AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

196080
Zdroj: canva.com
Zdroj: canva.com

Momentálna situácia súvisiaca s energetickou krízou a so šírením koronavírusu na Slovensku v posledných rokoch je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Dopady najviac pocítia podnikatelia z kategórie malých a stredných podnikov a živnostníkov. Malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva, tvoria 99,9% podielu z celkového počtu podnikateľských subjektov, poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa viac ako 50 % na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty.


 • Predseda vlády E. Heger a minister hospodárstva K. Hirman informovali o riešení vysokých cien energií pre podniky a podnikateľov. Podniky dostanú nové zálohové platby. Ďalšia zmena bude v kompenzáciách. Malým regulovaným podnikateľom celú cenu nad daný strop. Pre neregulované podniky bude pokračovať schéma, ktorá sa spustila v decembri. Tá sa spustí v najbližších dňoch. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo prehľad opatrení súvisiacich s energetickou krízou. Prehľad nájdete TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Vláda SR dnes prijala opatrenia na zabezpečenie zvýhodnených cien energií pre obyvateľov a vybraných koncových užívateľov, ako sú zariadenia sociálnych služieb či nájomné byty vo vlastníctve VÚC a obcí. Podmienkou na uplatnenie je schválenie štátneho rozpočtu vzhľadom na financovanie nariadení. Celý článok TU. (Zdroj: aktuality.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva spustilo nový web setrimprenas.sk zameraný na pomoc so znižovaním spotreby energií domácností a firiem. Na stránke je možné nájsť prehľady dostupných finančných príspevkov na úsporné opatrenia sú k dispozícii, kompenzačné opatrenia, praktické rady na efektívne využívanie energií. Viac sa dozviete TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva zverejnilo výzvu na kompenzácie vysokých cien energií pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. O kompenzáciu môžu požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť, a to bez ohľadu na svoj právny status, veľkostnú kategóriu, či spôsob financovania. Avšak žiadateľ musí splniť podmienky vo výzve, ktorú je možné nájsť na energodotacie.mhsr.sk. „Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzve, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov za energie z rozdielu zo sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, alebo z rozdielu sumy, ktorú platili za dodávku komodity počas oprávneného obdobia a cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.“ Minimálna výška dotácie je 50 eur a maximálna 500 tisíc Eur. Žiadosť je možné podávať na webovej stránke slovensko.sk. Celú správu nájdete TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR opätovne spúšťa schémy pomoci pre cestovných ruch. Určené sú podnikom, ktoré doteraz nestihli podať žiadosť o kompenzáciu strát alebo pre podniky, ktorých žiadosti obsahovali chyby. Podnikatelia môžu podať žiadosti o kompenzácie za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021 a od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021. Podmienky zostávajú rovnaké – pokles tržieb o viac ako 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 a maximálna výška pomoci je 200 tisíc Eur. Žiadosť je možné podať počas júla. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: mindop.sk)

 • Od 15. februára budú môcť prevádzky maloobchodu fungovať v režime základ otváracie hodiny sa môžu predĺžiť aj po 22:00. Služby majú ostať v režime OP, niektoré OP+. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Od 1. decembra 2021 končí vyplácanie pandemickej PN. V prípade uznania práce neschopnosti lekárom v súvislosti s karanténou či izoláciou z dôvodu Covid-19 vzniká nárok len na bežné nemocenské. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Zamestnávatelia a SZČO si môžu uplatniť odklad poistného za mesiac november, a to pri poklese čistého obratu o 40 % a viac. Odklad sa týka platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (2. pilier) a platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) plateného zamestnávateľom za pracovníka vykonávajúceho rizikového prácu. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo dopravy SR plánuje otvoriť výzvu pre cestovný ruch v súvislosti s 3. vlnou pandémie koronavírusu. Otvorenie schémy predpokladajú na začiatkom decembra 2021, podnikatelia budú môcť žiadať o podporu za mesiace september, november a december 2021. Viac nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR spustilo už tretiu etapu podpory cestovného ruchu v rámci schémy de minimis. Prevádzky zatvorené aj počas mesiacov apríl a máj 2021 môžu požiadať o pomoc za tieto dva mesiace spätne. Schému môžete nájsť TU. (Zdroj: mindop.sk)

 • Pomoc pre cestovný ruch a gastrosektor pri poklese tržieb počas pandémie bude spätne predlžená za mesiac apríl a máj 2021. Potvrdil to minister dopravy A. Doležal. Schéma sa bude opätovne otvárať budúci týždeň. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Parlament v piatok schválil novelu zákona, ktorá zavedie možnosť poskytnutia návratnej finančnej pomoci cestovným kanceláriám, ktorú môže byť využitá na vrátenie prostriedkov klientov, ktorých náhradné zájazdy neboli zrealizované do konca augusta 2021. Súčasťou schválenej novely je aj očkovací bonus a lotéria pre zaočkovaných. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Od dnešného dňa platia nové pravidlá pre získanie pomoci zo schémy Prvá pomoc. Opatrenia sa naviazali na Covid automat nasledovne:

Vo fáze 0 pomoc nie je vyplácaná vôbec.

Vo fáze 1 sa vyplácanie pomoci riadi pravidlami schémy Prvá pomoc, avšak bez opatrenia 3B.

Vo fáze 2 sa vyplácanie pomoci riadi pravidlami schémy Prvá pomoc+, ani v tejto fáze nebude dostupné opatrenie 3B.

Vo fáze 3 sa vyplácanie pomoci riadi schémou Prvá pomoc++, vrátane opatrenie 3B.

Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)

 • Súčasťou novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach, ktorá bude zahŕňať aj návratnú finančnú výpomoc pre cestovné kancelárie, bude aj nástroj, ktorý by mal motivovať ľudí na očkovanie, a to pomocou sprostredkovateľského bonusu a očkovacou prémiou. Cestovné kancelárie budú môcť na základe tohto návrhu požiadať o návratnú finančnú pomoc a následne pomocou nej vrátiť zálohe platby klientov, ktorí nevyužili možnosť náhradných zájazdov, alebo sa takéto zájazdy neuskutočnili. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)

 • Dnes je posledný deň na podanie odloženého priznania k dani z príjmov! Daň z príjmu je tak isto nutné aj zaplatiť s tým, že preplatky finančná správa vráti do 09.08.2021. Ďalšie predĺženie termínu už nie je možné. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Už 1. júla končí možnosť odkladu splátok na základe spoločných rámcových pravidiel, ktoré prijala Slovenská banková asociácia. Kým do konca júna 2021 mali klienti možnosť požiadať o individuálne riešenie bez zápisu do úverového registra, po novom už banky budú postupovať podľa vlastných pravidiel. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Parlament prerokuje v zrýchlenom režime návrh zákona na pomoc cestovným kanceláriám, ktorá má byť vo forme návratných finančných výpomocí. Takéto riešenie by mohlo pomôcť prekonať cestovným kanceláriám momentálny nedostatok likvidity. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Rezort hospodárstva spúšťa nový web vesmirpodpory.sk zameraný na pomoc firmám s hľadaním vhodnej podpory ich podnikania. Aktuálne je k dispozícií 58 rôznych foriem pomoci podnikateľom len v rámci ministerstva hospodárstva. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Dnes o 15:00 spustilo ministerstvo dopravy veľkú schému pre cestovný ruch. O pomoc z tejto schémy môžu požiadať MSP aj veľké podniky a limit na jeden podnik je 1 milión eur. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Rezort financií oznámil zámer poskytovať pomoc cestovným kanceláriám formou návratných finančných prostriedkov. Použitá môže byť na vrátenie peňazí klientom za nevyčerpané vouchre z minulého roka alebo na zaplatenie záloh na novozazmluvnené hotely. Vláda návrh pomoci schválila a hneď po schválení Európskou komisiou začne rezort financií poskytovať túto pomoc prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Viac si prečítate TU. (Zdroj: mfsr.sk)  
 • Strana SAS pripravila 12 opatrení na podporu pokrízovej ekonomiky. Medzi navrhované opatrenia patria napríklad rovná daň z príjmu pre fyzické a právnické osoby vo výške 19 %, určenie limitov pre zdaňovanie niektorých pozemkov a liberalizácia odpisovania majetku firiem. Tak isto navrhnú pomoc pre špeciálne postihnuté odvetvia napríklad hotely a reštaurácie. Svoje návrhy predstavia na koaličnej rade, ktorá sa bude konať 28.06.2021. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)

 • Finančná správa upozorňuje klientov s odloženým daňovým priznaním k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020, že termín na jeho podanie vyprší 30.06.2021. Do tohto dátumu musia daňovníci podať daňové priznanie a daň aj zaplatiť. V prípade preplatku bude daňovníkovi vrátený do 09.08.2021. V tejto súvislosti budú od 25.6 – 30.06.2021 predĺžené úradné hodiny call centra finančnej správy, a to od 08:00-24:00. Klientske centrá budú fungovať v štandardnom režime. Viac TU. (Zdroj: financnasprava.sk)

 • Vláda schválila zmenu vo vyplácaní príspevku v rámci poskytovania príspevku „Prvá pomoc“. Od 01.07.2021 bude „Prvá pomoc“ naviazaná na Covid automat:

Fáza 3 – III. a IV. stupeň varovania (bordová a čierna farba): Prvá pomoc++ vrátane Opatrenia 3B.

Fáza 2 – I. a II. stupeň varovania (červená a ružová farba): Prvá pomoc+ okrem Opatrenia 3B.

Fáza 1 – Nie je vyhlásený celonárodný Covid automat na I. až IV. stupni varovania a zároveň v stupni Monitoring (zelených) je najviac 39 okresov: Prvá pomoc okrem Opatrenia 3B.

Fáza 0 – Žiaden z okresov nie je v I. až IV. stupni varovania podľa Covid automatu a zároveň v stupni Monitoring (zelených) je aspoň 40 okresov: pomoc sa neuplatňuje.

Viac o spôsobe vyplácania podpory „Prvá pomoc“ nájdete TU. (Zdroj: podnikajte.sk)


 • R. Sulík, minister hospodárstva SR, informoval o ďalšom znižovaní byrokratickej záťaže pre podnikateľov. S platnosťou od 1. júna s každým prijatým opatrením sa vylúči jedno staršie opatrenie. V budúcom roku by sa už mali vylúčiť dve. Tento systém sa bude vzťahovať na všetky ministerstvá a 20 úradov. Cieľom opatrenia je znižovanie záťaže pre podnikateľov. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Ministerstvo dopravy SR avizuje podporenie cestovného ruchu vo výške viac ako 8 miliónov eur. Pôjde najmä o dotácie pre 37 oblastných a 7 krajských organizácií cestovného ruchu vo výške viac ako 8,17 milióna eur. Rezort dopravy chce týmto podporiť opätovné naštartovanie cestovného ruchu. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje ďalšiu schému štátnej pomoci pre cestovný ruch. Schéma bude určená pre podnik, ktoré už vyčerpali pomoc „de minimis“ – 200 000 eur, alebo ešte o pomoc nepožiadali a plánujú sa uchádzať o pomoc z veľkej schémy. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Rezort hospodárstva pripomína termín podania žiadosti o dotáciu na nájomné za sťažené obdobie do konca apríla. Žiadosti je možné podávať do konca júna a kompletné znenie výzvy je zverejnené na webovej adrese https://najmy.mhsr.sk/. V budúcnosti pri prípadnom obmedzení činnosti podnikateľov by sa malo postupovať podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona, ktorý má momentálne v kompetencii rezort financií. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR za „Inovatívny čin roka 2020“. Tento rok sa bude udeľovať cena aj v špeciálnej kategórii Cena za inováciu, ktorá prispela k riešeniu pandémie. Jedná sa o inovatívne technológie, služby a výrobky uvedené na trh počas roka 2020, ktoré prispeli k riešeniu pandemickej situácie. Prihlášky sa prijímajú do 15.08.2021 elektronicky na emailovú adresu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: sutaz@siea.gov.sk. Do súťaže sa môžu zapojiť právnické a fyzické osoby-podnikatelia so sídlom v SR. Viac o podmienkach súťaže TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Rezort financií pripravuje novelu zákona, ktorá má zjednodušiť a zefektívniť systém vedenia účtovníctva. Novinkami bude napríklad elektronické vedenie účtovníctva, zvýšenie transparentnosti pri zverejňovaní účtovných závierok a zavádza jasné pravidlá obsahu výročných správ občianskych združení. Viac TU. Zdroj: pravda.sk)

 • Vláda schválila ďalší odklad poistného pre zamestnávateľov a SZČO. Splatnosť poistného za marec 2020, máj až júl 2020, december 2020, január až apríl 2021 sa posúva nasledovne:
   1. za marec 2020 do 30. septembra 2021
   2. za máj 2020 do 31. decembra 2021
   3. za jún 2020 do 31. marca 2022
   4. za júl 2020 do 30. júna 2022
   5. za december 2020 do 30. septembra 2022
   6. za január 2021 do 31. decembra 2022
   7. za február 2021 do 31. marca 2023
   8. za marec 2021 do 30. júna 2023
   9. za apríl 2021 do 30. septembra 2023

K predĺženiu dochádza automaticky. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)


 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a rezervačný systém Bookio spustili dlho avizovaný rezervačný systém, ktorý má pomôcť naštartovať gastro sektor po pandémií. Hlavným cieľom je udržanie prehľadu o obsadenosti konkrétnej prevádzky. Vďaka systému sa budú môcť prevádzky pripraviť aj na jeseň, keďže správne fungujúci systém môže predísť opätovnému zatváraniu prevádzok pri zhoršenej epidemiologickej situácií. Pomocou systému bude možné poskytnúť štátu dáta a pomôcť s trasovaním. Rezervačný portál si môžu prevádzky dať na vlastnú webovú stránku, alebo môžu využiť webovú stránku menucka.sk. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu platnú po skončení núdzového stavu, rezort dopravy upozorňuje občanov, že stále platí predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly na autách. Platnosť je predĺžená o tri mesiace od vyhlásenia mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom. Zároveň však upozorňujú , že predĺženie platí len na území Slovenskej republiky. V zahraničí je nutné mať platnú emisnú a technickú kontrolu a je nutné sa riadiť nariadením OMNIBUS II. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Aj tento rok organizuje spoločnosť KROS Online festival vzdelávania, ktorý sa uskutoční od 26.5-3.6.2021. Pripravené sú témy ako legislatíva, online riešenia, eFaktúry, daňové poradenstvo, digitálne stavebníctvo alebo e-shopy. Účasť je bezplatná. Viac TU. (Zdroj: kros.sk)

 • Európska komisia schválila Schému štátnej pomoci tzv. Veľkú schému pre cestovný ruch a gastro. V prípade, že podnikatelia prekročia čerpanie pomoci 200 000 eur budú môcť požiadať o navýšenie pomoci. Ako podmienka na získanie podpory zostáva 40 % pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. O pomoc je však možné požiadať buď v rámci Schémy štátnej pomoci, alebo Schémy pomoci de minimis. V rámci Veľkej schémy budú môcť malé a stredné podniky požiadať o príspevok maximálne do 90 % nekrytých finančných nákladov. Rezort dopravy odporúča podnikom, ktoré sa zmestia do 200 000 eur využiť schému pomoci de minimis. Minister dopravy A. Doležal predloží Schému štátnej pomoci na rokovaní vlády. Viac TU. (Zdroj: mindop.sk)

 • Parlament prijal návrh zákona o trvalom kurzarbeite. Zákon má nadobudnúť účinnosť 31. decembra 2021 s výnimkou niektorých ustanovení. Tie majú byť účinné od 1. januára 2022 alebo 1. januára 2023. Viac o zákone si môžete prečíta TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Sociálna poisťovňa oznamuje klientom zmenu otváracích hodín pobočiek od pondelka 3. mája. Pobočky budú k dispozícií v štandardných úradných hodinách. Potrebné bude dodržiavanie základných preventívnych opatrení a test na Covid-19 nie starší ako sedem dní. Sociálna poisťovňa ďalej upozorňuje klientov, že hotovosť pobočky nepreberajú a platiť je možné platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes spustilo druhú etapu pomoci pre gastro a cestovný ruch. Termín na podávanie žiadostí je od 1. novembra 2020 do 31. marca 2021. Podmienkou pre získanie pomoci je pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Výška pomoci sa bude vyhodnocovať každý mesiac a bude sa odvíjať od vyčíslenej straty. Do výzvy sa môžu zapojiť aj podniky, ktoré vznikli od 1. apríla do 31. augusta 2020. Tržby budú porovnávať so septembrom 2020. Viac o podmienkach a oprávnených subjektoch nájdete TU. (Zdroj: mindop.sk)
 • Povinne nemocensky poistené a povinne dôchodkovo poistené osoby (SZČO) si budú môcť odložiť splatnosť poistného za mesiac apríl. Možnosť odkladu sa týka zamestnávateľov a SZČO s poklesom príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti o 40% a viac. Viac o podmienkach sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR potvrdilo skoré spustenie druhej schémy pomoci pre gastrosektor a cestovný ruch. Sektor čaká na peniaze od Ministerstva financií SR, ktoré už avizovalo ich uvoľnenie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Od dnešného dňa sa uvoľnujú obmedzenia v súvislosti s pandémiou. Otvoriť môžu obchody a služby s podmienkou maximálne jeden zákazník na 15m² s testom. Zmeny v opatreniach platné od dnes môžete nájsť nižšie. (Zdroj: FB/Úrad Vlády Slovenskej republiky)
Zdroj:FB/Úrad Vlády SR

 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) dokončuje práce na avizovanej aplikácií na podporu gastro prevádzok po pandémií. Rezervačný systém Bookio má byť spustený budúci týždeň a má pomôcť s reštartom gastroprevádzok. Systém pomôže s využívaním maximálnej kapacity zariadení, tak isto s prerozdelením zákazníkov do časových blokov a so zbieraním informácií a kontaktov pre prípadné trasovanie. Všetky potrebné informácie bude možné nájsť a stránke ZMOS. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vláda schválila na pomoc gastrosektoru a cestovnému ruchu ďalších 120 miliónov Eur! Jednou z podmienok získania pomoci bude pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. O túto pomoc budú môcť požiadať aj subjekty, ktoré vznikli v priebehu roka 2020. Výzvu zverejní Ministerstvo dopravy SR v najbližších dňoch. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje riešenie situácie s neuplatnením vouchera na dovolenku do konca augusta. V takom prípade budú cestovné kancelárie povinné vrátiť klientovi všetky platby za zájazd do 14 dní. Tak isto sa predpokladá, že kompenzácie ušlého zisku cestovných kancelárií z dôvodu zákazu cestovania do zahraničia s cieľom rekreácie, vrátia do schémy pomoci. Momentálne rezort pracuje na schválenie veľkej schémy pomoci EK a navýšenie rozpočtu o 10 miliónov Eur. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Parlament bude v skrátenom legislatívnom konaní prerokovávať zákon o pomoci subjektom podnikajúcim v cestnej doprave. Zákon pokrýva pomoc prevádzkujúcim autobusovú dopravu, nákladnú dopravu, taxikárom a autoškolám. Výšku podpory stanoví osobitný predpis. Celkovo by na schému mala ísť suma 100 miliónov Eur. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Vláda na včerajšom zasadnutí schválila odklad platby poistného za marec 2021 so splatnosťou do 30. júna 2021. Cieľom odkladu je zmiernenie ekonomických dopadov pandémie na odvádzateľov poistného. O odklad úhrady poistného za marec môžu požiadať zamestnávatelia a SZČO s poklesom čistého obratu alebo príjmu o 40 % a viac. Viac o podmienkach odkladu nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva SR nestopne pomoc s nájmami ani po 31.marci 2021. Obdobie pomoci sa predlžuje každý mesiac vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Viac TU. Zdroj: sme.sk)

 • Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je zverejnený formulár čestného vyhlásenia na odklad splatnosti poistného za február 2021. O odklad úhrady poistného za február môžu požiadať zamestnávatelia a SZČO s poklesom čistého obratu alebo príjmu o 40 % a viac. Formulár je potrebné zaslať najneskôr do uplynutia splatnosti poisteného za február. Lehotu splatnosti je možné predĺžiť do 30. júna 2021. Viac o podmienkach nájdete TU. (Zdroj: socpoist.sk)
 • Podniky zasiahnuté koronakrízou majú možnosť získať úver z produktu Antikorona záruka od EXIMBANKY SR za výhodnejších podmienok. Nárok na odpustenie poplatku za úver majú momentálne aj podniky, ktoré udržia zamestnanosť nad 51 %. Odpustenie časti poplatku bude závisieť na výške percenta udržania zamestnanosti. Zároveň sa zvyšuje aj výška odpustenia poplatku za záruku za úver poskytnutý komerčnou bankou až do 1,8 milióna Eur. Zlepšené podmienky sa vzťahujú aj na existujúce úvery. Viac sa dozviete TU. (Zdroj: eximbanka.sk)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) avizovalo prípravu aplikácie na pomoc gastro sektoru. Aplikácia bude fungovať ako rezervačný systém pri postupnom uvoľňovaní opatrení. Podniky tak budú mať vopred prehľad o tom, kto a kedy si objednal stôl. Zároveň by sa pomocou takejto aplikácie aj ľahšie dodržiavali kapacitné podmienky v súvislosti s vládnymi nariadeniami. Podľa ZMOS by aplikácia mohla pozitívne pôsobiť na nepriaznivý ekonomický vývoj v segmente. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva spustilo výzvu určenú pre nepravidelnú autobusovú dopravu. Nepravidelní autobusoví dopravcovia si tak môžu požiadať o náhradu straty, ktorá bola zapríčinená pandémiou. Podmienkou je pokles tržieb minimálne o 30 % v období od 1. augusta do 31. decembra 2020. Výsledná výška dotácie môže byť až na úrovni 80 % z poklesu tržieb v sledovanom období. Druhá možnosť je výpočet výšky dotácie podľa emisnej normy. V tomto prípade je možné získať dotáciu od 1000 Eur do 2400 Eur. Výška dotácie sa vypočíta jednoducho pomocou automatizovanej EXCEL kalkulačky. Dátum ukončenia výzvy je 30.04.2021. Výzvu a všetky potrebné informácie nájdete TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Úrady práce už prijímajú žiadosti o príspevok zo schémy Prvej pomoci za mesiac február. Žiadatelia môžu svoje žiadosti a výkazy pre opatrenia 2, 4A a 4B zasielať emailom úradom práce, sociálnych vecí a rodiny do 30. apríla 2021. V súvislosti so zvýšením Prvej pomoci budú žiadosti a výkazy 1, 3A a 3B za mesiac február 2021 zverejnené po schválení dodatku k schéme štátnej pomoci Európskou komisiou. Všetky potrebné informácie a vzory tlačív nájdete na pomahameludom.sk. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vláda schválila schému dlhodobého kurzarbeitu. Podľa návrhu zákona nárok na zavedenie skráteného pracovného času vznikne, ak firma nemôže minimálne 1/3 svojich zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného pracovného týždňa. Podpora sa bude poskytovať v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Celková podpora pre roky 2022 a 2023 je zatiaľ stanovená na 20 miliónov Eur. Podmienkou získania podpory je zaplatené sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné poistenie za dva roky, alebo dohodnutý splátkový kalendár. Podpora bude najviac v sume 60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca zverejnenej Štatistickým úradom spred dvoch rokoch. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Minister dopravy a výstavby A. Doležal označil stomiliónový balík pomoci pre cestovný ruch za nedostatočný. Dôvodom je obrovský prepad tržieb v tomto segmente a vyčlenených 100 miliónov pokryje kompenzácie len za minulý rok. Ministerstvo dopravy a výstavby SR sa preto bude uchádzať o navýšenie momentálnej výšky pomoci. Viac TU. (Zdroj:teraz.sk)
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje novú COVID výzvu. Rezort tak plánuje podporiť aj druhospracovateľské odvetvie, vrátane pekárov. Viac nájdete TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Minister dopravy a výstavby A. Doležal avizoval prevzatie schémy štátnej pomoci pre nepravidelnú autobusovú dopravu rezortom dopravy. Zároveň plánujú schému rozšíriť o ďalšie segmenty, ako napríklad autoškoly, odťahové služby a taxíky. Rozšírenú schému následne musia schváliť koaličný partneri. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Prvá pomoc plus sa bude zvyšovať a rozširovať! Obdobie vyplácania prvej pomoci sa predĺži do 30. júna a bude pokračovať, kým to bude potrebné. Požiadať o ňu budú môcť všetci, ktorí si založili živnosť alebo pracovali u daného zamestnávateľa do 1. februára 2021. Pomoc pre SZČO a jednoosobové s.r.o sa navýši na 360 Eur. V rámci opatrení 1 a 3a je možné preplácať až 100 % celkovej ceny práce, rovnako ako v opatrení 3b. Osoby spadajúce do opatrenia 4a majú možnosť v priebehu februára prejsť do opatrenia 2. V prípade zaplatenia dobrovoľného sociálneho poistenia budú môcť SZČO čerpať pomoc až do výšky 870 Eur. Zmeny v schéme pomoci ešte musí schváliť Európska komisia. Viac o navýšení Prvej pomoci plus sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)  

 • Parlament schválil návrh rezortu práce o odklade platby poistného na sociálne poistenie za mesiac január 2021. Odklad platby poistného za január 2021 bude možný do 30. júna 2021. Návrh sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Odklad sa bude týkať povinne nemocensky poistených a povinne dôchodkovo poistených SZČO a zamestnávateľov. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Koaličná rada schválila vznik agentúry pre cestovný ruch Slovakia Travel. Zahájanie jej činnosti sa tak z januára 2021 prekladá na 1. apríl 2021. Cieľom agentúry bude oživenie cestovného ruchu po pandémií, posilnenie konkurencieschopnosti Slovenska, či podpora regiónov. Pôsobnosť tejto agentúry bude naviazaná na regionálne štruktúry ako je OOCR a KOCR. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Finančná správa oznamuje klientom zaradenie sa medzi výnimky zo zákazu vychádzania. Preto od stredy 27. januára začína fungovať v normálnom režime. Zároveň upozorňuje na nutnosť negatívneho testu v prípade návštevy úradu finančnej správy a vyzýva klientov k uprednostneniu elektronickej komunikácie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vláda SR poslala do parlamentu novelu daňového zákona, ktorá pojednáva o možnosti odpustenia daňovej pokuty či úrokov z omeškania. Daňové sankcie, ktoré budú odpustené zadefinujú neskôr v nariadení. Novela je reakciou vlády na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s pandémiou. Viac TU. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Ministerstvo financií uvoľnilo 50 miliónov Eur na dotácie na nájmy na rok 2021. Prostriedky na pomoc s nájmami neboli na tento rok vyčlenené a preto ich rezort financií musel uvoľniť nad rámec rozpočtu. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Ministerstvo hospodárstva vypracovalo manuál testovania na Covid-19 vo firmách. Podľa manuálu majú aj menšie firmy možnosť testovania svojich zamestnancov s podporou štátu. Firmy z kategórie MSP sa môžu pri testovaní spojiť. Po dosiahnutí 250 zamestnancov im štát poskytne antigénové testy a príspevok 3,50€ na každého otestovaného človeka. Manuál najdete TU. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na povinnosť odovzdávania výkazov za zamestnancov. Povinnosť vykazovať poistné ostáva zachovaná aj v čase mimoriadnej situácie súvisiacej s koronakrízou. Rovnako zostáva v platnosti aj spôsob vykazovania poistného za zamestnávateľa aj zamestnanca. Sociálna poisťovňa sa snaží o ústretové správanie voči klientom a upozorňuje na nesplnené zákonné povinnosti emailom alebo SMS. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)
 • Finančná správa upozorňuje klientov na končiaci sa termín podania daňového priznania k dani z pridanej hodnoty(DPH) a kontrolného výkazu k DPH za december 2020 alebo za 4. štvrťrok 2020. Avšak je potrebné použiť eFormulár platný od 1.1.2020. Nový eFormulár je možné použiť až za zdaňovacie obdobie január 2021. Finančná správa zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z motorových vozidiel musí byť podané na novom vzore DMVv20. Týka sa to zdaňovacieho obdobia, ktoré končilo 30. novembra a 31. decembra 2020. Tak isto pripomínajú termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ktorý je 1. februára 2021. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Banky vyhlásili, že aj po skončení odkladu splátok úverov firiem, sú pripravené reagovať na individuálne prípady klientov. V prípade neschopnosti splácania úveru klientom je nutné obrátiť sa na banku čo najskôr. V Slovenskej sporiteľni môžu klienti do 31. marca 2021 požiadať o odklad v súlade s európskymi pravidlami. S tým, že nebudú mať negatívny záznam v úverovom registri. Poštová banka bude tak isto poskytovať odklady splátok, pokiaľ nebude iné riešenie. Všeobecná úverová banka upozorňuje, že umožňuje štandardný odklad splátok podpísaním dodatku k zmluve. Avšak klientovi vznikne negatívny záznam v úverovom registri. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Zamestnávatelia a SZČO poberajúci dotáciu zo schémy Prvá pomoc plus môžu podať žiadosti alebo zaslať výkazy za mesiace október a november najneskôr do 31. decembra 2021. Výkazy a žiadosti za december môžu zasielať do 28. februára 2021. Viac TU. (Zdroj:pomahameludom.sk)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiada zamestnávateľov a SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, o vyplnenie štatistických údajov o zamestnancoch uvedených v žiadostiach o finančný príspevok na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Ak SZČO nemá uzatvorený pracovný pomer so žiadnou fyzickou osobou, uvádza údaje o sebe. Rezort práce uvádza, že ide o formálne zisťovanie štastických údajov pre prípravu monitorovacej správy. Termín na vyplnenie dotazníka je 31. marec 2021. Formulár nájdete TU. Inštrukcie nájdete TU. (Zdroj: employment.gov.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva má v pláne pokračovať na zlepšovaní podnikateľského prostredia a začínajú zbierať podnety na Podnikateľské kilečko 3. Opatrenia z tohto balíka by mohli byť verejnosti predstavené na konci roka 2021. Cieľom opatrení je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a odbúranie byrokracie. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Návrh zákona o slovenskej verzií tzv. kurzarbeitu je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Podľa ministra práce M. Krajniaka pandémia ukázala nutnosť zavedenia systémov podpory udržania pracovných miest v prípade ekonomických ťažkostí. Fond budú môcť využiť zamestnávatelia v prípade prerušenia činnosti z dôvodu, ktorému nemohli predísť a má negatívny dopad na ich podnikanie. Podmienka získania podpory je napríklad nemožnosť prideľovať prácu v rozsahu minimálne 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, a to pri najmenej 1/3 zamestnancov. Pri SZČO musí byť pokles tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým mesiacom v minulom roku. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Firmy pôsobiace v kreatívnom priemysle môžu do konca marca 2021 žiadať o dotáciu. Nárok na dotáciu je podmienený medziročným poklesom obratu o najmenej 30 %. Systém žiadania o pomoc je nastavený jednoducho. Firma uvedie porovnanie tržieb v sťaženom období 2020 s rovnakým obdobím v roku 2019. Zároveň uvedie sumu krytia nákladov tržbami, štátnou dotáciou alebo poistným. Zvyšná suma bude tvoriť základ na výpočet dotácie. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR začalo prijímať žiadosti o dotácie zo Schémy pomoci v cestovnom ruchu. Formulár na vyplnenie žiadosti nájdete TU. Celý popis schémy nájdete TU. (Zdroj: mindop.sk)

 • Podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou padnémie môžu od dnes žiadať o dotáciu na nájomné. Nárok na dotáciu budú mať podnikatelia s povinne uzatvorenými prevádzkami, obmedzenými prevádzkami a aj podnikatelia, ktorí otvorené mali, no zákazníci sa k nim z dôvodu zákazu vychádzania nemohli dostať. Podrobné informácie nájdete na stránke najmy.mhsr.sk. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Európska komisia schvaľuje vytvorenie európského záručného fondu, ktorý spravuje Európska investičná banka. Fond bude disponovať financiami vo výške 25 miliárd Eur a má podporiť najmä malé a stredné podniky, ktoré postihla pandémia. Je jednou z troch záchranných sietí vytvorených na zmiernenie dopadov pandémie. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Už 15. decembra plánuje ministerstvo dopravy spustenie novej schémy pomoci podnikateľom pôsobiacim v cestovnom ruchu. Zariadenia cestovného ruchu, ktoré majú pokles tržieb o viac ako 40 %, budú môcť požiadať o príspevok. O dotácie budú môcť žiadať na základe údajov z roku 2019.  Celú správu nájdete TU. (Zdroj:e.dennikn.sk)

 • Minister hospodárstva R. Sulík dnes na tlačovej besede predstavil Kilečko 2, teda balík 469 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Návrhy na opatrenia posielali ministerstvu verejnosť aj podnikatelia. O konečnom znení Kilečka 2 bude rezort hospodárstva rokovať s ostatnými ministerstvami. Do platnosti by opatrenia mohli vstúpiť v priebehu roka 2021. Kilečko 2 môžete nájsť TU. Tlačovú správu TU. (Zdroj:mhsr.sk)
 • Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na končiacu splatnosť odloženené poistného! Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si odložili platby za mesiace marec, máj, jún a júl majú povinnosť uhradiť oložené poistné do 31. decembra 2020. Od dnešného dňa začína SP rozosielať emaily s upozornením s cieľom udeľovaniu penále pri nedodržaní termínu. V prípade potreby je možné dohodnúť si splátkový kalendár. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov dnes schválilo plénum Národnej rady SR. Návrh zákona obsahuje aj zadefinovaný nízkonákladový malý konkurz a neformálnu reštrukturalizáciu. Zameriava sa predovšetkým na malé a stredné podniky s miestom podnikania alebo sídlom na území SR. Momentálne platná právna úprava dočasnej ochrany zavedená z dôvodu pandémie je platná do konca roka 2020. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • V súvislosti so stále prebiehajúcou koronakrízou ponúka EXIMBANKA dve nové služby pre slovenských exportérov: 1. Vyššie krytie pohľadávok pomocou spolupoistenia od EXIMBANKY SR – komerčné poisťovne momentálne krátia alebo rušia limity na zahraničných odberateľov a obmedzujú tým slovenských exportérov. EXIMBANKA za určitých podmienok poskytuje možnosť súbežného poistenia od svojej komerčnej banky a EXIMBANKY na toho istého kupujúceho. 2. Predĺženie platnosti výnimky Európskej komisieEurópska komisia predĺžila dočasnú výnimku do 30.6.2021. Na základe tohto predĺženia môže EXIMBANKA aj naďalej poskytovať krátkodobé vývozné úvery so splatnosťou 2 roky. Viac info nájdete TU. (Zdroj: eximbanka.sk)
 • Slovenský živnostenský zväz prijal so znepokojením zmenu výšky pre uplatňovanie zníženej sadzby dane na úrovni 15 % zavedenej minulý rok. V momentálnej sťaženej situácií v súvislosti s koronakrízou je, podľa SŽZ, skryté zvýšenie daňového zaťaženia pre podnikateľov nesystémový a nezrozumiteľný krok. Pôvodnú výšku príjmu mikrodaňovníkov určoval zákon o dani z príjmov a stanovená bola na úrovni 100 000 Eur ročne. Podľa novely sa táto výška určuje nepriamo na základe zákona o dani z pridanej hodnoty. Avšak podľa tohto zákona je mikrodaňovník fyzická alebo právnická osoba, ktorej obrat neprekročí 49 790 Eur ročne, tým pádom sa znižuje výška príjmu pre uplatnenie 15 % sadzby dane o viac ako polovicu.  Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • O dotáciu na nájomné je možné požiadať aj v druhej vlne pandémie! Parlament včera schválil predĺženie obdobia na poskytovanie dotácií na nájomné. Pravidlá sú rovnaké ako v prvej vlne. Štát poskytne dotáciu rovnú výške zľavy, ktorú poskytne prenajímateľ, avšak v maximálnej výške 50 % z nájomného. Na dotáciu majú nárok všetci, ktorých nájomný vzťah začal pred 1. augustom 2020. Nájomcovia sú povinný začať splácať dlžnú sumu prenajímateľom hneď nasleducúci mesiac po skončení pandémie, najneskôr však do apríla 2021. Tento termín je záväzný bez odľadu na to, či pandémia skončí alebo nie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Slovenko získalo pôžičku 300 miliónov Eur z nástroja SURE. Prostredníctvom tohto nástroja poskytuje EÚ vyhodné pôžičky členským štátom na zachovanie zamestnanosti počas koronakrízy. Komisia uviedla, že táto pomoc je určená aj na podporu SZČO. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo premiéra I. Matoviča o prijatie opatrení, ktoré zaistia spustenie Slovenskej národnej organizácie cestovného ruchu už od 1. januára 2021. Cestovný ruch momentálne trpí reštrikčnými opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19. Sú presvedčení, že vznik agentúry bude prínosom pre ekonomický a hospodársky rozvoj krajiny. Od štátnej agentúry si sľubujú nárast počtu turistov a tým aj vyššie zisky. Slovensko je jedinou krajinou OECD bez takejto agentúry a podľa ZMOS táto skutočnosť predstavujej nevýhodu v konkurenčnom boji so zahraničím. Podľa ministra dopravy A. Doležala má agentúra na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel začať fungovať v prvom polroku 2021. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Slovenská IT spoločnosť Webglobe-Yegon sa rozhodla podporiť slovenské podnikateľské prostredie v čase koronakrízy. Spustili iniciatívu s názvom otociteto.sk, ktorá bude dostupná pre neobmedzený počet podnikateľov a to počas celej krízy. Do iniciatívy sa môžu zapojiť začínajúci podnikatelia, ale aj podnikatelia, ktorí v reakcií na krízu potrebujú preniesť svoje aktivity do digitálneho priestoru. Podnikatelia budú môcť zdarma využiť služby domény a hostingu. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Ministerstvo financií nemá momentálne v pláne predĺženie doby možnosti odkladu splátok. Naďalej však komunikuje s bankami, aby v prípade potreby predĺženia doby odkladu splátok, vedelo rýchlo zareagovať. NBS zaradila mechanizmus odkladu splátok medzi najúčinnejšie opatrenie smerom k malým a stredným podnikom. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)
 • Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal potvrdil, že pandemická komisia by sa mala tento týždeň venovať otázke regionálneho semaforu pre cestovný ruch, na základe ktorého by mohli strediská spustiť zimnú sezónu. Celú správu nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo kultúry spúšťa novú pomoc pracovníkom v kultúre! O príspevok zo schémy COVID pomoc kultúre budú môcť žiadať pracovníci, ktorí nemohli od marca 2020 do septembra 2020 čerpať pomoc zo schémy Prvej pomoci. Maximálna výška mesačného príspevku je 540 Eur, najviac však 3780 Eur za celé oprávnené obdobie od marca 2020 do septembra 2020. Žiadosti o dotáciu je možné prekladať od 23. novembra do 3. decembra 2020. Viac nájdete TU. (Zdroj: culture.gov.sk)
 • Ministerstvo financií požiadalo banky o sledovanie údajov ohľadom žiadostí o odklad splátok úverov. Na základe týchto informácií bude rokovať s bankami o možnostiach odkladov splácania úverov domácností. V prvej vlne pandémie sa Vláda SR s bankami dohodla na odklade splátok na 9 mesiacov. Toto obdobie uplynie prvým žiadateľom o odklad už v decembri. Vláda sa preto to rozhodla počkať na údaje od bánk a podľa nich bude postupovať ďalej. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Európska komisia vydala odporúčanie štátom eurozóny o podporovaní ekonomiky aj v budúcom kalendárnom roku. Opatrenia však aj naďalej majú byť presne cielené a dočasné. Krajiny sa totiž po skončení krízy musia vrátiť k dodržiavaniu dlhových a rozpočtových pravidiel. EK zároveň upozornila Slovensko, Taliansko, Francúzsko a Litvu na niektoré opatrenia, ktoré nespĺňajú kritérium dočasnosti. Je nutné pravidelné hodnotenie účinnosti a nevyhnutnosti stimulov a následné pružné prispôsobenie vývoju hospodárstva. Viac nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Slovenská komora daňových poradcov upozorňuje na slabo upravenú legislatívu v oblasti práce na diaľku. Zahraničným zamestnancom pracujúcim pre slovenský podnik sa značne komplikuje situácia a zamestnávateľom vznikajú nové povinnosti. Na Slovensku má byť totiž zdaňovaná len časť mzdy v rozsahu práce fyzicky vykonanej na Slovensku. Zvyšok mzdy odpracovanej na home office sa má zdaňovať v krajine, kde zamestnanec žije. Zároveň však vzniká otázka, do ktorého systému sociálneho poistenia má zamestnanec prispievať. Ďalej upozorňujú na snahu niektorých firiem o preplácanie zvýšených nákladov zamestnancov pri práci z domácnosti. Nie je totiž jasné, či by sa mal takýto príjem zdaňovať. Viac sa dočítate TU. (Zdroj:teraz.sk)

 • Slovenská sporiteľna spúšťa iniciatívu Doma nakupujem, zameranú na podporu slovenských podnikov. Cieľom iniciatívy je zníženie objemu zahraničných vianočných  nákupov a s tým spojená podpora slovenskej ekonomiky, prenesením týchto nákupov naspäť na Slovensko. SLSP verí, že spotrebitelia uprednostnia slovenské výrobky a tým pádom podporia domácu ekonomiku a udržanie pracovných miest. Do projektu sa zapojilo zatiaľ vyše 70 firiem. Zapojiť sa môžu i ďalšie firmy prostredníctvom webovej stránky www.domanakupujem.sk. Viac o iniciatíve TU. (Zdroj: slsp.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje regionálny semafor na zimnú turistickú sezónu. Ministerstvo komunikuje s Úradom verejného zdravotníctva aj s ministerstvom zdravotníctva a po spracovaní finálnej verzie návrhu ho plánuje predložiť pandemickej komisií a ústrednému krízovému štábu. Na základe semafóru by pravidlá pre podnikateľov mali byť prehľadnejšie. Okresy by mali byť rozdelené na základe epidemiologickej situácie a prevádzky v zelenom okrese budú mať miernejší režim ako prevádzky v červenom okrese. Rezort zároveň upozorňuje na plošné opatrenia, ktoré musí dodržiavať každý podnikateľ bez rozdielu. Od 1. januára by mala začať svoje fungovanie nová agentúra pre cestovný ruch. Prvou úlohou inštitúcie bude vytvorenie mapovacej štúdie, ktorá má ukázať po čom je najväčší dopyt v stredoeurópskom regióne. Na základe tejto štúdie chce rezort aktívne pristupovať k incomingovému cestovnému ruchu. Viac TU. (Zdroj:teraz.sk)

 • Od dnes môžu zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby posielať žiadosti o Prvú pomoc plus na úrady práce. Výkazy a žiadosti za október bude možné zaslať do konca januára 2021. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať aj za mesiac september. Môžu ju podať podnikatelia, ktorých sa dotkli septembrové opatrenia, teda napríklad rušenie hromadných podujatí nad 1 000 osôb, aquaparky, diskotéky. Žiadosti je možné podávať do koncanovembra. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Parlament schválil schému štátnej pomoci pre cestovný ruch. Novela zahŕňa poskytnutie finančného príspevku v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %. Na rok 2020 je vyčlenených 10 miliónov, na rok 2021 sa ráta so 70 miliónmi a na rok 2022 s 20 miliónmi. Organizácie cestovného ruchu budú môcť žiadať o dotáciu na základe údajov z predkrízového obdobia. Schému ešte musí schváliť Európska komisia. Viac TU. (Zdroj:e.dennikn.sk)  
 • Slovenská záručná a rozvojová banka pomocou viacerých nástrojov pomáha malým podnikom prekonať ťažké časy. Tieto nástroje sú: výhodné úvery, odborné poradenstvo a individuálny prístup. Ako jediná banka v SR ponúka SZRB EÚver – ROZVOJ pre MSP. Financie je možné použiť napríklad na rozvoj, prevádzku, udržanie pracovných miest alebo cash-flow. V rámci odborného poradenstva pomôžu odborníci s krízovým manažmentom, ktorí je dôležitý práve v dobe vyrovnávania sa s dôsledkami pandémie. SZRB využíva svoje dlhodobé skúseností s MSP vedia ponúknuť individuálny prístup pre každý podnik. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: cas.sk)

