Monday, 19. April 2021
Home Publications

Publications

Analytické a štatistické výstupy PRAVIDELNÉ

Zdroj: Unsplash Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale...

Analytické a štatistické výstupy NEPRAVIDELNÉ

Zdroj: Unsplash Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale...

Informačné materiály – KVARTÁLNE

Zdroj: Canva Predmetné informačné materiály predstavujú súhrn informácií o novoprijatých zákonoch, ktoré upravujú podnikateľské prostredie a ukladajú podnikateľom nové...

Informačné materiály – MESAČNÉ

Zdroj: Unsplash Pre všetkých podnikateľov každý mesiac aktualizujeme pomôcku s názvom Kalendár podnikateľa. Poskytuje prehľad o daňových a odvodových...

Informačné materiály – TEMATICKÉ

Zdroj: Canva Prečo je jednoduchá spoločnosť na akcie vhodná pre STARTUP? Tento informačný materiál sa zaoberá...

Informačné materiály – ROČNÉ

Zdroj: Unsplash Ich cieľom je poskytnúť rýchly a prehľadný prístup k informáciám o existujúcich iniciatívach na podporu podnikania pre malých a...

Metodické dokumenty

Zdroj: Unsplash Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a...