Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

1273
Zdroj: Canva

Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie účinné, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Predovšetkým, dávame do pozornosti novoprijatý zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, tzv. „podnikateľské kilečko“, ktorý odstránil množstvo menších povinností, ktoré boli podnikateľmi už dlhší čas označované za nadbytočné. Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete nižšie.