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na blížiaci sa termín platby odloženého poistného z dôvodu pandémie. Odložené poistné je nutné zaplatiť do 31. decembra 2020. Sociálna poisťovňa bude klientom posielat aj emailové upozornenie. Viac sa dozviete TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva avizuje možnosť získania dotácie na nájomné aj za mesiac september. Novinka sa týka aj podnikateľov, ktorých zasiahli septembrové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva. Ministerstvo zároveň upozorňuje no možnosť podávania žiadostí za prvú vlnu pandémie len do konca novembra. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo schémy a podmienky pomoci Prvá pomoc plus na svojej stránke pomahameludom.sk.
 • Úrady práce od dnešného dňa odosielajú dotatky k zmluvám zamestnávateľom a podnikateľom, ktorí využili podporu zo schémy Prvá pomoc. Viac sa dozviete TU. (Zdroj:e.dennikn.sk)

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje online semináre pre podnikateľov v kreatívnom priemysle. Ich spustenie plánuje na 10. novembra 2020 a prebiehať budú dva krát denne. Odborníci z rôznych oblastí môžu pomôcť podnikateľom napríklad aj s tvorbou obchodných modelov využiteľných v období krízy. Termíny a časy budú zverejnené na stránke vytvor.me. SIEA pripravuje podobný formát aj pre podnikateľov v IT sektore. Viac TU. (Zdroj: SIEA)

 • Od 9.11.2020 budú úrady práce prijímať od zamestnávateľov výkazy na získanie podpory z projektu Prvá pomoc plus. O pomoc sa môžu zamestnávatelia uchádzať aj spätne za celý október. O pomoc budú môcť žiadať až do marca 2021. Viac TU.(Zdroj:teraz.sk)
 • Vláda opätovne schválila možnosť poberania SOS dotácie. O SOS dotáciu môžu požiadať tí, ktorí kvôli kotronakríze prišli o prácu a nemajú nárok na podporu z projektu udržania zamestnanosti, ani na pomoc zo systému sociálneho zabezpečenia. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Vláda dnes schválila novelu zákona o podpore cestovného ruchu. Zariadenia cestovného ruchu, ktoré majú pokles tržieb o viac ako 40 %, budú môcť požiadať o príspevok z pripravovaných schém. O dotácie budú môcť žiadať na základe údajov z roku 2019. Parlament bude o novele rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Návrh Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce tzv. kurzarbeitu bol dnes schválený Vládou SR. Na základe tohto dokumentu spracuje rezort práce nový zákon upravujúci režim skrátenej práce. Navrh hovorí o zriadení nového poistného fondu v Sociálnej poisťovni, do ktorého budú prispievať všetky firmy so sídlom na území SR a to bez zvýšenia odvodového zaťaženia. Následne by sa v prípade potreby preplácali náklady na zamestnanca v pomere 60 % štát, 20 % zamestnávateľ a 20 % bude predstavovať zníženie mzdy zamestnanca. Viac nájdete TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva predlžuje pomoc s nájmami pre podnikateľov, ktorá mala byť ukončená koncom novembra. Rezort posúva termín možnosti podania žiadosti o dotácie v súlade s posunutím platnosti schémy dočasného rámca, ktorý posunula Európska komisia. Podnikatelia tak budú môcť žiadosti podávať do konca mája 2021. Na pomoc s nájmami ministerstvo vyčlenilo 200 miliónov Eur a záujem je stále malý. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Finančná správa SR bude posudzovať žiadosti o odklad platnosti dane s prihliadnutím na prebiehajúcu koronakrízu. Podľa ministra financií E. Hegera sa budú snažiť v maximálnej možnej miere vychádzať v ústrety podniakteľom. Momentálne platné zákony, týkajúce sa odkladu platenia dane alebo platby dane v splátkach, sa meniť nebudú. Rezort financié tieto pravidlá považuje za dostatočné. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)  

 • Portál podnikajte.sk zverejnil prehľad opatrení zo schémy Prvá pomoc+ na pomoc podnikateľom v súvislosti s druhou vlnou pandémie. Celý prehľad zmien v opatreniach nájdete TU. (Zdroj:podnikajte.sk)

 • Slovenský živnostenský zväz požaduje od Vlády SR účinné a rýchle opatrenia na podporu SZČO a MSP, ktorých sa dotkli karanténne opatrenia. Ich kritickú situáciu si podniky nezapričinili sami a preto očakávajú kompenzáciu, aby mohli ďalej fungovať vo svojej činnosti. SZZ víta navýšenie podpory pre živnostníkov o 50 % a odporúča zvýšenie pracovných kapacít úradov práce a zlepšenie ich technického vybavenia, z dôvodu zrýchlenia spracovávania nových žiadostí. Za obzvlášť dôležitú považuje elimináciu negatívnych dopadov koronakrízy na živnostníkov. Viac nájdete TU. (Zdroj:webnoviny.sk)
 • Slovenská živnostenská komora požaduje od vlády SR odpustenie odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne a ďalší odklad splnenia daňovej povinnosti za rok 2019. Odpustenie odvodov žiada najmä pre prevádzky, ktoré priamo či nepriamo musia dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Prvá pomoc sa bude zvyšovať! Vláda SR dnes schválila prvú pomoc pre podniky zvýšenú o 50 %. Povinne zatvorené prevádzky dostanú namiesto 80 % hrubej mzdy 80 % celkovej ceny práce. Tak isto sa zvýši limit pre tzv. kurzarbeit z 880 Eur na 1100 Eur. Zvýšená bol aj pomoc firmy a SZČO. Žiadosti môžu podnikatelia podávať už za obdobie od 1. októbra 2020. Celý článok TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Na cestovný ruch schválila vláda pomoc vo výške 100 miliónov Eur. Zariadenia cestovného ruchu budú môcť o pomoc požiadať aj spätne a to za obdobie od 1. apríla 2020. Pre každý segment cestovného ruchu vypíšu samostatnú výzvu a žiadosti sa budú posielať elektronicky. Nárok na pomoc bude mať každý komu tržby klesnú o viac ako 40 %. Následne podľa poklesu tržieb bude určená výška pomoci od 4 % – 10 % tržieb roku 2019. Viac informácií nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak oznámil zámer poskytnúť pomoc v maximálne výške všetkým gastroprevádzkam, ktoré nezatvoria a budú realizovať donášky jedla. Vláda návrh včera schválila. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Finančná správa upozorňuje na blížiaci sa termín podania a platby dane z príjmu. Konečný termín bol kvôli pandémií stanovený na 2. novembra 2020. V prípade finančných ťažkostí je možné požiadať správcu dane o doklad alebo splátkový kalendár, avšak treba tak spraviť čím skôr. Tak isto je stále možnosť poukázať 2 %  zaplatenej dane tretiemu sektoru.  Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Slovensko sa momentálne nachádza v štádiu rokovania s Európskou komisiou o možnostiach úpravy schém pomoci. Predbežne sa odhaduje, že do týždňa sa bude vedieť, ktoré z opatrení sa znova aktivuje. Rokuje sa nielen o obnovení, ale aj o rozšírení schém o objem pomoci a aj o počet ľudí, ktorí si na určité schémy budú môcť nárokovať. Viac si môžete prečítať TU. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Ministerstvo dopravy a výstavby pripravuje osobitné schémy štátnej pomoci pre cestovný ruch. V pláne sú rekreačné poukazy, kompenzácia výpadku tržieb a pravdepodobne aj zníženie dane z pridanej hodnoty. Pri všetkých opatreniach musia nájsť zhodu aj s ostatnými dotknutými rezortmi. Opatrenia by chceli realizovať do konca kalendárneho roka. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vláda schválila novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ako reakciu na krízu v sektore autobusovej a kamiónovej dopravy. Parlament bude o novele rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Viac o obsahu novely nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Sociálna poisťovňa upozorňuje na zmenený režim fungovania pobočiek z dôvodu šírenia Covidu – 19. Klient si môže cez Covid semafor pre fungovanie pobočiek overiť v akom režime pracuje pobočka, ktorú plánuje navštíviť. Sociálna poisťovňa zároveň žiada klientov, aby namiesto osobnej návštevy pobočky uprednostnili elektronickú komunikáciu. Viac nájdete TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • Vláda v stredu schválila návrh zákona, ktorého súčasťou je aj dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach, malý konkurz a neformálna reštrukturalizácia. Podmienky možnosti získania dočasnej ochrany sú: sídlo podniku alebo miesto podnikania na území Slovenska a súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov s ochranou. Väčšina bude počítaná podľa výšky ich pohľadávok. Malý konkurz, ktorý je tiež súčasťou novely je vlastne likvidačné konanie, v ktorom nie je záujem pokračovať v prevádzke podniku. Toto opatrenie budú môcť využívať podniky z kategórie malých a stredných podnikov. Zákon by mal vstúpiť do platnosti na začiatku roka 2021. Momentálne platná ochrana pred veriteľmi zavedená v súvislosti s pandémiou bude platná len do konca roka 2020. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • V súvislosti s blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania plánuje Finančná správa predlžiť otváracie hodiny úradov a call centier. Posledným možným dňom na podanie daňového priznania je 2. november, dovtedy je tak isto nutné daň aj zaplatiť. Viac nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Štátny tajomník ministerstva hospodárstva J. Oravec informoval ohľadom pokračovania štátnej pomoci podnikateľom. Tá by mala podľa neho pokračovať buď navýšením balíka prvej pomoci alebo výzvami na kompenzáciu príjmov v jednotlivých oblastiach ekonomiky. Forma podpory by mala závisieť aj od toho akú veľkú časť podnikateľov zasiahne. Ministerstvo hospodárstva momentálne rokuje s podnikateľmi z oblasti výstav a kultúrnych podujatí, uvažujú o kompenzácií príjmov zo športu a tak isto momentálne beží výzva na pomoc poskytovateľom nepravidelnej autobusovej dopravy. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Finančná správa zverejnila termín podania daňového priznania a zaplatenia dane z príjmu za rok 2019. (Zdroj: FB/Finančná správa)
 • Minister hospodárstva R. Sulík oznámil, že pripravovaná schéma pomoci pre výstaviská, prevádzkovateľov kolotočov či predajcov na jarmokoch, je v štádiu finalizácie. Avšak schéma bude  musieť prejsť aj schvaľovaním Európskej komisie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Prvá pomoc štátu na udržanie zamestnanosti bude pokračovať aj naďalej. Podľa návrhu, ktorý dnes schválila Vláda SR, bude štát podnikom vyplácať pomoc až do konca roka 2021. Od roku 2022 bude podľa tohto návrhu zavedený trvalý kurzarbeit. Viac sa dozviete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Poslanci včera rokovali o novele zákona o sociálnom poistení, ktorý zahŕňa aj pandemickú OČR. V prípade, že rodič nedá svoje dieťa do školy z dôvodu obáv z nákazy COVIDOM-19, nemá nárok na pandemickú OČR. Nárok na pandemické ošetrovne má v prípade zatvorenia školy alebo triedy na základe rozhodnutia príslušného orgán. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva spustilo pomoc určenú pre nedotovaných autobusových dopravcov, ktorých zasiahla koronakríza. Rezort ponúka autodopravcom dve možnosti. Buď požiadajú o príspevok 1 000 Eur na jeden autobus na mesiac v období pandémie alebo pokrytie 60 % straty zaznamenanej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Na stránke mhsr.sk sa nachádzajú všetky potrebné dokumenty na žiadosť o príspevok. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Sociálna poisťovňa vydala upozornenie pre SZČO a zamestnávateľov o povinnosti zaplatenia poistného na sociálne poistenie za mesiac august do 8. septembra 2020. Uplatnenie výnimky odkladu poistného z dôvodu pandémie už teda nie je možné. Viac TU.

 • Ministerstvo financií SR informovalo o stanovení termínu na podanie daňového priznania na 31. októbra 2020. V septembri by mal tento návrh prejsť aj legislatívnym konaním. Avšak stále nie je známe, či do tohto termínu bude nutné daň aj zaplatiť. Viac TU. (Zdroj: podnikajte.sk)

 • Sociálna poisťovňa informuje o nároku na čerpanie pandemického nemocenského po 1. septembri 2020 pre každého nemocensky poisteného zamestnanca, ktorý je uznaný práceneschopným z dôvodu izolácie alebo nariadeného karanténneho opatrenia. Na uplatnenie nároku na dávku musí poistencovi vypísať lekár dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie. Následne ošetrujúci lekár zašle papiere s telefónnym číslom poistenca do Sociálnej poisťovne, odkiaľ mu zavolajú a telefonicky spíšu žiadosť. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Zamestnávatelia môžu ešte do 30. septembra 2020 podávať žiadosti o príspevky na mzdy pre zamestnancov zo schém prvej pomoci. Prijímanie výkazov za mesiac august je už tak isto spustené. SZČO môžu o príspevok v rámci opatrenia 2 žiadať do konca septembra a zamestnávatelia v rámci opatrení 1 a 3A a 3B do konca októbra 2020. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Budúci týždeň by sa malo konečne rozhodnúť o podobe úpravy rekreačných poukazov. O ich spätnom preplácaní sa rozhodne aj na základe využitia kapacít v hoteloch počas tohto leta. Cieľom návrhu zákona je podpora zariadení cestovného ruchu po koronakríze. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Minister financií E. Heger informoval o termíne na podanie daňového priznania. Napriek stále trvajúcej mimoriadnej situácie bude pravdepodobne potrebné podať daňové priznanie do 31. októbra 2020. Ministerstvo financií zatiaľ neuvádza, či bude nutné vykonať k tomuto termínu aj platbu. Viac nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Minister hospodárstva R. Sulík plánuje rokovať s ministrom financií E. Hegerom o presunutí nevyčerpaných peňazí určených na dotácie na nájom na pomoc zamestnancom v umeleckom priemysle, ako napríklad zvukárom či kulisárom. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Slovenská záručná a rozvojová banka bude poskytovať nový úver s názvom Úver SIH s cieľom zabezpečiť likviditu podnikom, ktoré boli zasiahnuté pandémiou. Úver je dostupný pre MSP a aj veľké podniky. Firmy majú možnosť získať finančnú pomoc, ktorá je poskytovaná National Development Fund II. a I. a to buď vo forme záruky za úver alebo odpustenia poplatku za úver. Viac nájdete TU. (Zdroj: szrb.sk)

 • Aj podniky v ťažkostiach budú môcť požiadať o príspevok na nájomné. Podmienky pre mikro a malé ostávajú rovnaké ako pre ostávajú rovnaké ako pre ostatné podniky, teda sa budú riadiť schémou de minimis, ktorou sa výška maximálnej pomoci stanovuje na 200 000 Eur pre jeden podnik. Viac nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Rada EÚ bude schvaľovať návrh Európskej komisie o poskytnutí financií v rámci nástroja SURE pre 15 členských krajín. Podľa návrhu EK by Slovensko mohlo získať 631 miliónov Eur vo forme úverov s výhodnými podmienkami. Nástroj SURE bol vytvorený na zmierňovanie sociálno – ekonomických dopadov koronakrízy. Financie môžu byť využité napríklad na opatrenia zavedené s cieľom udržania zamestnanosti. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Minister práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniak informoval na tlačovej besede o výsledkoch prieskumu o štátnej pomoci, ktorý sa konal na prelome júla a augusta v 2 065 organizáciách s 20 a viac zamestnancami. Podľa výsledkov tohto prieskumu podniky vnímali štátnu pomoc pozitívne. Počas tlačovej konferencie reagoval aj na skutočnosť, že z prieskumu boli fakticky vynechané malé firmy a živnostníci, ktorí najviac upozorňovali na administratívnu záťaž a nejasné podmienky pomoci. Podľa M. Krajniaka je príčina v ich počte a teda je ťažké ich dať dokopy. Zároveň potvrdil, že poskytovanie štátnej pomoci sa predĺži do septembra. V tom čase by mali byť schválené pôžičky z nástroja SURE, ktoré by zastrešili vyplácanie štátnej pomoci až do konca roka 2021. V roku 2022 by už mal byť spustený koncept kurzarbeitu. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Ministerstvo spravodlivosti podalo návrh zákona o predĺžení dočasnej ochrane pred veriteľmi do konca roka do medzirezortného pripomienkového konania. Od januára pravdepodobne už vstúpi do platnosti dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorý obsahuje nástroje ako malý konkurz a neformálna reštrukturalizácia. Viac nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Vláda schválila pokračovanie vyplácania prvej pomoci na podporu zamestnanosti, avšak momentálne navýšenie výšky pomoci neplánujú. V prípade schválenia pôžičky z nástroja SURE na jeseň tohto roka, budú tieto prostriedky použité na pokračovanie schém prvej pomoci.Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Sociálna poisťovňa pripomína, že 31. augusta končí predĺžené obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti. Od marca 2020 sa v dôsledku koronakrízy toto obdobie predlžovalo štyrikrát. Viac informácií nájdete TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • O úvery Antikorona záruka od EXIMBANKY SR môžu podnikatelia požiadať už v siedmich komerčných bankách. Celá správa TU. (Zdroj: eximbanka.sk)

 • Minister práce M. Krajniak dnes oznámil vytvorenie Fondu udržania zamestnanosti. Fond bude spustený v roku 2022 a bude fungovať ako trvalý kurzarbeit. Výška príspevku z tohto fondu bude 80 % mesačnej čistej mzdy zamestnanca, z toho 60 % príspevku sa bude vyplácať z fondu a zvyšných 20 % bude znášať zamestnávateľ. Na príspevok budú mať nárok aj SZČO. Odvodové zaťaženie sa zvyšovať nebude, príspevky budú riešené v rámci poistenia v nezamestnanosti. Viac TU. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Poslanci strany Sme rodina predložia na koaličnú radu, ktorá sa bude konať budúci týždeň, dva návrhy s potenciálom podporiť cestovný ruch po koronakríze. Prvý návrh hovorí o znížení DPH v cestovnom ruchu na 10 percent. Podľa druhého návrhu by prepitné bolo oslobodené od daní a poplatkov. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Ministerstvo hospodárstva vyzýva všetkých podnikateľov a živnostníkov, aby zasielali svoje podnety, ktoré by mohli pomôcť k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku. Najlepšie návrhy budú súčasťou „Podnikateľského kilečka II.“, ktoré vstúpi do platnosti v januári. Svoje podnety môžete zasielať do konca augusta. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Slovak Investment Holding bude spravovať nový nástroj na podporu inovatívnych podnikov, ktoré boli zasiahnuté koronakrízou. Investície budú poskytované formou úveru so splatnosťou 18 až 36 mesiacov a v maximálnej výške 800-tisíc Eur na spoločnosť. Schéma už prešla schvaľovaním Európskej komisie. Bližšie informácie zverejní Slovak Investment Holding už v auguste. Viac TU. (Zdroj: sih.sk)

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO, ktorí nevyužili odklad platby poistného z dôvodu pandemickej situácie, na povinnosť platby poistného za júl 2020 v novej výške, a to do 10. augusta 2020. SZČO s odloženým poistným majú povinnosť podať daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tom ako skončí mimoriadna situácia. Následne im Sociálna poisťovňa písomne oznámi novú výšku poistného. Viac TU. (Zdroj:socpoist.sk)

 • Od 1. augusta spustili úrady práce prijímanie žiadostí o pomoc z projektu „Prvá pomoc“ za júl. SZČO môžu výkazy v rámci opatrenia 2 zasielať do 31.08.2020. Zamestnávatelia môžu výkazy v rámci opatrení 1, 3A a 3B zasielať až do konca septembra. Zároveň majú zamestnávatelia možnosť zasielať výkazy na príspevky na mzdy za mesiac júl až do konca augusta. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na povinnosť odovzdať mesačné výkazy za zamestnancov, aj napriek odloženému alebo odpustenému poistnému z dôvodu koronakrízy. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • Slovak Investment Holding a Eximbanka SR uzatvorili s Poštovou bankou zmluvu o poskytovaní pôžičiek z programu „Antikorona záruky“. Úvery sú určené pre podniky zasiahnuté koronakrízou. Banka v najbližších dňoch spustí prijímanie žiadostí. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Sociálna poistovňa zverejnila vzor dokumentu na odklad poistného za júl 2020. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • DenníkN spracoval prehľad prijatých opatrení, ktoré sú súčasťou tzv. „Podnikateľského kilečka„. Niektoré opatrenia vstúpili do platnosti už 21. júla 2020, ostatné až v septembri a januári. Nájdete ich TU. (Zdroj: edennikn.sk)

