskutuje už dlhšiu dobu. Podnikatelia často bojujú s pocitom, že štát namiesto väčšej podpory im...

Náklady malých firiem zvýši najmä minimálna mzda

Ku koncu novembra bolo prijatých 116 materiálov s vplyvom na podnikateľské prostredie. Iba v 34 z prijatých materiálov bolo vyhodnotené,...