pondelok, 18. októbra 2021
Domov Publikácie Analytické a štatistické výstupy

Analytické a štatistické výstupy

Analytické a štatistické výstupy NEPRAVIDELNÉ

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Analytické a štatistické výstupy PRAVIDELNÉ

Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a štatistických výstupov.