 • Sociálna poisťovňa zverejnila kalkulačku na výpočet poisteného pre SZČO, ktorá informatívne vypočíta výšku poistného po 1. júli 2020. Avšak ak SZČO podala daňové priznanie až po 31. marci 2020, tak dátum pre posúdenie vzniku, zániku alebo trvania poisteného bude možné určiť až po skončení pandémie. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)
 • Lídri členských štátov EÚ včera dospeli k dohode o záchrannom balíku po skončení koronakrízy. Fond obnovy bude pracovať s rozpočtom 750 miliárd Eur, ktoré sa budú rozdeľovať medzi krajiny najviac poznačené pandémiou, formou nenávratných grantov a pôžičiek. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Sociálna poisťovňa zverejnila prehľad zmien od 1. januára 2021 v súvislosti s prijatím „Podnikateľského kilečka“. Zmeny nájdete TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa projekt na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov s názvom „Praxou k zamestnaniu 2“. Zamestnávatelia môžu dostať príspevok na mzdu vo výške 95 % mzdy (max. 784,16 Eur) a 98,02 Eur na mentora, ak prijmú nezamestnanú osobu do 29 rokov. Avšak musí ísť o novovytvorené pracovné miesto na minimálne 6 mesiacov. Cieľom projektu je odstránenie najväčších prekážok v zamestnávaní mladých ľudí, ako je slabé pracovné návyky a chýbajúca prax. Rezort bude tak isto podporovať osoby do 29 rokov pri hľadaní práce. V prípade, že si uchádzač nájdete prácu sám bude dostávať prvých 6 mesiacov 126,14 Eura a ďalších 6 mesiacov 63,07 Eur. Viac TU. (Zdroj: employment.gov.sk)
 • Ministerstvo hospodárstva chystá ďalší balík pomoci podnikom, ktoré počas pandémie nemohli vykonávať svoju činnosť alebo ju museli výrazne obmedziť. Balík bude určený len pre vybrané sektory. Viac TU. (Zdroj: trend.sk)
 • O úvery z garančnej schémy Slovak Investment Holding „Antikorona záruka 2“ je možné požiadať už v piatich komerčných bankách: ČSOB, BKS Bank, OTP Banka, SZRB a UniCredit Bank. Úvery majú podporiť finančnú kondíciu a udržanie zamestnanosti v slovenských firmách, ktoré zasiahla koronakríza. Viac TU. (Zdroj: sih.sk)

 • Vláda schválila ďalší odklad platby poistného pre zamestnávateľov a SZČO. Odklad sa týka mesiaca júl a platbu poistného je možné odložiť do 31. decembra 2020. Podmienkou odkladu je pokles obratu o 40 % a viac. Celá správa TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Od dnešného dňa sú podnikateľom pri vypisovaní žiadostí o dotácie na nájomne k dispozícií regionálne klientske centrá Slovak Business Agency. Ak teda žiadateľ nemá doma príslušnú techniku, ako napríklad počítač alebo čítačku na elektronický podpis, prípadne má problém s vypĺňaním tlačiva, môže sa obrátiť na pracovníkov SBA v regiónoch. Ak spolu s prenajímateľom príde aj nájomca, žiadosť môžu podať okamžite. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Poskytovanie štátnej pomoci z projektu Prvá pomoc sa bude predlžovať. Návrh, ktorý dnes prešiel schvaľovacím procesom vo vláde, hovorí o predĺžení do septembra. Avšak cieľom návrhu je poskytovanie príspevku až do schválenia tzv. kurzarbeitu. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Dohodu o príspevku medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou dnes schválila vláda.  Dohoda dáva súhlas na poskytnutie záruky banke na umožnenie operácií v rámci Paneurópskeho záručného fondu. Tento fond bol vytvorený ako reakcia na pandémiu a pracuje so sumou 25 miliárd Eur, ktoré budú určené na zmobilizovanie ďalších investícií. Investície sa prostredníctvom finančných sprostredkovateľov a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky sa nasmerujú najmä na podporu malých a stredných podnikov. Celý článok nájdete TU. (Zdroj. e.dennikn.sk)
 • Európska komisia oznámila prijatie nového daňového balíka na podporu obnovy hospodárstva EÚ. Balík pozostáva z daňového akčného plánu, návrhu o administratívnej spolupráci a oznámenie o dobrej správe v daňovej oblasti. Hlavným cieľom zintenzívniť boj proti zneužívaniu daní, obmedzenie nekalej súťaže a zvýšenie daňovej transparentnosti. Celý článok si prečítate TU. (Zdroj: teraz.sk)  

 • Návrh na preplácanie príspevkov na rekreáciu štátom už má aj legislatívnu podobu. Podľa nového návrhu zákona bude štát preplácať príspevok na rekreáciu do konca roka 2021 a nárok na príspevok budú mať všetci zamestnanci po skúšobnej dobe u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 50 zamestnancov. Podľa ministra doprava a výstavby A. Doležala návrh ešte prerokujú na koaličnej rade a následne zapracujú pripomienky koaličných partnerov. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)
 • Na septembrovom zasadnutí parlamentu predložia poslanci Sme rodina M. Borguľa a Ľ. Krajčír návrh zákona o oslobodení prepitného od dani a odvodov. M. Borguľa upozornil, že počas koronakrízy si ľudia zvykli platiť kartou a tým pádom prepitné podlieha veľkému zdaneniu. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Občianske združenie Slovensko.Digital vytvorilo aplikáciu, ktorá umožní živnostníkom s paušálnymi výdavkami podať daňové priznanie online. Živnostník do aplikácie len nahrá údaje ako suma príjmov, zaplatené preddavky a poistné. Aplikácia automaticky vygeneruje sumu na zaplatenie a aj pripravené daňové priznanie, ktoré živnostník nahrá na portál finančnej správy. Celá správa TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Nová schéma štátnej pomoci týkajúca sa podpory výskumnej, vývojovej a testovacej infraštruktúry pre výrobky, ktoré súvisia s pandémiou, bude otvorená pre všetky veľkostné kategórie podnikov, okrem finančných inštitúcií. Schému s rozpočtom 80 miliónov Eur už schválila aj Európska komisia. Financie sa budú poskytovať prostredníctvom priamych grantov s cieľom podpory vývoja a výroby produktov potrebných na boj s pandémiou. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Ministerstvo hospodárstva plánuje postupnú dereguláciu cien energií pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť vyššiu konkurenciu na trhu s energiami a tým dosiahnuť zníženie faktúr. Celý článok TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Parlament včera schválil tzv. podnikateľské kilečko z dielne ministerstva hospodárstva. Začiatkom jesene plánujú predložiť druhé „kilečko“ pre zlepšenie podnikateľského prostredia. V tejto súvislosti vyzývajú podnikateľov a SZČO, aby posielali rezortu hospodárstva podnety, s čím najviac bojujú pri svojom podnikaní. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • O úvery so štátnymi zárukami z programu „Antikorona 2“ je obrovský záujem. Tatra banka po týždni od tohto programu spustenia eviduje viac ako 2000 žiadostí. Prvý klienti banky už úvery čerpajú. Maximálna výška úveru je 20 miliónov eur, splatnosť od 2 – 6 rokov s možnosťou odkladu splácania istiny a úroku na jeden rok. Poplatok za záruku je možné odpustiť po splnení podmienky udržania zamestnanosti počas 12 mesiacov. Celú správu nájdete TU. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Vláda dnes prerušila rokovania o možnosti predĺženia poberania pomoci od štátu zamestnávateľmi a SZČO. Podľa vyjadrenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniaka návrh je potrebné najskôr prediskutovať v ekonomickom krízovom štábe s expertmi, ktorí pomôžu nastaviť ideálnu dĺžku poskytovania príspevku. V súčasnosti návrh zahŕňa možnosť predĺženia pomoci buď do konca roka 2020, alebo do septembra tohto roka. Celú správu nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva plánuje zjednodušiť podávanie žiadosti o dotáciu na nájomné. Pri súčasnom systéme majú problém s podaním žiadosti cez portál slovensko.sk najmä prenajímatelia bez elektronických občianskych preukazov s čipom, zahraničný konatelia a často aj problém prenajímatelia v dôchodkovom veku zo slabšími počítačovými zručnosťami. Po novom budú môcť zahraniční štatutári využiť splnomocnenie namiesto elektrického podpisu, možnosť čerpať dotácie na nájom budú mať aj MSP v ťažkostiach. S vypisovaním žiadosti budú podnikateľom pomáhať aj Národné podnikateľské centrá Slovak Business Agency. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Nový Nástroj na podporu platobnej schopnosti môže pomôcť zachrániť podniky zasiahnuté pandémiou. Podľa europoslanca R. Hajšela je nutné poskytnúť zdravým firmám rýchlu pomoc, od ktorej bude potom závisieť udržanie pracovných miest. Nástroj by mal uprednostňovať krajiny, ktoré sú silno zasiahnuté krízou a zároveň nemajú možnosť poskytovať výraznú štátnu pomoc.  R. Hajšel zdôraznil nutnosť dôsledného informovania malých a stredných podnikov a zabezpečenie administratívnej podpory pri podávaní  žiadostí o príspevok z tohto nástroja. Schvaľovanie nástroja by malo prebehnúť už počas leta. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Zväz cestovného ruchu zaslal vláde požiadavky, ktoré by mohli pomôcť podnikateľom v tomto segmente vyrovnať sa s krízou, ktorá nastala v dôsledku pandémie. Medzi návrhmi na podporu podnikov cestovného ruchu je predĺženie prvej pomoci pre podniky dokonca roka, zníženie DPH pre všetky služby cestovného ruchu, vytvorenie kompenzačných programov, podpora vlády pri naštartovaní spotreby v cestovnom ruchu. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Ministerstvo dopravy má v pláne do konca roka nastaviť podmienky pre fungovanie novej agentúry na podporu domáceho cestovného ruchu. Nová inštitúcia sa bude financovať zo štátneho rozpočtu a príspevkov podnikateľov profitujúcich z výnosov z turizmu. Hlavnou úlohou novej agentúry bude mapovanie a analýza zariadení na Slovensku a s tým spojené poskytovanie spätnej väzby, aby sa prevádzky vedeli prispôsobiť dopytu. Taktiež bude propagovať slovenský cestovný ruch v zahraničí a prezentovať Slovensko ako atraktívnu dovolenku a kongresovú destináciu. Ministerstvo tak chce pomôcť aj obnove cestovného ruchu po pandémii. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva pripomína podnikateľom, že od dnešného dňa sa ruší harmonogram a delenie podľa krajov pri podávaní žiadostí o dotáciu na nájom. Celá správa TU. (Zdroj: mhsr.sk )
 • Na rokovaní vlády, ktoré sa uskutoční 8. júla, sa bude rozhodovať o predĺžení štátnej pomoci firmám, ktoré boli zasiahnuté koronakrízou. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniak tak isto potvrdil, že na programe rokovania bude aj príprava ďalších schém pomoci podnikateľom. Článok nájdete TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Nemecká kancelárka A. Merkelová zdôraznila nutnosť dosiahnutia dohody o fonde obnovy ešte toto leto. Plán obnovy s rozpočtom 750 miliónov Eur, totiž stále nie je oficiálne schválený lídrami členských krajín. Dôvodom je aj nesúhlas fiškálne konzervatívnych krajín s myšlienkou financovania grantov pre južné členské štáty, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Už od tohto piatku bude systém na podávanie žiadostí na dotácie spustený pre podnikateľov zo všetkých krajov súčasne. Doterajšie obmedzenie bolo bolo zavedené, kvôli obavám z preťaženia systému. Systém sa však ukázal ako funkčný a počet žiadostí zvládnuteľný. Žiadosti bude možné podávať až do konca novembra a poskytnutá pomoc sa odhaduje na 200 tisíc Eur. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)
 • Minister hospodárstva R. Sulík odmietol myšlienku podpory aj stratových firiem. Zmysel pomáhať vidí len pri podniku v ťažkostiach. Napriek tomu zastáva názor, že Slovensko bude ešte musieť vynaložiť veľkú snahu, aby vyčerpalo všetku pripravenú pomoc. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Minister dopravy A. Doležal potvrdil zámer predložiť na koaličnej rade návrh na preplácanie rekreačných poukazov zamestnávateľom od štátu. Cieľom návrhu je podpora domáceho cestovného ruchu, ktorý po skončení pandémie potrebuje masívnu podporu. Rekreačné poukazy budú môcť po novom využiť aj zamestnanci v skúšobnej dobe a návrh zákona sa bude týkať aj živnostníkov. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Vláda opäť predĺžila obdobie poberania dávky v nezamestnanosti. Predĺženie má pomôcť občanom registrovaným na Úrade práce a v dôsledku koronavírusu si nemôžu nájsť prácu. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Do schémy Slovak Investment Holding „Antikorona záruka 2“  sa tento týždeň pridala aj Tatra Banka a Slovenská sporiteľňa. Budú môcť poskytovať preklenovacie úvery do 2 miliónov Eur, splatnosťou 2-6 rokov a úroková sadzba je vo výške 3,9 % p.a pre mikropodniky a pre ostatné veľkostné kategórie 1,9 % p.a. Viac TU. (Zdroj: sih.sk)

 • Už len dnes do polnoci môžu SZČO posielať výkazy a žiadosti o pomoc zo schémy Prvej pomoci pre živnostníkov za mesiac máj. Zamestnávatelia môžu o príspevok na mzdy žiadať až do konca júla. Od zajtra už budú môcť zasielať júnové výkazy v rámci žiadostí o štátnu pomoc. V reakcií na zlepšujúcu sa situáciu, zamestnávatelia budú môcť prechádzať medzi opatrením 3A a 3B v žiadostiach o pomoc za mesiac jún a júl. Celá správa TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Finančná správa SR upozorňuje na stále trvanie pandémie a s tým spojenú možnosť odloženia daňového priznania a platby dane. Podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu je nutné mesiac po oficiálnom skončení pandémie. Rovnako ak si daňovník odložil lehotu na podanie daňového priznania oznámením podaným do konca marca, nemusí ho v tej lehote podať a ani zaplatiť daň. Tak isto platí, že tak musí urobiť do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • O zvýhodnené úvery budú môcť podnikatelia požiadať aj v Tatra banke a v Slovenskej sporiteľni. Eximbanka potvrdila záujem ďalších komerčných bánk o zapojenie sa do schémy „Antikorona záruka“. Úvery pomôžu podnikom prekonať ťažké obdobie po pandémii. Využité môžu byť na pokrytie prevádzkových alebo investičných výdavkov. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva na svojej stránke zverejnilo zoznam opatrení pre podnikateľov, ktoré sú súčasťou „Podnikateľského kilečka“. Parlament bude o návrhu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Na jeseň plánuje rezort hospodárstva predstaviť ďalšie kolo opatrení na podporu podnikateľského prostredia. Celá správa TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Všeobecná úverová banka podpísala dohodu s Eximbankou a začne poskytovať podnikom úvery s výškou od dvoch do 20 miliónov Eur. Maximálna úroková sadzba je nastavená na 1,9 % ročne so zárukou od Eximbanky až do 80 % hodnoty úveru. Splatnosť úveru bude 2 až 6 rokov a prostriedky môžu byť využité na pokrytie investičných alebo prevádzkových nákladov. Poplatok za záruku, ktorý závisí od splatnosti úveru, bude odpustený pod podmienkou udržania zamestnanosti. Úvery majú pomôcť firmám prekonať krízu zapríčinenú pandémiou. VÚB zároveň ako prvá banka podpísala aj zmluvu so Slovak Investment Holding a začiatkom júla začne poskytovať nové úvery so štátnou zárukou. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • O štátnu dotáciu na nájom je možné požiadať aj prostredníctvom portálu slovensko.sk. Prenajímateľ aj nájomca musia mať zriadené elektronické schránky, elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód, potrebný softvér a certifikáty elektronického podpisu. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zverejnila stručný postup žiadosti o dotácie. Postup nájdete TU. (Zdroj: nases.gov.sk)

 • Vláda včera s pripomienkami schválila „podnikateľské kilečko“ vypracované ministerstvom hospodárstva, ktoré má zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť znovu naštartovať ekonomiku po koronakríze. Prvé opatrenia by mali nadobudnúť platnosť už v júli. Teraz.sk prináša krátky prehľad o navrhovaných opatreniach. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • O štátnu pomoc s nájmami môžu požiadať všetci podnikatelia a nepodnikatelia s uzatvorenými prevádzkami na základe vládneho rozhodnutia. Nárok na pomoc majú aj e-shopy s kamennou predajňou, reštaurácie s výdajom cez okienko, právnici či prekladatelia. Teda všetci s povinne uzatvorenými priestormi pre koncového zákazníka. Odborníci tak isto odporúčajú urýchlene uzatvorenie zmlúv o splátkach, kvôli možnému navyšovaniu sankcií. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva spustilo webovú stránku najmy.mhsr.sk, na ktorej nájdete zhrnutie všetkých dôležitých informácií o štátnej dotácií na nájomné. Žiadosti je možné podávať od dnes v Prešovskom kraji a postupne budú deň za dňom pribúdať ďalšie kraje. Rezort hospodárstva zároveň žiada prenajímateľov o rýchlu reakciu vzhľadom na nutnosť posúdenia žiadosti. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • EXIM Banka spúšťa vlastný program preklenovacích úverov pre podniky zasiahnuté koronakrízou. Poskytovať bude nízkoúročné úvery v sume od dvoch do 20 miliónov Eur. Ďalej to budú úvery s odkladom splátky istiny aj úroku počas prvého roka, ich splatnosť bude 2-6 rokov. Zapojiť sa môžu všetky banky s povolením poskytovať úvery na území SR. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Sociálna poisťovňa znova upozorňuje zamestnávateľov na povinnosť vykazovať poistné za zamestnanca a to aj v prípade odpusteného poistného v danom mesiaci z dôvodu koronakrízy. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)
 • Do 30. júna môžu SZČO zasielať výkazy alebo žiadosti o pomoc od štátu v rámci schémy 2 za máj. Tak isto zamestnávatelia majú do tohto dátumu poslednú možnosť požiadať o pomoc zo schémy 1 a 3 (3A,3B) za apríl. Viac TU. (Zdroj: employment.gov.sk)
 • Ministerstvo dopravy prišlo s myšlienkou vybudovania moderného a multifunkčného centra, ktoré by mohlo podporiť kongresový biznis na Slovensku a oživiť cestovný ruch po skončení koronakrízy. Rozbehnutie konferenčného biznisu v Bratislave by malo pozitívny dopad aj na reštaurácie, firmy, hotely, taxíky a prácu by našlo veľa ľudí z cestovného ruchu, ktorí ju v dôsledku krízy stratili. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Slovak Investment Holding dnes zverejnil výzvu „SIH antikorona záruka 2“. Do výzvy sa môžu zapojiť finančné inštitúcie s platnou bankovou licenciou a oprávnením poskytovať úvery na Slovensku. SIH predpokladá začatie poskytovania týchto úverov počas júla. Banky budú môcť poskytovať preklenovacie úvery do 2 miliónov Eur a splatnosťou od 2 do 6 rokov. Požiadať o úver z tejto schémy budú môcť podniky zasiahnuté koronakrízou a získané financie môžu použiť na pokrytie prevádzkových alebo investičných nákladov. Viac TU. (Zdroj: sih.sk)
 • Ministerstvo financií spolu so Slovenskou bankovou asociáciou dospeli k dohode ohľadom zrušenia bankového odvodu. Banky odvod platiť nebudú, namiesto toho presunú 1,5 miliardy Eur do Rozvojového fondu Slovenska. Z tohto fondu sa budú financovať súkromné aj štátne projekty. Týmto riešením sa podľa ministra financií E. Hegera pomôže k hospodárskemu rastu a vytvoreniu nových pracovných možností. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Dnes boli Európskou komisiou schválené tri schémy finančnej pomoci a záruk smerované na podporu a pomoc podnikov zasiahnutých koronakrízou. Schémy spĺňajú podmienky schválené v dočasnom právnom rámci, a to priame granty s maximálnou výškou 800 000 Eur na jeden podnik. Záruky budú pokrývať nové pôžičky na investície a prevádzkový kapitál. Financie majú pomôcť podnikom s likviditou a udržať zamestnanosť. Podľa EK sú opatrenia potrebné na pomoc hospodárstvu členského štátu. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Premiér I. Matovič na včerajšej tlačovke ohlásil ďalšie uvoľňovanie opatrení zavedených na zabránenie šírenia Covid-19 na Slovensku. Od soboty 20. júna sa rušia nedeľné sanitárne dni v obchodoch a obchody môžu znova spustiť nedeľný predaj. Povinnosť sedenia v taxíku len vzadu sa mení na odporúčanie a zamestnanci pracujúci v oblasti starostlivosti o zákazníka už nemusia nosiť ochranné štíty. Tak isto od 1. júla sa povoľujú hromadné podujatia za podmienky šachového sedenia. Viac TU. (Zdroj: dobrenoviny.sk)
 • Návrh na refundáciu príspevku na rekreáciu zamestnávateľovi od štátu je momentálne v štádiu prepočítavania nákladov. Návrh by mal pomôcť udržať pracovné miesta v oblasti cestovného ruchu. Počíta sa s platnosťou návrhu do konca roka 2021 a odstrániť by sa mala dvojročná podmienka trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa. Po novom by mal mať na rekreačné poukazy každý zamestnanec po skúšobnej dobe. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Už budúci týždeň sa spustí vyplácanie dotácií na nájmy. Minister hospodárstva R. Sulík potvrdil, že Európska komisia schválila schému týkajúcu sa pomoci s nájmom. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Vláda potvrdila prípravu opatrení pre prípad druhej vlny šírenia COVID-19 na Slovensku. Sledujú aj opatrenia prijímané v okolitých krajinách ale pracujú aj na vlastných nápadoch. Minister financií E. Heger avizoval predstavenie tohto súboru opatrení v blízkej dobe. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)
 • Vláda v stredu prerokuje novely zákonov lex korona týkajúce sa zlepšovania podnikateľského prostredia. Schvaľovanie by malo prebehnúť v zrýchlenom legislatívnom konaní. Minister hospodárstva verí, že sa vďaka ním podarí posilniť slovenské podnikateľské prostredie a prejaví sa to aj v posunutí Slovenska v hodnotiacich rebríčkoch. Celá správa TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Vláda schválila návrh nariadenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúceho sa odkladu platby poistného za jún 2020. Návrh sa týka zamestnávateľov a SZČO s preukázaným poklesom čistého obratu alebo príjmov z podnikania. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Podniky postihnuté koronakrízou môžu žiadať ministerstvo práce o pomoc za jún a júl 2020, aj napriek uvoľneniu opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou. Ministerstvo zároveň plánuje stimuly na oživenie ekonomiky SR po skončení krízy. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • VÚB banka prerozdelila firmám 18 miliónov vo forme zvýhodnených úverov zo schémy Slovak Investment Holding tzv. „Antikorona záruky“. Keďže žiadostí bolo mnohonásobne viac požiadala VÚB o pridelenie ďalšieho balíka peňazí. Momentálne má teda k dispozícií ďalších 18 miliónov Eur na pomoc podnikom. Ďalšou pozitívnu správou je možnosť menších firiem získať prostriedky z tejto schémy, vďaka zjednodušeným podmienkam. VÚB sa zároveň zapája do rokovaní so štátnymi inštitúciami o tvorbe „Veľkej garančnej záruky“. Z tejto schémy získala najväčší podiel a to 100 miliónov Eur. O túto pomoc môžu požiadať všetky veľkostné kategórie od mikro podnikov až po veľké korporácie. Viac TU. (Zdroj: vub.sk)

