Wednesday, 3. March 2021
Home News

News

Social entrepreneurship in Slovakia

V súčasnosti sa čoraz väčší dôraz kladie  na sociálne podniky ako na jeden z kľúčových aspektov ako integrovať znevýhodnené skupiny do pracovného procesu....

Prieskum Globálny monitor podnikania

Globálny monitor podnikania (GEM) realizovaný každoročne vo viacerých krajinách sveta predstavuje jednu z najvýznamnejších svetových štúdií o dynamike podnikania. V priloženej správe Vám chceme priblížiť...

Minimálna mzda od 1.1.2020

Dávame Vám do pozornosti zmenu, ktorá by mala platiť od 1.1.2020 a tou je nová výška minimálnej mzdy stanovená nariadením vlády na...

Kalendár podnikateľa

Podnikatelia pozor! Máme tu pre Vás Kalendár podnikateľa – pomôcku, ktorá Vám nedovolí zabudnúť na aktuálne daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce zo zákonov....

Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie,...

Malé a stredné podnikanie v číslach

Pravidelným monitoringom malých a stredných podnikov Vám chceme dať do pozornosti dokument, ktorý je zameraný na vývoj MSP z pohľadu odvetvového členenia, ekonomických ukazovateľov, postavenie MSP...

Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019

Ak sa chcete dozvedieť viac o podpore malých a stredných podnikov zo strany štátu, EÚ a iných inštitúcií, jej formy, možnosti jej...

Ženy podnikateľky

Napriek tomu, že sa ženy zapájajú do kedysi čisto mužskej oblasti podnikania, stále je mnoho prekážok, ktorým musia čeliť. V spracovanej analýze Vám okrem...

Zapojenie MSP do medzinárodných aktivít

Nová publikácia Regulácia internacionalizácie z pohľadu postavenia MSP v EU a SR poskytuje  ucelený obraz o MSP a ich postavení v rámci expanzie na zahraničný...

Pridaj sa k nám!

Máš ambíciu pracovať v našom analytickom tíme? Naštartuj svoju kariéru u nás! Podrobnosti nájdeš kliknutím na odkazy:  junior analytik/dátový analytik a senior analytik. Tešíme sa na Teba!