pondelok, 19. apríla 2021
Domov Výskum

Výskum

Časté zmeny v oblasti pracovného práva sú záťažou pre MSP

Významnou zložkou v zamestnávaní na Slovensku sú malé a stredné podniky (MSP), ktoré sa v roku 2018 na zamestnanosti v podnikovej ekonomike...

Digitálne platformy v taxislužbách na Slovensku

Podnikanie v oblasti taxislužieb sa v súčasnosti spája so značným množstvom podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby. Z finančného a časového hľadiska ....

Podpora verejnej správy pre MSP je príliš komplikovaná a neprehľadná

Do podpory segmentu malých a stredných podnikov na Slovensku je zapojené celé spektrum inštitucionálnych aktérov. Každý z nich v súčasnosti realizuje podporné aktivity v oblastiach...

Súdny systém na Slovensku v porovnaní s V4 a podnikatelia

Súdny systém je zo strany podnikateľských združení a asociácií dlhodobo identifikovaný ako jeden z problémových a kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia.

Verejné obstarávanie je prekážkou pre malých a stredných podnikateľov

Malé a stredné podniky majú kľúčový význam z hľadiska tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu a implementácie inovácií, napriek tomu však majú ťažkosti so...

Je zavedenie systému duálneho vzdelávania dostatočne atraktívne pre MSP?

Spustenie systému duálneho vzdelávania od začiatku nebolo bez komplikácií. Prvý návrh zákona z roku 2015 obsahoval niekoľko nezamýšľaných dôsledkov, ktoré bránili lepšiemu zapojeniu...

Digitálne technológie a MSP

Prostredie malých a stredných podnikov prechádza v posledných rokoch rýchlymi a dynamickými zmenami. Je to spôsobené veľmi intenzívnym rozvojom nových moderných digitálnych...

Politika druhej šance a Slovensko

Aké problémy identifikujeme v slovenskej legislatíve ohľadom politiky druhej šance? O akých hovoria tunajší podnikatelia a kde vidí medzery Európska komisia? Aké...

Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku – realita alebo fikcia?

Podnikateľské vzdelávanie a jeho rozvoj je už dlhodobo jedným z hlavných politických cieľov na úrovni Európskej únie. Na Slovensku sa tejto téme...

Otvoriť prevádzkáreň na Slovensku – áno či nie?

Otvorenie prevádzkarne na Slovensku vyžaduje najmä získanie živnostenského oprávnenia (a v prípade, že podnikateľ bude svoju činnosť vykonávať prostredníctvom s. r. o.,...