 • Prezidentka Z. Čaputová podpísala novelu zákona o sociálnom poistení. Zákon umožňuje rodičom, ktorí nemôžu umiestniť svoje dieťa do predškolských a školských zariadení z kapacitných dôvodov, poberanie OČR aj za mesiac jún. Zamestnávateľom zákon vychádzka v ústrety možnosťou predĺžiť zamestnancom dobu určitú aj po tretí krát a udržať tak pracovné miesta. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Finančná správa uverejnila na svojom facebookovom profile informáciu o odklade daňového priznania. Prvotný odklad z dôvodu šírenia COVID-19 bol do konca júna tohto roka. Podľa FS stačí daňové priznanie podať a daň zaplatíte až v nasledujúci mesiac po skončení pandémie. (Zdroj: Facebook/ Finančná správa)
 • Štátny tajomník ministerstva hospodárstva J. Oravec hodnotí návrh Plánu obnovy hospodárstva EÚ ako priaznivý pre Slovensko. V najbližších rokoch môžeme získať až 14 miliárd Eur. Prioritne bude plán smerovať na obnovu, posilnenie vnútorného trhu, priemysel, klímu, digitalizáciu a posilnenie konkurencie schopnosť EÚ. Podľa J. Oravca však nesmie výber nových zdrojov na splácanie dlhov zvyšovať záťaž na slovenské firmy. Zadefinoval to aj ako podmienku zo strany Slovenska pri videorokovaní ministrov pre vnútorný trh a priemysel. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Minister práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniak avizoval zámer poskytovať pomoc od štátu podnikateľom a SZČO aj po 31. júli. Vláda v lete príjme rozhodnutie o tom, či pomoc zachovajú v pôvodnej schéme, alebo sa pripraví nová. Prezradil, že uvažujú aj nad inými formami pomoci na stimulovanie dopytu v odvetviach najviac zasiahnutých krízou. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Pri využití inštitútu dočasnej ochrany by sa mali mať podnikatelia na pozore, nevzťahuje sa totiž na všetkých. Podnikateľ musí mať sídlo na Slovensku, oprávnenie na podnikanie vydané pred 12. marcom 2020 a do tohto dátumu aj preukázateľne plnené záväzky. Dočasná ochrana platí do 1. októbra tohto roka a môže byť predĺžená až do 31. decembra2020. Viac o podmienkach TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • ČSOB na svojej webovej stránke zverejnila bližšie informácie a podmienky získania preklenovacích úverov financovaných prostredníctvom Európskeho investičného fondu. Úver INNOVFIN COVID-19 je určený pre rýchlo rastúce podniky a podniky s inovačným potenciálom. Výhodnosť spočíva v dostupnejších úveroch vďaka EÚ záruke, predĺženej dobe splácania a výhodné cenové podmienky oproti štandardným úverom. Ďalší dostupný úver je COSME COVID, ktorý ponúka možnosť dlhšieho splácania a nižšiu splátku. Viac TU. (Zdroj: csob.sk)
 • Na stránke Československej obchodnej banky sa môžu podnikatelia prihlásiť do žrebovania o online kurzy digitálneho marketingu a tvorby e-shopu. Banka taktiež nevyžrebovaným záujemcom ponúka 25 % zľavu na online biznis kurzy. Projekt vznikol v spolupráci ČSOB a Learn2code. Viac sa dozviete TU. (Zdroj: csob.sk)

 • Od stredy 10.6 nebudú platiť povinné rozstupy medzi stolmi v reštauráciách, uviedol to dnes na tlačovej konferencií premiér I. Matovič. Otvárať sa budú taktiež detské kútiky a nočné kluby. Premiér zároveň vyzval podnikateľov, aby znova naštartovali svoje podnikanie, keďže život sa vracia do normálneho stavu a všetky obmedzenia sú už len vo forme odporúčaní. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Parlament dnes schválil zákon o štátnych príspevkov na nájmy. Oproti pôvodnému návrhu je v zákone zmena: nájomca bude chránený počas 48 mesiacov splácania dlžnej sumy pred zvyšovaním nájomného. Zákon hovorí aj o prípade, že nájomca zaplatil celý nájom alebo jeho časť dopredu. V takom prípade je možné podať žiadosť o príspevok na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom  o zľave z nájmu v budúcom období. Žiadosti sa bude podávať elektronicky, systém bude uvedený do prevádzky po odsúhlasení zákona Európskou komisiu. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Zväz elektrotechnického priemyslu SR na webovej stránke svojho projektu Spolupracuj.me ponúka v prémiovom obsahu pre členov Asociácie priemyselných zväzov rôzne aktivity v súvislosti s ekonomickými dopadmi COVID-19. Členovia tu môžu nájsť online okrúhle stoly, diskusný chat, rôzne webináre a úspešné príbehy firiem, ktoré si poradili s koronakrízou. Viac TU. (Zdroj: spolupracuj.me)

 • Žiadosti o prvú pomoc z opatrení 1 a 3 za mesiac apríl budú môcť zamestnávatelia podávať až do konca júna. V súčasnosti úrady prijímajú žiadosti za mesiac máj s tým, že termín podania bol tak isto posunutý o mesiac, teda do 31. júla. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň upozorňuje, že posunutie termínov sa netýka patrení 2, 4 a 5. Výkazy zamestnávatelia nájdu na stránke pomahameludom.sk. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Parlament bude v skrátenom legislatívnom konaní hlasovať o poskytnutí pomoci pre prevádzkovateľov hazardných hier. Z dôvodu pandémie museli zatvoriť svoje prevádzky a momentálne nie sú schopní splácať štátu paušálne odvody z hazardných hier. Prijatím návrhu zákona by im bol umožnený odklad týchto odvodov a zároveň sa odstránia aplikačné obmedzenia pri realizácií už prijatých opatrení. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Vláda SR plánuje aj ďalšie opatrenia na zníženie dopadov koronavírusu na ekonomiku Slovenska. Minister financií E. Heger oznámil, že okrem toho pracujú aj na rozsiahlom antibyrokratickom balíčku a prebiehajú aj koaličné rokovania o znížení priamych daní a zvýšení nepriamych daní. Celý článok TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Finančná správa pripomína podnikateľom a živnostníkom možnosť neplatenia preddavkov na daň behom pandémie a v mesiacoch bezprostredne po jej skončení. V prípade záujmu je nutné doložiť vyhlásenie o poklese tržieb o viac ako 40 % príslušnému správcovi dane a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavkov. Viac TU. (Zdroj: financnasprava.sk)
 • Záujem podnikov o preklenovacie úvery zo schémy Antikorona záruk je väčší ako objem peňazí pripravených na poskytnutie. Slovenská sporiteľňa, ako prvá banka poskytujúca prostriedky zo schémy, už vyčerpala prvý balík „Antikorona financií“. Zároveň už uzatvorila zmluvu o druhom balíku so Slovak Investment Holdingom a pripravuje podklady na žiadosť o tretí balík. Zvýhodnené úvery poskytla 41 spoločnostiam vo výške 9,2 milióna Eur. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Dnes Vláda SR prijala novelu zákona pojednávajúcu o možnosti štátu zaplatiť nájom za prevádzky zatvorené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva. Výška dotácie od štátu bude v rovnakej výške ako odpustené nájomné od prenajímateľa. Od polovice júna by mala byť spustená aplikácia, ktorá bude slúžiť na prijímanie žiadostí o pomoc s nájmami pre podnikateľov. Žiadosť bude podávať prenajímateľ v mene nájomcu. Taktiež bude prenajímateľ uvádzať svoje číslo účtu. Nárok na pomoc budú mať prevádzky uzatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva alebo zariadenia, ktoré nemohli užívať priestory z dôvodu prerušenia vyučovania v školských zariadeniach. Taktiež aj parkoviská a trhoviská spĺňajúce tieto kritéria. Podľa odhadov ministerstva hospodárstva by sa výdavky na štátnu pomoc s nájmami mohli vyšplhať až na 200 miliónov Eur. Viac TU.Viac TU. (Zdroj: forbes.sk)
 • Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov na povinnosť odovzdania pracovných výkazov za zamestnancov, ktoré je nutné odovzdať aj v prípade odloženia alebo odpustenia poistného z dôvodu pandémie. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)
 • Európska komisia v nadväznosti na nutnosť oživenia ekonomiky začala rokovania o minimálnych mzdách v EÚ. Komisia zastáva názor, že zaistenie dôstojného života pre všetkých pracovníkov EÚ je dôležitým krokom k odolným hospodárstvam a tak isto aj k podpore ekonomiky po koronakríze. Neznamená to však jednotnú európsku minimálnu mzdu, ale opatrenie by sa uplatňovalo v závislosti od systémov stanovovania minimálnej mzdy v jednotlivých členských štátov. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)

 • ČSOB v spolupráci s Európskym investičným fondom spustila od 25.05.2020 program poskytovania preklenovacích úverov s európskymi zárukami. Úvery sa budú poskytovať z programu COSME Covid-19, ten je určený pre mikro a stredne veľké podniky s maximálne 250 zamestnancami a ročným obratom do 50 miliónov Eur a z programu InnovFin Covid-19, ktorý je zameraný na segment stredných a veľkých podnikov. Viac TU. (Zdroj: csob.sk)

 • Od 3. júna nastane ďalšia fáza otvárania ekonomiky. Zmeny k lepšiemu nastanú napríklad v reštauráciách, kde sa rušia obmedzenia počtu osôb pri stole a na jedného zákazníka v prevádzkach bude nutné dodržať len 10m2. Viac sa dozviete v tabuľke nižšie.
Zdroj: Facebook/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v nadväznosti na množiace sa sťažnosti podnikateľov na zložitosť a ťažkú orientáciu v štátnej pomoci, zverejnilo manuál na výpočet tržieb pri opatrení 2 a 3B. Viac TU. (Zdroj :e.dennikn.sk)

 • Gastro podniky sa obávajú o svoje prežitie aj po uvoľnení opatrení. Zákazníci sú stále opatrní a aj z toho dôvodu sa viaceré podniky dostali do ťažkej situácie. Zástupcovia gastro prevádzok spracovali svoje požiadavky do otvoreného listu a petície pre vládu. Požiadavky zadefinovali do piatich bodov:
    1. upravenie obmedzenia počtu hostí pri stole,
    2. prístup k úverom,
    3. možnosť využiť štátnu pomoc s nájmami,
    4. odpustenie odvodov za máj,
    5. zníženie DPH.

Podľa vyjadrenia zástupcov by hlavne zniženie DPH pomohlo reštartu  celého odvetvia. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Štátny tajomník ministerstva hospodárstva J. Oravec sa zúčastnil webinára Britskej obchodnej komory, na ktorom priblížil chystané opatrenia na podporu podnikateľského prostredia a kroky potrebné pre obnovu slovenskej ekonomiky po skončení pandémie. Zdôraznil hlavne plánované znižovanie administratívnej záťaže a znižovanie regulačného zaťaženia princípom 1 in 1 out a neskôr 2 in 2 out. Taktiež bude vytvorená nová komunikačná platforma pre priemysel, obchod a služby, čím sa vytvorí priestor pre predkladanie návrhov s možnosťou ich začlenenia do vládnej politiky. Fungovať bude pod názvom Rada vlády pre konkurenciu schopnosť a produktivitu, predsedať jej bude minister hospodárstva. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Len do 31. mája! Už len posledné 3 dni majú žiadatelia o prvú pomoc, aby zaslali svoje výkazy, prípadne žiadosti za mesiac apríl.  V prípade žiadateľa nárokujúceho si na rovnakú pomoc ako za mesiac marec, stačí zaslať vyplnený výkaz s číslom dohody. Ak ešte dohodu nemajú, ale o pomoc žiadali aj minulý mesiac, výkaz zašlú bez čísla dohody. Ak žiadateľ žiada o príspevok z odlišnej schémy prvej pomoci, alebo o pomoc žiada prvýkrát, je nutné vyplniť žiadosť a zaslať dva nepodpísané dokumenty na úrad práce. Viac o postupoch TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Podľa ministra hospodárstva R. Sulíka tempo zotavovania slovenskej ekonomiky bude závisieť aj od vládnej podpory. Na najbližšej koaličnej rade chce preto predstaviť súbor 19 protikrízových opatrení. Približne polovica opatrení sa venuje strategickým opatreniam a druhá polovica je zameraná na zlepšenie podnikateľského prostredia.  Vzhľadom na to, že skutočnú hĺbku krízy si uvedomíme až o pár mesiacov, keď uplynú výpovedné doby a lehoty na zaplatenie DPH, vládna pomoc musí byť hlavne rýchla a dostatočná. Celý článok TU. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Na stránke Sociálnej poisťovne je zverejnený elektronický formulár čestného vyhlásenia na odklad poistného pre zamestnávateľov a SZČO za máj 2020. Podmienka odkladu je pokles čistého obratu alebo pokles  príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti o 40 % a viac percent. Odklad je možný do 31. decembra 2020. V prípade potreby je k dispozícií aj listinná podoba formulára. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • Obdobie podpory v nezamestnanosti sa opäť o mesiac predĺžilo. Opatrenie z dielne rezortu práce je zamerané na zlepšenie ekonomickej situácie občanov poberajúcich dávku v nezamestnanosti, ktorí si z dôvodu koronakrízy nemôžu nájsť prácu. Opatrenie by sa malo týkať približne 14 800 osôb. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Vláda schválila návrh Ministerstva financií, ktorý umožní Slovensku žiadať o pôžičky z novovytvoreného európskeho nástroja SURE. Pomocou tohto nástroja bude EÚ poskytovať členským štátom zvýhodnené pôžičky s nízkym úrokom, ktoré bude možné využiť na opatrenia udržania zamestnanosti. O návrhu zákona bude parlament rozhodovať v zrýchlenom legislatívnom procese. Prijatím zákona by rezort financií získal oprávnenie poskytovať, spravovať a realizovať štátne záruky v súlade s nariadeniami EÚ a zároveň v súlade s podmienkami dohody o zárukách uzatvorenej medzi Slovenskom EÚ. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Od dnes vstupujú do platnosti nové pravidlá pre vnútorné prevádzky a pre prevádzky verejného stravovania po 22.00 hodine. Taktiež sa zvýšil počet podnikov s umožnením otvorenia aj v nedeľu. Viac v tabuľke nižšie.
Zdroj: Facebook/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Zdroj: Facebook/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

 • Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo stránku podnikame.mhsr.sk, na ktorej je možné nájsť sumár všetkých ekonomických opatrení prijatých na zmiernenie dopadov pandémie na hospodárstvo SR. Na základe zvolenia možností, systém vygeneruje prehľad všetkých opatrení podľa jednotlivých kategórií. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Do 31. mája môžu zamestnávatelia a SZČO žiadať o príspevok za mesiac apríl. V prípade, že už raz dohodu o poskytnutí príspevku podpísali, zašlú len výkaz za mesiac apríl a pomoc im bude hneď vyplatená. Novú dohodu je nutné podpísať v prípade, ak žiadajú o pomoc z inej schémy ako za marec. Všetky informácie nájdu na stránke pomahameludom.sk. Celý článok TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Od 26.5 do 2.6 je možné sledovať online festival vzdelávania od spoločnosti KROS. Pripravené sú semináre aj pre podnikateľov. Témy festivalu sú napríklad zmeny v zákonníku práce, daňové poradenstvo, online riešenia alebo legislatíva. Prihlásenie je zadarmo. Viac TU. (Zdroj: kros.sk)

 • Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniaka, problémy slovenských zamestnávateľov priamo súvisia s poklesom obratu v zahraničí. Keďže sa nedá predpovedať vývoj situácie a spúšťanie ekonomiky v krajinách ako sú Nemecko, Taliansko, Španielsko, je dôležitá podpora prežitia podnikov zo strany vlády. Vláda SR bude teda poskytovať pomoc prostredníctvom predĺženia príspevku na udržanie zamestnanosti, ďalším poskytovaním zvýhodnených úverov a tak isto pripravuje plán riešenia cien energií, ktoré sú podstatnou položkou pri nákladoch podnikateľov. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Iniciatíva na pomoc gastro podnikateľom zaslala premiérovi I. Matovičovi a hygienikom list so žiadosťou o prehodnotenie prísnych podmienok spojených s otváraním vnútorných priestorov prevádzok. Hlavné požiadavky sa týkajú zrušenia limitácie počtu zákazníkov vo vnútri prevádzky a zrušenie povoleného počtu zákazníkov sediacich za jedným stolom. Tak isto žiadajú umožniť gastro podnikom čerpanie úverov so štátnou garanciou a z fondov EÚ. Dôležité je aj zlepšenie komunikácie ohľadom epidemiologických opatrení týkajúcich sa prevádzkovanie gastronomických prevádzok a otvorenie diskusie o dlhodobej pomoci gastro prevádzkam. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Rakúsko, Švédsko, Dánsko a Holandsko predložili alternatívny návrh obnovy ekonomiky EÚ po koronakríze. Ide o opozíciu návrhu Nemecka a Francúzska predloženého 18.5. Plán fiškálne konzervatívnych krajín EÚ zahŕňa vytvorenie jedinečného záchranného fondu na podporu ekonomiky, s podmienkou obmedzenia núdzovej pomoci krajinám na dva roky. Peniaze na financovanie by sa získali na finančných trhoch a prerozdelili by sa medzi členské štáty formou lacných úverov. Viac TU. (zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva v reakcií na koronakrízu sprístupnilo služby Národných podnikateľských centier aj pre podniky v ťažkostiach. Viac informácií získate v klientskych centrách po celom Slovensku alebo sa môžete informovať na info@npc.sk. Viac TU. (Zdroj: npc.sk)
 • Vo štvrtok 21.5 sa uskutočnilo stretnutie Zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov s Vládou SR. Z rokovania tripartity vzišla myšlienka vytvorenia komisie zaoberajúcej sa zmenami v dôchodkovom systéme a oblasti daňového zaťaženia, s cieľom zlepiť fungovanie dotknutých oblastí. Zároveň by mohla pomôcť s naštartovaním ekonomiky. V pláne je zaviesť aj trvalý model tzv. kurzarbeitu na Slovensku. K dohode o nastavení modelu nedošlo, najpravdepodobnejší je nemecký model, ktorý funguje na základe poistného systému. Prispievať by mohli zamestnanci aj zamestnávatelia, aby v systéme vznikla dostatočná rezerva a mohol by byť následne využitý v čase krízy. Zástupcovia sa zaoberali aj opatreniami na podporu podnikateľského prostredia a prípadné zmeny v zákonníku práce, ktoré je podľa nich potrebné prerokovať aj so sociálnymi partnermi. Dôležitou tému stretnutie boli aj opatrenia v čase koronakrízy. Celý článok TU. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Vláda plánuje predĺžiť obdobie poskytovania štátnej pomoci na udržanie zamestnanosti podnikateľom a SZČO, ktorých zasiahla kríza spôsobená pandémiou. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásil, že si uvedomujú negatívny dopad pandémie na zamestnanosť a trh práce a preto sa obdobie poskytovanie pomoci predĺži na mesiace júl a jún. Celý článok TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Koalícia sa dohodla na spôsobe pomoci podnikateľom s nájmom. Štát prispeje na nájmy čiastkou, ktorú prenajímateľ odpustí nájomcovi. Ďalšiu časť nájmu bude možné rozložiť až na 48 splátok. V praxi to bude fungovať nasledovne: ak prenajímateľ odpustí nájomcovi napríklad 50 % ceny nájmu, štát zaplatí zvyšných 50 %. Tým pádom nájomca nebude platiť nič. Ak však prenajímateľ odpustí napríklad 20 % ceny nájmu, štát zaplatí len 20 % a zvyšných 60 % musí uhradiť prenajímateľ. Minister hospodárstva upresnil, že v prípade rozloženia zvyšnej platby na splátky nebude možné zdvihnúť cenu nájmu. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Vláda schválila návrh nariadenia, ktorý umožní odklad odvodu poistného podnikateľom s poklesom tržieb o minimálne 40 %. Týka sa to povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO a poistného plateného zamestnávateľom za marec a máj 2020. Odklad je možný do 31.12.2020. Nariadenie by sa malo dotknúť až 6000 zamestnávateľov a 4800 SZČO. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Pomocou doplnenia nariadenia o spôsobe výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, splní podmienku na odklad poistného za máj väčší počet podnikateľov a SZČO. Doplnenie nariadenia totiž hovorí o tom, že štátna pomoc na udržanie pracovných miest nebude započítavaná ako príjem. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Cestovné kancelárie budú mať vyše roka na to, aby vyriešili problémy s neuskutočnenými zájazdmi. Klientom môžu navrhnú odklad zájazdu na neskorší termín. Určité skupiny ľudí, ako napríklad tehotné ženy, seniori nad 70 rokov a ľudia, ktorí sa evidovali na úrad práce po 13. marci 2020, majú nárok na vrátenie všetkých platieb. V prípade neschopnosti CK vyplatiť väčší počet klientov, budú môcť požiadať o účelovú pôžičku na vykrytie likvidity. O návrhu zákona bude rokovať parlament  skrátenom legislatívnom konaní. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Ústrednou tému videokonferencie ministrov pre vnútorný trh a priemysel bol plán obnovy hospodárstva EÚ. Išlo predovšetkým o príspevky jednotlivých štátov do plánu obnovy. Slovensko na videokonferencií zastupoval J. Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva, ktorý priblížil podporu slovenského podnikateľského prostredia prostredníctvom opatrení, najmä znižovaním byrokratickej záťaže. Kľúčové, podľa Oravca, je odstránenie bariér na spoločnom trhu EÚ z dôvodu veľkej otvorenosti slovenskej ekonomiky. A taktiež predvídateľnosť a stabilita regulačného a podnikateľského prostredia pri otázkach zelenej transformácie ekonomiky. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Slovenskí podnikatelia v cestovnom ruchu dúfajú v realizáciu odporúčaní Európskej komisie na oživenie cestovného ruchu aj na Slovensku. Dokument vydaný EK považujú za možnú stratégiu aj po roku 2020, zahŕňa totiž všetky dôležité témy ako sú  štátna pomoc, poukazy, podpora EÚ, zachovanie zamestnanosti a podpora lokálneho cestovného ruchu. Prognózy hovoria o stratách európskych podnikateľov v cestovnom ruchu za prvý štvrťrok ma úrovni 80 – 90 %. Preto vítajú odporúčanie EÚ vytvoriť program dlhodobej pomoci na podporu sektora služieb v reštauráciách, hoteloch, doprave a kultúre. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • V prípade schválenia nemecko- francúzskeho návrhu na pôžičku EÚ, ktorá by bola použitá na financovanie zotavenia ekonomiky, pôjde o historickú udalosť, kedy sa rozpočtové výdavky budú financovať cez dlh EÚ. Predstavený bol plán na vytvorenie fondu obnovy s rozpočtom 500 miliárd eur na podporou regiónov najviac zasiahnutých koronakrízou. Avšak niektoré fiškálne konzervatívne krajiny, ako napríklad Rakúsko a severské krajiny návrh kritizovali z dôvodu obavy z prevzatia záväzkov za zadlženejšie krajiny. Návrh víta Európska komisia, ktorá presadzuje ešte vyšší rozpočet na úrovni 1 bilióna eur. Návrh momentálne čaká dlhý proces schvaľovania. Odsúhlasiť ho musia všetky členské krajiny. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Exportno-importná banka SR pripravila pre slovenské exportne zamerané podniky nový produkt na podporu vývozu. Z dôvodu krátenia limitov zo strany komerčných poisťovni je ponuka poistenia na trhu nedostatočná. Eximbanka prevezme na seba riziko, aby nedošlo k obmedzeniu slovenských vývozcov v ich aktivitách. Umožňuje jej to dočasná výnimka Európskej komisie, ktorej platnosť je zatiaľ ohlásená do konca roka 2020. Poistenie bude kryté štátom. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)
 • Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa vo štvrtok stretnú na prvom rokovaní tripartity od nástupu novej vlády. Hlavnou témou rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady budú ekonomické opatrenia zavedené z dôvodu ekonomických dôsledkov COVID-19. Zároveň predložia návrhy na nové opatrenia na podporu podnikov a zamestnancov. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Vláda prerušila rokovanie o návrhu zákona, ktorý by umožnil cestovným kanceláriám ponúknuť klientom alternatívne riešenie za neuskutočnené zájazdy. Cestovná kancelária mala mať možnosť navrhnúť klientovi zmenu zmluvy o zájazde, určité presne vymedzené skupiny klientov mali mať možnosť návrh do 14 dní odmietnuť. V tom prípade by im boli vrátené všetky platby. Dôvody prerušenia rokovania a aj náhradné riešenie by mali byť známe už dnes. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)

