Wednesday, 3. March 2021

Združenie podnikateľov Slovenska založilo platformu pre rodinné podniky

Slovak Business Agency  sa stala jedným zo strategických partnerov novovzniknutej platformy pre rodinné podnikanie, ktorej úlohou je :

Prieskum kvality podnikateľského prostredia na Slovensku

Keďže kvalita podnikateľského prostredia zásadne ovplyvňuje dlhodobú konkurencieschopnosť a rast každej trhovej ekonomiky, Slovak Business Agency zrealizovala prieskum zameraný...

Social entrepreneurship in Slovakia

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie  na sociálne podniky ako na jeden z kľúčových aspektov ako integrovať znevýhodnené skupiny do pracovného procesu....

Prieskum Globálny monitor podnikania

Globálny monitor podnikania (GEM) realizovaný každoročne vo viacerých krajinách sveta predstavuje jednu z najvýznamnejších svetových štúdií o dynamike podnikania. V priloženej správe Vám chceme priblížiť...

Minimálna mzda od 1.1.2020

Dávame Vám do pozornosti zmenu, ktorá by mala platiť od 1.1.2020 a tou je nová výška minimálnej mzdy stanovená nariadením vlády na...

Kalendár podnikateľa

Podnikatelia pozor! Máme tu pre Vás Kalendár podnikateľa – pomôcku, ktorá Vám nedovolí zabudnúť na aktuálne daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo zákonov....

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie,...

Malé a stredné podnikanie v číslach

Pravidelným monitoringom malých a stredných podnikov Vám chceme dať do pozornosti dokument, ktorý je zameraný na vývoj MSP z pohľadu odvetvového členenia, ekonomických ukazovateľov, postavenie MSP...