Monday, 19. April 2021
Home Publications Analytical and statistical outputs

Analytical and statistical outputs

Analytické a štatistické výstupy PRAVIDELNÉ

Zdroj: Unsplash Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale...

Analytické a štatistické výstupy NEPRAVIDELNÉ

Zdroj: Unsplash Odbor výskumu podnikateľského prostredia Slovak Business Agency pravidelne monitoruje súčasný stav podnikateľského prostredia nielen na Slovensku, ale...

Metodické dokumenty

Zdroj: Unsplash Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a...