 
 • Premiér I. Matovič dnes avizoval ďalšie uvoľňovanie opatrení zavedených v súvislosti s pandémiou. Od stredy 20. mája sa začína 4. fáza otvárania ekonomiky. Otvoriť budú môcť napríklad obchodné centrá bez detských kútikov. Reštaurácie a bary môžu začať využívať svoje interiérové priestory. Viac o možnostiach sa dozviete TU alebo v tabuľke nižšie. (Zdroj: hnonline.sk)
Zdroj: Facebook/Ministerstvo vnútra SR
 • Minister práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniak vyhlásil, že je v záujme štátu pomáhať zamestnávateľom a SZČO aj po skončení koronakrízy. Zhromaždené eurofondy by chceli vyplácať aj po najťažších mesiacoch pandémie, aby aj tak zabránili prepúšťaniu. Tak isto avizoval rýchlejšie vyplácanie príspevkov za mesiac apríl, pretože najväčšiu administratívu už majú podnikatelia splnenú a odovzdávať sa budú už len výkazy za predošlý mesiac. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Ministerstvo práce zverejnilo nové výkazy k poskytnutiu príspevku na zamestnanca z opatrení 1 a 3A. Podľa rezortu bola opravená chyba a zamestnanec, ktorý nepracoval má nárok na 80 % priemerného platu, namiesto 80 % hrubej mzdy, ako bolo v predošlých výkazoch. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • V. Remišová, vicepremiérka pre investície a informatizáciu, považuje návrh riešenia čiastočnej kompenzácie nájmov za správne riešenie. Podľa návrhu bude 50 % ceny za nájom znášať štát a ďalších 50 % nájomca. Podľa Remišovej sa tak štát vyhne vyplateniu prehnanej sumy za nájom finančným skupinám a zároveň pomôžu živnostníkom a podnikateľom. Tak isto chce vláda ponechať niektoré schémy na podporu pracovných miest aj do budúcna. Vláda o nájmoch rozhodne už tento týždeň. Celý článok TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Európsky parlament schválil nelegislatívne uznesenie o budúcom finančnom rámci a pláne hospodárskej obnovy, do ktorého poslanci zahrnuli požiadavku vytvorenia balíka ozdravných opatrení v súvislosti s ekonomickými dopadmi pandémie. Vytvorený má byť Fond pre obnovu a transformáciu s celkovým rozpočtom 2 bilióny eur. Financie sa z neho budú prerozdeľovať formou úverov, grantov a priamych platieb na investície. Prostriedky majú smerovať najmä do hospodárstva, podporiť malé a stredné podniky a zvýšiť pracovné príležitosti. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík informoval o jednohlasnom schválení nástroja na podporu zamestnanosti SURE. Hlasovanie prebehlo na úrovni veľvyslancov členských štátov pri EÚ. Ide o program, ktorým chce komisia zabrániť prudkému nárastu nezamestnanosti v členských štátoch EÚ. Program bude disponovať finančnými prostriedkami vo výške 100 miliárd eur. P. Javorčík zároveň upozorňuje, že ide v podstate o pôžičky s povinnosťou splatenia v budúcnosti. Avšak vďaka spoločnému ručeniu členských štátov budú takéto pôžičky omnoho výhodnejšie, ako pôžičky na finančných trhoch. Členské krajiny budú môcť program využívať do konca roku 2022. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Do programu tzv. antikorona záruky sa pridala aj Tatra banka. SIH „antikorona záruka“ je finančný nástroj určení na pomoc podnikateľom zasiahnutých protipandemickými opatreniami. Do programu sa doteraz zapojilo osem bánk: Slovenská sporiteľňa, BKS Bank, Všeobecná úverová banka, UniCredit Bank, Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike, Československá obchodná banka a OTP Banka Slovensko a Tatra banka. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: sih.sk)
 • Minister práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdil zatiaľ neoficiálnu informáciu o štátnej pomoci s platením nájomného. Podľa Krajniaka, štát prispeje 50 % ceny prenájmu a zvyšných 50 % bude môcť nájomca splácať dlhší čas, podľa dohody. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Zástupcovia Únie súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD) prišli vo štvrtok 14.5.2020 pred parlament prezentovať svoje požiadavky. Doteraz nemali nárok na žiadnu podporu zo schém štátnej pomoci, avšak včera im koalícia prisľúbila pomoc a ocenila pokojný spôsob upozornenia na svoje požiadavky. Predseda ÚSAD, B. Doboš potvrdil prisľúbenú pomoc v podobe úverov so štátnou zárukou. Viac nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Slovenská inovačná a energetická agentúra predlžuje termín prijímania žiadosti o kreatívny voucher do 31. júla. Do tohto dátumu je nutné nielen požiadať o preplatenie voucheru, ale tak isto podporené projekty zrealizovať. Žiadatelia o voucher musia byť z kategórie malých a stredných podnikov s cieľom inovovať, a zo štyroch odvetví kreatívneho priemyslu: architektúra, dizajn, reklama a marketing, počítačové programovanie. Viac TU. (Zdroj: vytvor.me a siea.sk)

 • Minister hospodárstva R. Sulík,  informoval o zmene v podmienkach čerpania tzv. antikorona záruky. Po novom o zvýhodnený úver môžu požiadať aj podniky, ktoré boli k 31.12.2019 definované ako podnik v ťažkostiach. Ďalej rezort v spolupráci s expertmi zo Slovak Investment Holdingu, pripravuje plán ako znížiť administratívne zaťaženie pri žiadosti o tento úver. Momentálne podnik, ktorý má záujem o zvýhodnený úver, sa musí obrátiť na konkrétnu banku, ktorá žiadosti administruje. Prednosť budú mať stály klienti banky, keďže banka už disponuje údajmi o klientovi, čo poskytnutie úveru urýchli. Podmienka získania úveru je udržanie zamestnanosti. K bankám už poskytujúcim úvery z „antikorona programu“ sa v najbližších týždňoch pridajú ďalšie dve banky. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Občianska iniciatíva Hackvirus predstavila platformu digitalnedoma.sk. Platforma slúži na prepájanie podnikateľov, ktorí si môžu navzájom poskytovať pomoc, využívať zverejnené zmluvy, návody a digitálne služby. Prístupné budú bezplatné konzultácie v oblasti marketingu a technická podpora. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Európsky parlament rokoval o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ a o fonde pre hospodársku obnovu. Poslanci zdôraznili potrebu orientácie rozpočtu práve na obnovu ekonomiky. Plán „Európskej obnovy“ má byť založený na troch pilieroch: obnova a oprava, reštart hospodárstva a poučenie sa z krízy. Finančné prostriedky sa budú prideľovať cez sedemročný rozpočet EÚ, kvôli zachovaniu možnosti kontroly Európskym parlamentom. K dispozícií budú pre všetky členské krajiny a podporia najmä tie oblasti najviac postihnuté krízou. EP zdôraznil, že nezabudne ani na potrebu podpory menej rozvinutých regiónov, poľnohospodárstva, boja proti klimatickým zmenám a digitalizácie. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Podnikatelia už môžu využívať inštitút dočasnej ochrany. Požiadať o ňu môžu  podnikatelia, ktorý nie sú schopní splácať svoje záväzky z dôvodu ekonomickej krízy zapríčinenej koronavírusom prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré boli v utorok 12.5.2020 zverejnené na webovej stránke ministerstva spravodlivosti. Dočasnú ochranu je možné využiť do 1. októbra, v prípade potreby ho Vláda SR môže predĺžiť do 31.12.2020. Viac o dočasnej ochrane sa dočítate TU. (Zdroj: justice.gov.sk)
 • Štát bude v čase krízy podporovať vytváranie nových pracovných miest. Preferovať sa bude poskytovanie daňových prázdnin pred priamu finančnou pomocou. Takáto podpora už bola schválená firme Swep Slovakia, ktorá ma vytvoriť do roku 2024 až 40 nových pracovných miest. Rezort hospodárstva v súčasnosti posudzuje ďalšie žiadosti súkromných firiem. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • Banky ČSOB, OTP banka a pobočka zahraničnej banky OBERBANK začnú tiež poskytovať úvery so zárukou Slovenského investičného holdingu. Doteraz sa zapojilo sedem bánk, poskytovať budú zvýhodnené úvery pre malé a stredné podniky. Hlavná podmienka pre podniky je udržanie zamestnanosti. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Vicepremiérka pre investície a informatizáciu V. Remišová, chce novelou zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov zrýchliť a uľahčiť čerpanie eurofondov v čase koronakrízy. Zmeny by mali pomôcť poskytovateľom aj prijímateľom prispôsobiť sa zmenám, ktoré nastali z dôvodu pandémie v spoločnosti. Novela bude riešiť aj zjednodušenie projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu- tzv. kurzarbeit, aby nebolo potrebné uzatvárať osobité zmluvy, ale bolo možné plošné riešenie. Vláda návrh schválila, parlament o ňom bude hlasovať v skrátenom legislatívnom  konaní. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Rezort financií pripraví návrh projektov a investícií na efektívne a anticyklické podporenie ekonomického rastu na Slovensku. Projekty sa budú navrhovať na základe najlepšieho dopadu na zamestnanosť, rast produktivity a nákladovú efektívnosť. Ekonomická kríza zapríčinená pandémiou zasiahne každý sektor hospodárstva. Hlavným cieľom projektov a investícií je teda odolnejšia, inteligentnejšia a produktívnejšia pokrízová ekonomika. Viac nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Inovátorská firma Kiuub chce pomáhať slovenským firmám ustáť situáciu zapríčinenú šírením COVID-19. Ich projekt dostal názov Reštart po korone a za využitia prípadových štúdií, nástrojov a know-how, plánujú každý týždeň vydávať newsletter, ktorý bude prepájať aktuálne udalosti v podnikaní, spojené s koronavírusom. Viac o iniciatíve TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Dňa 14. mája 2020 sa uskutoční webinár spoločnosti KROS s cieľom zvýšiť prehľad podnikateľov v daňových a účtovných opatreniach, ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením COVID-19 v SR. Webinár bude trvať od 09:00-11:00 a nebude spoplatnený. Viac TU. (Zdroj: kros.sk)

 • Rezort hospodárstva predloží Vláde SR novelu zákona na pomoc cestovným kanceláriam. Tie budú môcť klientom ponúknuť odklad služieb až do auguta 2021, namiesto vrátenia peňazí. Platí to pri zájazdoch, na ktoré nebude možné vycestovať. Možnosť odmietnuť túto alternatívu majú klienti, ktorí sa po 13. marci registrovali na úrad práce, tehotné ženy, podnikatelia čerpajúci štátnu pomoc a osamelí rodičia čerpajúci karanténnu OČR. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Od 6.5 začala Sociálna poistovňa prijímať žiadosti o odpustenie platby odvodov za mesiac apríl 2020. Požiadať o odpustenie platby odvodov môžu zamestnávatelia aj SZČO. Podmienkou je najmenej 15 dní povinne uzatvorená prevádzka v apríli. Termín doručenia čestného vyhlásenia o uzatvorení prevádzky do Sociálnej poisťovne je najneskôr do 18. máj 2020. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)

 • J. Oravec, tajomník ministerstva hospodárstva, navrhne na koaličnej rade schválenie zaradenia výstavníckych firiem do schémy na štátnu pomoc. Takéto podniky aktuálne podmienky na pomoc od štátu v čase pandémie nespĺňajú a prvé firmy, napr. Agrokomplex, už hlásia finančné problémy. V prípade schválenia návrhu, štát bude prispievať maximálne 1100 eur na zamestnanca, ak dostáva 80 % svojej priemernej mzdy a 880 eur ak zamestnanec dostáva menej ako 80 % priemerného platu. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk) 
 • Sociálna poistovňa upozorňuje zamestnávateľov a SZČO, ktorí požiadali o odklad poistného za mesiac marec na zákonnú povinnosť doplatenia odloženého poistného do 31. júla. Doteraz je evidovaných 9860 žiadostí o odklad splatnosti poistného za marec tohto roka. Na stránke sociálnej poisťovne je možné nájsť kompletné infomácie o podmienkach a možnostiach odkladu platenia poistného. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk) 
 • Slovenská sporiteľňa poskytla prvý zvýhodnený úver pre sieť predajní kobercov a parkiet. Úver bol poskynutý zo zárukou z programu Slovak Investment Holding, ktorý bol vytvorený ako nástroj poskytnutia finančných prostriedkov podnikom zasiahnutých pandémiou.  Program poskytuje pomoc formou záruky za úver, zníženia úrokov alebo ročného odkadu platby úrokov a istiny. SLSP zároveň upozorňuje, že dopyt po úveroch je vyšší ako množstvo záruk, ktoré môže sprostredkovane poskytnúť. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk) 
 • Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Slovenské združenia výrobcov piva a sladu, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Potravinárska komora Slovenska a Slovenský zväz kuchárov a cukrárov vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili spokojnosť s uvoľnovaním ekonomiky. Vo vyhlásení uviedli aj požiadavky, ktoré zahŕňajú poskytnutie jasných a uskutočniteľných podmienok otvárania prevádzok. V rámci zavádzania hygienických opatrení ponúkli Úradu verejného zdravotníctva SR svoje skúsenosti prevádzkovatelia gastro podnikov, aj výrobcovia potravín a nápojov. Za dôležité považujú poskytovanie štátnej pomoci podnikateľom do konca roka 2020 a zároveň vytvorenie ďalších možností čerpania pomoci gastro podnikom. Celý článok TU. (Zdroj: teraz.sk) 

 • Žiadost o pomoc od štátu za mesiac apríl môžu podnikatelia a živnostníci podávať až od 16. mája. Do tohto dátumu budú prijímané len žiadosti za mesiac marec 2020. Aprílové žiadosti doručené úradom pred týmto termínom, budú vrátené žiadateľom. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk) 
 • Do schémy Slovak Investment Holding tzv. antikorona záruky sa pridala aj Unicredit bank. Poskytovať bude finančnú pomoc v podobe zvýhodnených úverov malým a stredným podnikom. Úvery budú poskytované len podnikom, ktoré boli priamo ovplyvnené pandémiou. Viac nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk) 
 • Prezidentka Z. Čaputová podpísala novelu zákona, ktorú predložil Štatistický úrad SR o štátnej štatistike. Novela hovorí o oslobodení podnikateľov od povinnosti vykazovať štatistické údaje o svojej činnosti, a to počas výnimočného a núdzového stavu, alebo mimoriadnej situácie. Cieľom novely je odbremeniť podnikateľov, aby sa mohli plne sústrediť sa na riešenie dopadov mimoriadnej situácie na ich podnikanie. Viac o novele TU. (Zdroj: teraz.sk) 

 • Premiér I. Matovič po dnešnom stretnutí s epidemiológmi oznámil nový plán otvárania prevádzok. Od stredy 6.5 sa spustí druhá a zároveň aj tretia fáza otvárania ekonomiky.  Otváranie zariadení je aj naďalej podmienené splnením prísnych hygienických podmienok a ich kontrola sa sprísni. Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Len do 15.mája 2020! Jednoosobová s.r.o., SZČO,  dohodári, podnikatelia s povinne zatvorenými prevádzkami v marci, alebo poklesom tržieb majú možnosť požiadať o príspevok od štátu za mesiac marec. Pripomenul to minister financií M. Krajniak. Úrady nepretržite pracujú na tom, aby podniky pomoc dostali čo najskôr. Žiadostí je momentálne menej, ako sa očakávalo. Podľa ministra je to pravdepodobne zapríčinené  slabou informovanosťou podnikateľov, ktorí často ani nevedia o svojom nároku na pomoc od štátu. Z toho vyplýva potreba cielenejšej komunikácie smerom k oprávneným žiadateľom. Minister hovorí aj možnosti, že podnikatelia ešte o pomoc nepožiadali, keďže tak môžu urobiť do 15. mája. Tak isto je podľa neho možné, že dôsledky koronakrízy podnikatelia naplno pocítili až v apríli. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Podľa predsedu vlády I. Matoviča by nájomcovia nemuseli platiť nájomne prenajímateľom počas pandémie. Prenajímatelia už majú možnosť odkladu splátok až na 9 mesiacov a nájomcom by malo byť umožnené neplatenie nájmu počas zatvorenia prevádzok. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • E.dennikn.sk pripravil prehľad podmienok poskytnutia pomoci podnikateľom zasiahnutých koronakrízou a ich zmien. Prečítať si ho môžete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)

 • Vláda dnes schválila možnosť uchádzať sa o zvýhodnené úvery zo Slovenského investičného holdingu a EXIM banky, bez rozdielu na typ podniku. Parlament o návrhu zákona bude rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Cieľom pomoci je zaistiť podnikom dostatočnú likviditu a bude mať formu záruky za úver poskytnutý bankou alebo odpustenia poplatku za úver poskytnutý bankou. Žiadateľ o pomoc nesmie mať neuhradené záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni a nesmie byť v konkurze a reštrukturalizácií. Tak isto majú podniky možnosť odpustenia poplatku za záruku za úver, pri udržaní zamestnanosti dohodnutej v zmluve o úvere. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Na stránke pomohameludom.sk môžu po novom požiadať o tzv. SOS dotáciu aj ľudia , ktorí doteraz nemali nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“. Ide o ľudí, ktorí pred pandémiou mali prácu, príjem z podnikania, boli SZČO alebo pracovali na dohodu a momentálne nemajú žiaden príjem a nepoberajú žiaden typ dôchodku, ani sociálne dávky.  Príspevok bude vo výške 105 eur za marec a 210 eur za ďalšie mesiace až do konca mimoriadnej situácie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Podľa Slovenského živnostenského zväzu sú prijaté opatrenia na podporu živnostníkov zasiahnutých krízou stále nedostatočné. Kritizujú najmä nepreplácanie nájmov štátom. Požadujú zaviesť preplácanie nájomného vo výške aspoň 40 %  a zákonom zabezpečiť zníženie nájomného prenajímateľom tak isto o 40 %. Kriticky sa SŽZ stavia aj k výške podpory pre SZČO, ktorí neplatili sociálne odvody. Prezident SŽZ, S. Čižmárik hovorí o potrebe tento príspevok aspoň zdvojnásobiť. V požiadavkách sformulovali aj potrebu úpravy systému odkladu platieb sociálnych a zdravotných odvodov, keďže odklad bol možný len za mesiac apríl tohto roka. V ďalších mesiacoch majú túto možnosť len podniky so zatvorenými prevádzkami minimálne 15 dní v mesiaci. SŽZ žiada o rozšírenie tejto možnosti aj pre podnikateľov, ktorí  budú vykazovať pokles príjmov aj v ďalších mesiacoch.  Celý článok nájdete TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Ministerstvo financií SR vydalo správu, podľa ktorej v období trvania pandémie nebude nikto platiť vyššie preddavky. Rozlišujú sa štyri skupiny daňovníkov:
 1. Daňovník s tržbami o 40 % nižšími oproti rovnakému obdobiu v minulom roku – v tomto prípade sa preddavky neplatia vôbec.
 2. Daňovník s už podaným daňovým priznaním, ktorého daň bola nižšia ako v roku 2018 – preplatok na dani bude vrátený a od apríla bude platiť preddavky z nižšej daňovej povinnosti.
 3. Daňovník s už podaným daňovým priznaním, ktorého daňová povinnosť bola vyššia ako minulý rok – doplatiť daň bude potrebné najneskôr do jedného mesiaca od skončenia pandémie a preddavky budú platiť tak ako doteraz.
 4. Daňovník, ktorý buď už má podané daňové alebo nemá podané daňové priznanie a chce upraviť svoje daňové povinnosti na základe žiadosti správcovi dne o platenie preddavkov –  výšku dane určí správca.

