Informačné materiály – TEMATICKÉ

252

Zdroj: Canva

Prečo je jednoduchá spoločnosť na akcie vhodná pre STARTUP?

Tento informačný materiál sa zaoberá posledne uzákonenou právnou formou obchodnej spoločnosti – jednoduchou spoločnosťou na akcie a jej charakteristikou. Pomôže Vám zorientovať sa v jej hlavných znakoch, výhodách a nevýhodách, vysvetlí prečo je j.s.a. vhodná pre startup a poradí ako postupovať pri jej založení.  

Prístup k technickým normám

Predmetný dokument poskytuje základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie.  V znení informačného materiálu nájdete vymedzenie pojmov týkajúcich sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec, a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.

Využívanie alternatívnych zdrojov financovania MSP

Vypracovali sme pre Vás materiál, ktorý informuje o možnostiach využívania alternatívnych zdrojov financovania pre malé a stredné podniky na Slovensku. Dokument vymedzuje alternatívne zdroje financovania, možnosti a podmienky ich poskytnutia, ako aj ďalšie užitočné informácie.