streda, 26. januára 2022
Domov Výskum

Výskum

Zdroj: canva.com

Smart Cities a MSP na Slovensku

Koncept Smart City ako prístup k mestskému fungovaniu ovplyvňuje široké spektrum spoločenských oblastí. Z hľadiska podnikateľov sú významné všetky, do podnikateľského prostredia...
Zdroj: canva.com

Zelené podnikanie a slovenské MSP

Zelená ekonomika sa javí ako najvhodnejší spôsob skĺbenia dvoch historicky protichodných cieľov – ekonomický rast a ochranu životného prostredia. Nakoľko regulačné tlaky...
Zdroj: canva.com

Využívajú slovenské MSP práva duševného vlastníctva dostatočne?

Malé a stredné podniky predstavujú z pohľadu hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest dôležitý prvok ekonomiky krajiny. Aj napriek ich kľúčovému významu,...
Zdroj: canva.com

Slovenský vzdelávací systém dlhodobo zaostáva za potrebami Priemyslu 4.0

Štvrtá priemyselná revolúcia so sebou prináša zmeny, ktorým sa bude musieť prispôsobiť aj slovenský priemysel a spoločnosť. Hlavným východiskom prichádzajúcej štvrtej priemyselnej...
Zdroj: canva.com

Ako vplýva zdaňovanie nehnuteľností na MSP?

Zdaňovanie nehnuteľností je téma, ktorá je na Slovensku vysoko aktuálna. Vláda SR totiž v budúcnosti plánuje významným spôsobom prehodnotiť systém jej výpočtu. Výnos z dane...
Zdroj: canva.com

Aké dopady mali na MSP nové povinnosti v oblasti GDPR či zavedenie systému e-kasa?

Podnikateľské prostredie na Slovensku neustále podlieha zmenám. Tieto zmeny majú za následok zvyšovanie regulačnej záťaže podnikania a prinášajú podnikateľom nemalé finančné či administratívne...

Časté zmeny v oblasti pracovného práva sú záťažou pre MSP

Významnou zložkou v zamestnávaní na Slovensku sú malé a stredné podniky (MSP), ktoré sa v roku 2018 na zamestnanosti v podnikovej ekonomike...

Digitálne platformy v taxislužbách na Slovensku

Podnikanie v oblasti taxislužieb sa v súčasnosti spája so značným množstvom podmienok, ktoré je potrebné splniť na prevádzkovanie taxislužby. Z finančného a časového hľadiska ....

Podpora verejnej správy pre MSP je príliš komplikovaná a neprehľadná

Do podpory segmentu malých a stredných podnikov na Slovensku je zapojené celé spektrum inštitucionálnych aktérov. Každý z nich v súčasnosti realizuje podporné aktivity v oblastiach...

Súdny systém na Slovensku v porovnaní s V4 a podnikatelia

Súdny systém je zo strany podnikateľských združení a asociácií dlhodobo identifikovaný ako jeden z problémových a kľúčových faktorov ovplyvňujúcich kvalitu podnikateľského prostredia.