Saturday, 8. August 2020
Home Výskum

Výskum

Inštitút pomoci de minimis na Slovensku

Minimálna pomoc (de minimis) nie je chápaná ako narušenie hospodárskej súťaže a nie je potrebné o jej poskytnutí notifikovať Európsku komisiu, pokiaľ...