Upravené opatrenia sa týkajú len obdobia pandémie a jedného mesiaca po jej ukončení. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Podľa vyjadrení poslanca SaS M. Viskupiča, Programové vyhlásenie vlády reflektuje na situáciu v súvislosti s pandémiou. Priority vlády sú cielené opatrenia na obnovu hospodárskeho rastu po pandémií, a to napríklad adaptácia slovenskej ekonomiky na situáciu po skončení mimoriadneho stavu. V tejto súvislosti chcú podporiť väčšiu diverzifikáciu hospodárstva a inovácie, ktoré by mohli pomôcť vyrovnať sa so súčasnou situáciu a efektívne predchádzať podobným obdobiam. Dôležité je  vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj MSP, kde chcú uplatňovať  princíp „Najprv mysli v malom“. Spomenul tiež možné zavedenie univerzálnej živnosti. Na dosiahnutie spomínaných cieľov je však dôležité efektívne využívanie verejného rozpočtu.  Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Štátne príspevky na udržanie zamestnanosti poskytované zamestnávateľov a SZČO, nakoniec nebudú podliehať zdaňovaniu. Tak isto nebudú považované za tržby, aby pri vykazovaní poklesu tržieb neznížovali nárok na pomoc podnikateľom zasiahnutých koronakrízou. Ministerstvo financií pripravuje novelu zákona o dani z príjmov, kde bude toto rozhodnutie upravené aj legislatívne. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Minister financií E. Heger, po skončení parlamentného výboru pre európske záležitosti, informoval o príprave viacerých nástrojov na podporu ekonomiky, na ktorých pracuje Európska komisia. Spomenul napríklad nástroj SURE, ktorý je zameraný na podporu udržania zamestnanosti a už je viac-menej schválený. Prostriedky z tohto nástroja sa budú poskytovať v podobe úveru s výhodnými podmienkami. Predseda výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek ďalej zdôraznil, že dôsledky koronakrízy nebude možné riešiť len národnými zdrojmi, ale potrebné bude európske riešenie. Celý článok TU. (Zdroj: pravda.sk)

 • V. Remišová, podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu, dnes na tlačovej besede oznámila presun 1,2 miliardy eur z eurofondov na podporu ekonomiky pri boji s pandémiou. Návrh na presun prostriedkov už prešiel schvaľovacím procesom Európskej komisie aj Vlády SR. Peniaze sú namierené do piatich kľúčových oblastí: podpora zdravotníckeho systému; udržanie zamestnanosti a pracovných miest; mikro, malé a stredné podniky; podpora záchranného integrovaného systému; iné opatrenia napr. vzdelávanie. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Iniciatíva slovenských maloobchodníkov vyzvala Úrad verejného zdravotníctva na zmenu podmienok otvárania prevádzok. Považujú za diskriminačné, že z otvárania predajní sú v súčasnej fáze spúšťania ekonomiky vylúčené maloobchodné predajne, ktoré majú s predajňou prepojené napríklad skladové priestory a tým pádom majú nad 300 m2. Tak isto upozorňujú na fakt, že potravinové reťazce a drogérie majú povolené mať otvorené prevádzky bez akéhokoľvek obmedzenia.V prípade zabezpečenia rovnako prísnych hygienických opatrení, nevidí iniciatíva dôvod na obmedzovanie prevádzky iných predajní. Viac o výzve TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Členské krajiny Európskej únie hľadajú spôsob ako umožniť občanom cestovať na dovolenky v rámci EÚ a tým znova naštartovať cestovný ruch. Taktiež chcú zaviesť spoločný postup pri odškodnení a poskytovaní dobropisov za neuskutočnené zájazdy cestovných kancelárií. Nájsť uspokojivé riešenie a zachrániť túto oblasť ekonomiky je dôležité vzhľadom na skutočnosť, že cestovný ruch tvorí v EÚ 10 % výkonu ekonomiky a zamestnáva 12 % z celkového počtu zamestnancov. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny potvrdilo možnosť zmeny vybraného príspevku od štátu v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia COVID-19. Zmena je možná  v prípade, ak si spoločnosť za mesiac marec vybrala príspevok 1, teda náhradu 80 % platu zamestnanca a následné výpočtom zistili, že príspevok 3B – 540 Eur na zamestnanca pri 80 % znížení tržieb, je pre nich výhodnejší. V nasledujúcom mesiaci môžu svoju žiadosť o príspevok upraviť. Neplatí to v rámci opatrenia 3, kde zmena nie je možná. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Plánovaná ochrana spotrebiteľa pred odpojením od energií sa podľa Ministerstva hospodárstva zatiaľ nebude upravovať zákonom. Dodávatelia sa stavajú k núdzovej situácií solidárne. Na základe individuálneho posúdenia sa snažia vyjsť v ústrety žiadostiam o úľavy v podobe splátkového kalendára, alebo úpravu zálohových platieb. V prípade ak firmy potrebujú pomôcť s platením energií môžu požiadať o preklenovací úver s nízkym úrokom, na ktoré boli presunuté nevyčerpané eurofondy. Rezort hospodárstva situáciu monitoruje a v prípade zhoršenia je pripravené predložiť legislatívny návrh na ochranu spotrebiteľa. Viac TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Sociálna poisťovňa vydala upozornenie pre zamestnávateľov, živnostníkov a SZČO, aby zatiaľ nepodávali žiadosti o odpustenie poistného za apríl tohto roku. Poisťovňa stále pracuje na elektronickom formulári na podávanie žiadosti a hneď po jeho zverejnení bude informovať. Viac TU. (Zdroj: socpoist.sk)
 • EXIM banka dnešným dňom spúšťa prijímanie žiadostí o prevádzkový úver na pomoc podnikateľom zasiahnutých protipandemickými opatreniami. Zvýhodnený úver je určený podnikateľom z kategórie malých a stredných podnikov, ktorý sa orientujú na export. Získané financie je možné využiť na prevádzkové náklady, investície do hmotného a nehmotného majetku, na udržanie zamestnanosti a platenie záväzkov voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni. Hlavnou podmienkou získania úveru je udržanie priemernej zamestnanosti za 12 predchádzajúcich mesiacov a taktiež klient nesmie mať po dobu jedného roka neuhradené záväzky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Parlament schválil moratórium na platenie nájmov, trvať bude od 1. apríla do 30. júna tohto roku. V praxi to znamená, že ak niekto nemá možnosť zaplatiť počas týchto troch mesiacoch nájom, bude ho platiť v splátkach od júla 2020 do konca roka 2020. Prenajímateľ tak najomcovi nemôže jednostranne vypovedať zmluvu, z dôvodu platobnej neschopnosti. Neschopnosť splácať nájom musí byť zapríčinená núdzovými opatreniami počas pandémie. (Zdroj: teraz.sk) Zákonom sa upravuje aj odklad poplatkov za energie, internet, upratovanie a aj stráženie objektu, ktoré sú súčasťou nájmu. To predstavuje prenesenie veľkej finančnej záťaže na prenajímateľov, ktorý budú musieť výdavky vykryť z vlastných prostriedkov. Právnička Slovak Business Agency Petra Satinová, upozorňuje v týchto súvislostiach na možnosť zvýšenia nedôvery v obchodným vzťahoch. Ako príklad uvádza neochotu poskytovať plnenie na faktúru, platby sa budú vyžadavať vopred. Takto môže dojsť k výraznému obmedzeniu obchodných tokov. Celý článok nájdete TU. (Zdroj: e.dennikn.sk)
 • Hlavy štátov Európskej únie sa dohodli na prijatí balíka na oživenie ekonomiky vo výške 540 miliárd eur. K dispozícií by mal byť už 1. júna 2020. Európska komisia bola zároveň lídrami vyzvaná k vypracovaniu plánu, súčasti tzv. fondu obnovy, na zotavenie EÚ z krízy zapríčinenej šírením vírusu COVID-19. Plán bude nasmerovaný na sektory a časti Európy najviac zasiahnuté pandémiou. EK predstaví svoj návrh už začiatkom mája. Viac o fonde obnovy TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na stránke pomahameludom.sk formulár ďalšej časti pomoci, tentokrát pre jednoosobové s.r.o. a SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody. Podmienkou pri SZČO na získanie pomoci je nepozastavená, alebo nezrušená živnosť a žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je podmienka, aby zisk z predchádzajúceho účtovného obdobia nebol vyšší ako 9600 eur a žiadatelia musia byť jediným spoločníkom v spoločnosti. Zároveň nemôžu byť zamestnancom tejto spoločnosti, ani spoločníkom v inej s.r.o. Výška paušálneho príspevku predstavuje 105 eur za marec 2020 a 210 eur za apríl a máj tohto roku. Viac o podmienkach tu. (Zdroj: employment.gov.sk)
 • V. Remišová, podpredsedníčka pre investície a informatizáciu, potvrdila možnosť využitia miliardy eur z eurofondov na zmiernenie následkov krízy spôsobenej pandémiou. Prostriedky budú použité na opatrenia ako pomoc živnostníkom, firmám a zdravotníkom. Celkový rozpočet, ktorý bude možný použiť je vo výške asi štyri miliardy eur, avšak najprv musia prebehnúť rokovania s rezortmi, v ktorých sa nezazmluvnené peniaze z eurofondov nachádzajú. Viac sa dočítate tu. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Minister hospodárstva SR R. Sulík informoval o novej forme pomoci pre malé a stredné podniky. Časť nevyčerpaných eurofondov Ministerstva hospodárstva bude presunutých prostredníctvom Slovenského investičného holdingu do deviatich komerčných bánk, kde si budú môcť podnikatelia požiadať o preklenovací úver. Celkovo sa z eurofondov plánuje využiť približne 300 mil.€. Maximálna výška úveru je 1,2 mil.€ pre podnikateľa na obdobie 4 roky, vrátane ročného odkladu a úroková sadzba by sa mala pohybovať do maximálnej výšky 2% ročne. Úver nazvaný „antikorona záruka“ je určený primárne na mzdové a prevádzkové náklady, nie však na splatenie starých úverov. Od 20.4.2020 je možné o úver požiadať v Slovenskej Sporiteľni a od 23.4.2020 aj vo Všeobecnej úverovej banke a BKS Bank. Postupne sa budú pridávať ďalšie komerčné banky. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Národná banka Slovenska spustila na svojom facebooku chatbota, vďaka ktorému sa budú môcť občania dostať k informáciám ohľadom odkladu splátok v ktorúkoľvek hodinu. Viac tu. (Zdroj: nbs.sk)

 • Parlament dnes schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti s Covid-19, ktorá chráni nájomcov v prípade meškania platby za nájom aj nebytových priestorov. Prenajímateľ teda nebude môcť ukončiť jednostranne zmluvu nájomcovi až do 31. decembra 2020, z dôvodu omeškania platby v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Zákon hovorí aj o možnosti odkladu exekúcie pre fyzické osoby, ktorým klesli príjmy z dôvodu mimoriadnej situácie. Viac o novele zákona sa dočítate tu. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Parlament v skrátenom legislatívnom konaní prijal novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá oslobodí zamestnávateľa alebo povinne dôchodkovo poistenú SZČO, od platby poistného za mesiac apríl 2020. Výnimka bude platiť len pre podnikateľov, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku aspoň 15 dní, na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Čestné vyhlásenie o uzatvorení prevádzky je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Novela zároveň rozšíri okruh žiadateľov o príspevok na podporu udržania pracovného miesta o podnikateľov, ktorí majú nastavený splátkový kalendár na úhradu daní a odvodov, alebo ak kvôli strate príjmu v marci 2020 nevyplatili tieto pohľadávky za mesiac február 2020. Tak isto bude za mesiac apríl oslobodený od platby príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnávateľ, ktorý platí tento príspevok za zamestnanca vykonávajúceho rizikové povolanie. Viac o novele sa dozviete TU. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Do piatka 24. apríla môžu podnikatelia a občania posielať svoje podnety na pomoc podnikateľom a zamestnancom, ktorých zasiahla kríza spôsobená vírusom COVID-19, na stránku hackvirus.sk. Všetky následne prejdú analýzou a následne budú vyhodnotené. Odborníci potom prinesú príslušné technologické riešenia najlepších nápadov. Minister hospodárstva R. Sulík projekt podporil, podľa jeho vyjadrenia je každá pomoc podnikateľom, ktorí zamestnávajú  ľudí, viac ako žiadúca. Viac o iniciatíve tu. (Zdroj: hnonline.sk)
 • Európska komisia schválila pre Slovensko schému pomoci na podporu zamestnanosti v sumu 2 miliardy Eur. Schéma je prioritne zameraná na zachovanie pracovných miest a zároveň podporu SZČO počas pandémie. Použiť ich budú môcť na mzdy, odvody a taktiež na kompenzáciu znížených príjmov. Odhaduje sa, že opatrenie podporí takmer 400-tisíc zamestnancov a 300- tisíc SZČO. Viac sa dozviete tu. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Od stredy 22. apríla sa spustí prvá fáza otvárania prevádzok, ktoré boli uzatvorené v súvislosti s pandémiou. Povolenie otvoriť budú mať vonkajšie trhoviská, obchody a služby do 300m2, prevádzky verejného stravovania cez výdajné okienko, dlhodobé ubytovacie prevádzky a predajne automobilov. Plán otvárania má štyri fázy, ktoré v ideálnom prípade budú spúšťané v intervale dvoch týždňov, okrem štvrtej fázy. Pri tejto fáze je plánovaný viac ako dvojtýždňový odstup. Pevne stanované dátumy ďalšieho otvárania nie sú, prihliadať sa bude predovšetkým na vývoj počtu nakazených. Viac sa dočítate tu. (Zdroj: teraz.sk)
 • Slovenská záručná a rozvojová banka a EXIM banka budú poskytovať zvýhodnené úvery malým stredným podnikom a SZČO. Finančnú pomoc bude tvoriť poskytovanie záruk a úhrada úrokov za úver. Základné podmienky získania bezúročného úveru sú udržanie činnosti minimálne rok s tým, že na konci obdobia podnikatelia nesmú mať dlhy na sociálnych ani zdravotných odvodoch. Pomoc bude poskytovaná predovšetkým podnikateľom najviac postihnutých pandémiou. Celková výška úverov, ktorú banky plánujú poskytnúť je v približnej výške 50 miliónov. Viac o podmienkach nájdete tu. (Zdroj: mfsr.sk)
 • Z dôvodu koronakrízy sa budú upravovať podmienky získavania štatútu registrovaného sociálneho podniku. Žiadosť o priznanie štatútu bude možné podať aj elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu. Zmeny sa týkajú aj oznamovacej povinnosti, ktorá sa predlžuje na 30 dní. Mení sa aj frekvencia zasadnutia poradných výborov, ktoré sa musia konať najmenej jedenkrát za tri mesiace. Po novom stačí ak výbor zasadne do troch mesiacov od skončenia krízovej situácie. O úpravách hovorí návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podniku, o ktorý je momentálne na druhom čítaní v parlamente. Viac tu. (Zdroj: teraz.sk)

 • V súvislosti so žiadosťami o poskytnutie štátnej pomoci podnikateľom upozorňujú podnikateľské organizácie na nejasnosti, byrokraciu a obmedzenia pomoci. M. Bellušová, generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu hovorí, že informácie požadované od podnikateľov v rámci žiadostí má už štát vo svojich databázach. Neprehľadnosť rozhodnutí Úradu vereného zdravotníctva na ich webe podľa nej spôsobujú problém s identifikáciou typu podpory, na ktorú ma podnikateľ nárok. Prístup k štátnej pomoci obmedzuje aj ustanovenie, podľa ktorého podnik nemôže byť v ťažkostiach, a teda ak podnikateľ neodhadol svoje postavenie, prípadne nevedome nesplnil nejakú svoju povinnosť, je povinný príspevok vrátiť. SŽZ by privítal širšiu pomoc, ktorá by viac pomohla podnikateľom prekonať ťažké obdobie a ochrániť pracovné miesta. Celý článok nájdete tu. (Zdroj: teraz.sk)
 • Vláda včera schválila svoje Programové vyhlásenie, v ktorom hovorí aj o naštartovaní ekonomiky po kríze, spôsobenej šírením vírusu COVID-19. Plánuje zaviesť prorastové opatrenia pre štrukturálne výzvy slovenskej ekonomiky, a to  trh práce, vzdelávanie a tiež efektívnejšie využívanie zdrojov v ekonomike. Záväzkom do roku 2024 je vyrovnané hospodárenie, v prípade zotavenia globálnej ekonomiky po kríze. Viac nájdete tu. (Zdroj: teraz.sk)

 • Všetky zdravotné poisťovne zareagovali na vládou schválené opatrenia. Zamestnávatelia a SZČO, ktorí si platia zdravotné poistenie, môžu požiadať o odklad splatnosti preddavkov za marec, ak im klesol príjem z podnikania o viac ako 40%. Preddavok bude splatný do 31.07.2020. Vládne opatrenie sa nevzťahuje na poistné za zamestnancov, zamestnávatelia sú povinní odvádzať za nich poistné v pôvodných termínoch. Všeobecná zdravotná poisťovna sprístupnila formulár v elektronickej aj listinnej forme, pomocou ktorého môžu zamestnávatelia a SZČO o odklad požiadať. Do zdravotnej poisťovne Dôvera je potrebné zaslať čestné vyhlásenie, ktorým klienti delkarujú splnenie zákonom stanovenej podmienky a automaticky im bude dátum splatnosti posunutý. Klienti zdravotnej poisťovne UNION majú na výber zaslania žiadosti o odklad viacerými spôsobmi a to elektronicky, cez svoje konto v online pobočke, alebo môžu doručiť žiadosť poštou. Viac informácií TU. (Zdroj: aktuality.ak)
 • Vláda schválila novelu zákona z dielne Ministerstva financií, ktorou sa majú prijať ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom. Novela prináša oslobodenie od platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas pandémie. Tie budú následne vyrovnané v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Neplatenie preddavkov bude umožnené aj na daň z príjmov fyzických a právnických osôb splatných počas pandémie, a to za obdobie, ktoré nasleduje po období v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40%. Daňovník si taktiež bude môcť uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za obdobie 2015 až 2018 od základu dane. Ďalším prijatým opatrením je odklad vymáhania nedoplatku platieb uložených podľa colných predpisov. Novela zákona je predložená do parlamentu na skrátené legislatívne konanie. Viac TU. (Zdroj: hnonline.sk)

 • Príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti dostanú aj ľudia vykonávajúci slobodné povolanie, ktoré nie je upravené osobitnými predpismi a nie je ani podnikaním. Ide najmä o pracovníkov z oblasti kultúry, športu, či iných pracovníckov vykonávajúcich slobodné povolanie a tak isto aj fyzické osoby, ktoré sa považujú za SZČO podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorým doteraz úrady žiadosti o pomoc zamietali. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny už vydalo spresnené metodické usmernenie pre úrady posudzujúce žiadosti. Podrobné info nájdete priamo na stránke ministerstva.
 • Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje legislatívne zmeny na záchranu cestovných kancelárií. Cestovným kanceláriám bude umožnené ponúknuť klientom buď odklad služieb najviac o 18 mesiacov, alebo odstúpenie od zmluvy bez uplatnenia storno poplatku. Rezort tak isto plánuje sprístupniť pre CK bezúročné pôžičky. Tieto opatrenia by mohli pomôcť predísť hromadnému krachu cestovných kancelárií a zároveň predstavujú spôsob ako dodržať ochranu klienta, ktorá je upravená súčasnou legislatívou. O návrhoch bude v blízkej dobe rokovať vláda. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)

 • Parlament bude prerokovávať návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov pred veriteľmi. Predmetný návrh spočíva v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva a ďalšie. Upravovať sa budú aj pravidlá možnosti vypovedania zmluvy uzatvorenej s podnikateľom pod dočasnou ochranou a pravidlá možnosti odstúpenia pre omeškanie s plnením. Návrh zahŕňa aj prerušenie plynutia lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi, vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov. Hlavná podmienka získania takejto ochrany je sídlo, alebo miesto podnikania v SR s tým, že oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. 3. 2020 a k danému termínu nebolo ani v úpadku. Viac o návrhu zákona nájdete TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Zo strany štátu prichádza pomoc pre zamestnávateľov v dvoch formách. Prvou formou je tzv. kurzarbeit, kedy štát preplatí mzdy zamestnancov vo výške 80% ich hrubej mzdy v prípade, že je prekážka zo strany zamestnávateľa. Ak si zamestnávateľ vyberie túto možnosť, nemusí preukazovať pokles tržieb. Druhou možnosťou je, že zamestnávateľ pokles tržieb preukáže a bude dostávať od štátu príspevok do výšky 540€ mesačne na každého zamestnanca. Ďalšia pomoc je nasmerovaná pre jednoosobové s.r.o. a aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré neplatili odvody. Výška tejto pomoci je stanovená na 210€ mesačne. Žiadatelia musia predložiť vyhlásenie, že nemali v danom mesiaci iný príjem na úhradu svojich životných nákladov. Podmienkou pri jednoosobovej s.r.o. je aj výška čistého zisku v minulom roku, ktorý nesmel presiahnuť 9600€ . Viac TU. (Zdroj: aktuality.sk)
 • Sociálna poisťovňa zverejnila na svojich stránkach elektronický formulár žiadosti, prostredníctvom ktorého je možné zrealizovať odklad platenia odvodov za mesiac marec do 31.07.2020. Nárok na odklad majú podnikatelia, zamestnávatelia a SZČO, ktorí zaznamenali pokles čistého obratu a pokles príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40% a viac. Na doručenie žiadosti je možné využiť aj listinnú podobu žiadosti, ktorú je následne potrebné podpísanú doručiť do príslušnej pobočky poisťovne. Viac info na stránke sociálnej poisťovne.

 • Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa môžu zmierniť dopady koronakrízy v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR. V oblasti cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu by sa mali predĺžiť platnosti viacerých dokladov nevyhnutných na vykonávanie činnosti, odkladá sa vykonávanie kurzov a štátnych skúšok. V návrhu je tiež možnosť predĺženia platnosti technickej, emisnej kontroly a lehoty na prihlásenie vozidla do evidencie. Stavebné úrady by mali vykonávať úkony len v nevyhnutnom rozsahu. Posunúť by sa mali aj niektoré lehoty pri plnení povinností v procese poskytovania dotácií organizáciám cestovného ruchu na rok 2020. Viac TU. (Zdroj: sme.sk)
 • Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje zmenu legislatívy o odklade možnosti uplatnenia sankcií za omeškanie úhrad faktúr za energie. Malé a stredné podniky meškajúce s platbou za elektrinu a plyn z dôvodu koronakrízy, sa nemusia obávať odpojenia ani penále. Ministerstvo zároveň upozorňuje, že záväzkom sa nevyhne nikto, a preto v snahe ochrániť obidve strany, pracujú na riešení prílevu peňazí cez grantové úvery. Tie by mali pomôcť MSP s prefinancovaním faktúr za energie. Viac TU. (Zdroj: mhsr.sk)
 • Po schválení návrhu Európskej komisie bude možné doteraz nevyužité zdroje z európskych štrukturálnych fondov urýchlene presmerovať na boj s pandémiou koronavírusu a jej následkami. Zvyčajne prísne pravidlá čerpania budú uvoľnené a všetky eurofondy budú využité v zdravotníctve, ale aj na záchranu malých a stredných firiem a podporu zamestnanosti. Výhodou bude rýchle a flexibilné presúvanie peňazí medzi jednotlivými fondami a regiónmi. Doteraz nezazmluvnené prostriedky vo výške 4,1mld. € bude počas jedného roka Európska únia Slovensku preplácať v plnej výške, bez spoluúčasti prijímateľa a štátu. Výzvy budú predkladať príslušné ministerstvá. Viac informácií TU. (Zdroj: teraz.sk)

 • Vláda avizuje prijatie ďalších opatrení na pomoc SZČO, malým a stredným podnikom. Navrhuje odpustenie odvodov zamestnávateľa za mesiac apríl pre všetky firmy, ktoré museli zatvoriť svoje prevádzky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. Rozšírené budú aj opatrenia na poskytovanie príspevku firmám s poklesom tržieb. Podať pomocnú ruku vláda plánuje dať podnikateľom, ktorí dlhodobo neplatili odvody do sociálnej poisťovne. Táto pomoc však bude menšia ako pre podnikateľov, ktorí odvody pravidelne odvádzali. Viac TU. (Zdroj: pravda.sk)
 • Dnes o 12:00 bude spustené podávanie žiadostí o príspevky pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí zaznamenali pokles tržieb v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19, a to minimálne o 20 %. Žiadatelia si môžu vybrať z troch variant výpočtu poklesu služieb. Prvou je porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac v roku 2019. Druhá je porovnať priemer tržieb za rok 2019 s tržbou za vykazovaný mesiac. Tretia varianta je určená pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí nepodnikali celý rok 2019. V tomto prípade sa porovnáva tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za február 2020. Viac o podmienkach a postupe podávania žiadosti nájdete na stránke pomahameludom.sk.
 • V rámci balíčka druhej pomoci parlament schválil novelu zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. SZČO, malé a stredné podniky môžu požiadať banku o odloženie splátok úveru na obdobie až 9 mesiacov kedykoľvek počas trvania pandémie. Banka musí žiadosti vyhovieť, ak ku dňu podania žiadosti nemá klient nedoplatok. Ostatné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery a lízingové spoločnosti poskytnú odklad splátok na 3 mesiace s možnosťou, že klient môže požiadať o predĺženie odkladu splátok na ďalšie 3 mesiace. Počas odkladu splátok je úver naďalej úročený, pričom úroky budú rozvrhnuté do zvyšných splátok úveru. Návrhom zákona sa tiež zvyšuje limit na bezkontaktné platby kartou na 50 € na jednu platbu. Viac TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Minister hospodárstva SR, Richard Sulík v záujme oživovania ekonomiky navrhuje ďalšie postupné otváranie prevádzok a obchodov po Veľkonočných sviatkoch, samozrejme pri dodržaní vysokých hygienických štandardov. Výnimkou sú obchodné centrá, ktoré by zatiaľ mali zostať uzavreté. Minister plánuje podporu firiem systémom štátnej podpory na udržanie pracovného miesta tzv. kurzarbeit, no iba počas súčasnej mimoriadnej situácie. Aj to je jedným z opatrení, aby dopady koronakrízy na ekonomiku boli nižšie. (zdroj: mhsr.sk)
 • V utorok 7.4.2020 sa uskutočnilo rokovanie zamestnávateľských organizácií s členmi Vlády SR. Agropodniky z kategórie stredných podnikov očakávajú opatrenia, ktoré im pomôžu prekonať následky pandémie. Za obzvlášť dôležité považujú zavedenie inštitútu sezónneho zamestnávania v poľnohospodárstve. Zjednodušili by sa podmienky brigádnickej práce a zvládli by tak zber tohtoročnej úrody. Ďalšie požiadavky zahŕňajú návrhy, aby priame platby tvorili oprávnenú odpočítateľnú položku z daňového základu daní z príjmu, odklad splatnosti nájomného Slovenským pozemkovým fondom o šesť mesiacov a prerozdelenie finančných zdrojov štátnej pomoci pre agropotravinárstvo. Viac sa dočítate TU. (Zdroj: sme.sk)

 • Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo stručný grafický prehľad, ktoré prevádzky môžu byť za dodržania prísnych hygienických opatrení v čase koronakrízy otvorené. Opatrenia prijaté v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva sú platné od 29.03.2020 do odvolania. Všetky konkrétnejšie informácie nájdete na stránke: www.mhsr.sk
 • Ministerstvo financií SR zvážilo požiadavky podnikateľov a vyšlo v ústrety všetkým daňovníkom, ktorí podali daňové priznanie do konca marca a majú preplatok z dane z príjmu za rok 2019. Napriek pôvodnému plánu vyplácať preplatky až po skončení pandémie ich bude finančná správa vyplácať v pôvodnom riadnom termíne a podnikatelia preplatky dostanú najneskôr do 10.mája 2020. Viac informácií TU. (Zdroj: teraz.sk)
 • Európska komisia pripravuje opatrenie na pomoc podnikateľom členských štátov EÚ, zasiahnutými reštrikciami v čase koronakrízy. Opatrenie v podobe poskytnutia pomoci prostredníctvom kapitálovej injekcie sa pridá k už avizovanej dočasnej schéme pomoci, kde malé a stredné podniky môžu získať štátne granty, alebo štátne garancie na bankové úvery. Podmienky čerpania, ako aj záväzky týkajúce sa použitia pomoci budú upresnené Európskou komisiou. Viac v článku TU. (Zdroj. sme.sk)

 • Od dnešného dňa budú úrady práce prijímať žiadosti od podnikateľov a živnostníkov, ktorí boli nútení uzatvoriť svoje prevádzky, alebo im poklesli tržby kvôli šíreniu COVID-19 na Slovensku. Žiadatelia nájdu kompletné informácie na webových stránkach www.pomahameludom.sk alebo www.neprepustaj.sk. Pomoc je rozdelená do dvoch skupín, a to pomoc zamestnávateľom a SZČO, ktorí boli povinní zatvoriť svoje prevádzky. Zamestnávatelia si môžu uplatniť náhradu mzdy zamestnanca vo výške 80 % platu, avšak najviac 1100 €, za podmienky udržania pracovného miesta aj po skončení krízy. Druhú skupinu tvoria zamestnávatelia a SZČO, ktorým klesli tržby o najmenej 20 %. Do tejto skupiny patria aj SZČO s povinne zatvorenými prevádzkami. Viac o možnostiach pomoci a postupe zasielania žiadosti TU.
 • Nový projekt Právo v rúškach vznikol ako reakcia na mimoriadnu situáciu na Slovensku. Na webovej stránke www.pravovruskach.sk advokáti zadarmo zverejňujú vzory z oblastí obchodných vzťahov, pracovného práva, daní, konkurzov, realít, náhrady škody, ale aj zdravotníckeho práva. Projekt má pomôcť podnikom a ľudom včas právne reagovať na náhle udalosti. Celý článok o projekte TU. (zdroj: teraz.sk)

 • Parlament dnes schválil už avizovanú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá umožňuje odklad platenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby a zamestnávateľov, ak ich obrat a príjem z podnikania klesol o najmenej 40%. Splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec je 31.07.2020. Výpočet poklesu čistého obratu a prijímov z podnikania, ako aj možnosť posunu splatnosti za ďalšie mesiace stanoví vláda nariadením. Viac informácií o opatreniach v novele zákona TU. (zdroj: sme.sk)
 • Predseda vlády SR Igor Matovič dnes informoval o návrhu zákona, v ktorom by bola zakotvená možnosť odložiť si splátky úverov maximálne o 9 mesiacov. Táto možnosť by sa týkala všetkých samostatne zárobkovo činných osôb, malých a stredných podnikateľov. Splátky budú automaticky presunuté na záver obdobia splátok. Podnikatelia si budú môcť sami zvoliť, či chcú odložiť splátku istiny alebo splátku istiny aj úroku. Systém žiadostí by mal byť zjednodušený a prebiehať elektronicky. Z pracovnej verzie zákona vyplýva, že odklad splátok nesmie byť penalizovaný a klient nebude mať zápis do úverového registra, čo by v budúcnosti sťažovalo jeho prístup k úverom. O návrhu zákona bude vláda rokovať budúci týždeň. Viac sa dozviete TU. (zdroj: aktuality.sk)
 • Parlament na včerajšom zasadaní schválil novelu Zákonníka práce a viaceré finančné opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy na mikro, malé a stredné podniky. Novela pracovného kódexu upravuje ustanovenia o organizácii pracovného času, čerpaní dovolenky a prekážok v práci. Posúva sa termín podania daňového priznania a zaplatenia dane, podania ročných zúčtovaní za zamestnancov. Schválený je odklad začatých exekúcií a odklad daňoveho priznania k dani z motorových vozidiel. Legislatíva upravuje aj ďalšie zmeny v daňovej oblasti a zápisoch do zoznamov finančnej správy. Finančná pomoc pre MSP má byť poskytovaná hlavne vo forme záruk na úver alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovať sa budú prostredníctvom Exportno-importnej banky a Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Viac TU. (zdroj: aktuality.sk)
 • Minister hospodárstva SR R. Sulík navrhuje, aby štát poskytol čiastočnú úhradu nájomného za nájomcov, ktorí museli zavrieť svoje prevádzky pre pandémiu koronavírusu. Koaličnej rade predstaví návrh, kde by sa na úhrade nájomného podielal nájomca, prenajímateľ a štát. Podmienené by to malo byť znížením nájomného zo strany prenajímateľov o 30 až 40%. Nájomné často tvojí veľkú časť nákladov podnikateľov a pomohlo by to predísť krachovaniu prevádzok. Viac sa dočítate TU. (zdroj: teraz.sk)

 • Slovenský živnostenský zväz opätovne žiada premiéra o legislatívne zohľadnenie ich návrhov opatrení na zníženie negatívnych dopadov krízy na živnostníkov. K hlavným opatreniam patrí odloženie platieb sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam o 3 mesiace, v prípade potreby aj o dlhší čas. Ďalším z opatrení je výplata fixnej mesačnej sumy vo výške min. 500€ pre každého živnostníka či SZČO postihnutého prerušením svojej činnosti bez ohľadu na mieru poklesu tržieb. Ako uviedol prezident SŽZ, S. Čižmárik, preukazovanie miery poklesu tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 je ťažké z viacerých dôvodov. Viac sa dočítate TU. (zdroj: hnonline.sk)
 • Európska komisia dnes predstavila balík návrhov, ktoré majú pomôcť členským štátom vyrovnať sa s krízou. Slovensko tak bude môcť použiť viac ako štyri miliardy z doteraz nevyužitých eurofondov na zmiernenie dopadov pandémie. Iniciatívou EK je aj zriadiť nástroj solidarity tzv. SURE na zmiernenie rizík nezamestnanosti, pomocou ktorého bude komisia poskytovať členským krajinám pôžičky určené firmám a podnikateľom na udržanie zamestnanosti. Celý článok TU. (zdroj: teraz.sk)
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo návrh na zavedenie možnosti odkladu povinnosti zaplatiť poistné na sociálne poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a preddavky na zdravotné poistenie, pri zamestnávateľoch iba poistné a preddavky na strane zamestnávateľa, za mesiac marec. Bude ich možné zaplatiť v termíne do 31. júla 2020 bez uplatnenia sankcií. Návrh sa dotkne samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a časti zamestnávateľov. Vláda bude môcť nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného. To sa bude týkať zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorú schválila vláda sa bude parlament zaoberať v skrátenom legislatívnom konaní. Viac sa dočítate TU. (zdroj: teraz.sk)
 • Slovenskí poľnohospodári žiadajú Slovenský pozemkový fond o šesť mesačný odklad splatnosti nájomného za užívanie pozemkov v správe fondu. Generálna riaditeľka SPF Adriana Šklíbová vyhlásila, že spoločne nájdu riešenia a pomôžu farmárom zvládnuť náročné obdobie. Viac TU. (zdroj: teraz.sk)

 • Európska komisia povolila členským štátom možnosť presunu peňazí medzi operačnými programami. V praxi to znamená presun prostriedkov tak, aby sa dali použiť na opatrenia v súvislosti s dopadmi koronavírusu. Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová momentálne rokuje s ministrami o možnej výške príspevku z jednotlivých operačných programov. Viac info TU. (zdroj: sme.sk)

 • Viaceré komerčné banky v rámci pomoci vychádzajú v ústrety svojim klientom, podnikateľom a firmám v zložitej situácií a pripravili pre nich balík pomoci na zvládnutie kritického obdobia. Banky v súčasnosti pripravujú možnosti, alebo už umožňujú odklad splátok, predĺženie úverových rámcov a niektoré budú poskytovať aj úvery na prekonanie dôsledkov koronavírusu. Viac sa dozviete na stránkach jednotlivých bánk: Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, OTP banka, Fio banka, UniCredit bank.
 • Slovenský živnostenský zväz stále trvá na zakomponovaní ich požiadaviek do pomoci pre najviac postihnutý sektor podnikateľov – živnostníkov. Generálna sekretárka SŽZ, M. Bellušová považuje prvé ekonomické opatrenia pre živnostníkov za nedostatočné. Je s nimi spojených viacero rizík a ukázali sa aj slabé miesta pomoci živnostníkom, jedným z nich je aj preukazovanie miery poklesu tržieb. Viac sa dočítate TU. (zdroj: webnoviny.sk)
 • V snahe o podporu malých slovenských podnikateľov, ktorí pociťujú dopady koronakrízy, vznikla aj iniciatíva #POMAHAME, za ktorou stojí slovenský start-up GLOBAL EXPO. Spoločnosť umožní podnikateľom bezplatne vytvorenie profilu a možnosť vystavovať svoje produkty na celosvetovom online výstavisku. Pomoc je zameraná hlavne na mikro podniky, bez vlastných webových stránok a teda aj bez možnosti aktuálne predávať svoje produkty. Firma si takto môže zriadiť svoj vlastný základný profil a predávať svoje produkty online doma aj v zahraničí. Služby spoločnosti môžu využiť všetky podniky z kategórie MSP a to po dobu jedného roka zdarma. Viac sa dočítate TU.
 • Parlament bude v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o zmenách v Zákonníku práce, ktoré dnes prijala Vláda SR. Zmeny nastanú napríklad v predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti o mesiac, možnosť nariadenia práce z domu, či ochrany zamestnanca pred výpoveďou v prípade využitia osobnej prekážky v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa. Zmena sa objaví v podmienkach oznamovacej povinnosti zamestnávateľa v prípade nariadenia čerpania dovolenky. Tento čas sa skráti na najmenej sedem dní vopred a v prípade dovolenky z predchádzajúcich rokov na dva dni. V neposlednom rade budú môcť zamestnávatelia bez zástupcov zamestnancov, teda odborárov rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Viac sa dočítate TU. (zdroj: finweb.hnonline.sk)

 • Vláda schválila 7 opatrení na pomoc koronakrízou ťažko skúšanej slovenskej ekonomike. Navrhované zákony by mohli byť v parlamente schválené v utorok popoludní. Ministerstvá pracujú na ich finálnej legislatívnej podobe. Cieľom je stihnúť spomínaný balík opatrení uzákoniť ešte do konca mesiaca. Viac podrobností TU. (zdroj: sme.sk). Ako uviedol minister hospodárstva R. Sulík, ide o prvú pomoc pre podnikateľov, ktorá bude doplnená sektorovo zameranými, presnejšie cielenými opatreniami. (Zdroj: MH SR). Súčasne navrhované opatrenia:
 1. Štát preplatí 80 % platu zamestnanca tým firmám, ktorých prevádzky sú alebo boli povinne uzavreté.
 2. Príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté.
 3. Bankové záruky v hodnote pol miliardy eur pre firmy, aby dokázali financovať svoje podnikanie.
 4. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR štát uhradí 55 % ich hrubej mzdy.
 5. Odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 6. Odklad preddavkov na dane z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
 7. Firmy dostanú možnosť započítať si neuplatnenú stratu z podnikania od roku 2014 vrátane.
 • Štátna spoločnosť Slovak Investment Holding dnes oznámila spustenie programu finančnej pomoci pre malé a stredné podniky. Spoločnosť programom umožní finančným inštitúciam poskytovať zvýhodnené úvery, ktoré bude možné skombinovať aj s úrokovou dotáciou na zníženie úrokových sadzieb, avšak len v prípade splnenia podmienky udržania zamestnanosti. Úvery budú najviac štvrťročné, s možnosťou ročného odkladu splátok istiny a úrokov. Viac sa dozviete TU. (zdroj: teraz.sk)
 • Poštová banka od 30.03. ponúka bezúročný úver podnikateľom, živnostníkom, malým a stredným firmám s ročným obratom do milióna eur, ktoré sú zasiahnuté obmedzeniami spojenými s koronavírusom. Chce im tak čo najskôr pomôcť preklenúť obdobie, ktoré by pre nich mohlo byť likvidačné a nemuseli rušiť pracovné miesta. Poskytovať bude bezúročné pôžičky podnikateľom do výšky 10.000 eur na subjekt, a to s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov. (zdroj: teraz.sk a postovabanka.sk)
 • Vláda povolila otvorenie viacerých, doteraz uzatvorených obchodov a prevádzok, ktorých plocha nepresahuje 1 000 m². Podmienené to je dodržaním prísnych hygienických opatrení, ako je nosenie rukavíc, dezinfekcia rúk či odstup nakupujúcich 2 metre. Môže to pomôcť viacerým živnostníkom, malým a stredným podnikateľom znížiť ich straty, znovu naštartovať ich business a udržať pracovné miesta. Zoznam prevádzok ktoré môže byť v prevádzke a viac informácií nájdete TU. (zdroj: dennikn.sk)

Novinky v opatreniach na pomoc malým a stredným podnikom:

 • Na podporu podnikateľov a živnostníkov v tažkej situácií, vznikla nová platforma smesvami.sk. Zákazníci si môžu objednať služby od podnikateľov zaregistrovaných na portáli, a tým im pomôcť prekonať momentálnu krízu. Zakúpené služby bude možné využiť po skončení mimoriadnej situácie, ktorá na Slovensku trvá od 12. marca. Podrobnosti o iniciatíve nájdete aj TU. (Zdroj: karierainfo.zoznam.sk)
 • Zákon 62/2020 Z. z., (tzv. „lex korona“) novelizuje aj zákon o verejnom obstarávaní. Konkrétne ide o neuplatňovanie zákazu uzatvoriť zmluvu s dodávateľom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Pri nákupoch priamo súvisiacich s mimoriadnou situáciou (postupy priameho rokovacieho konania pri podlimitných a nadlimitných zákazkách a zákazky s nízkou hodnotou zadávané v dôsledku mimoriadnej situácie) sa nebude vyžadovať zápis dodávateľov v registri partnerov verejného sektora. Táto zmena je zapracovaná úpravou § 11 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Lex korona zatiaľ neupravuje plynutie lehôt.
 • Minister hospodárstva R. Sulík avizoval ďalší balíček pomoci pre podnikateľov na zmiernenie ekonomických dopadov opatrení na zabránenie šírenia Covid-19. Balíček obsahuje 50 opatrení a bude predstavený v čo najkratšom čase. Na príprave balíčku pomoci podnikateľom spolupracovali Ministerstvo hospodárstva SR s Ministerstvom financií SR, k rokovaniam prizvali aj zástupcov Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Asociácie priemyselných zväzov, Klubu 500 či Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Celá správa TU. (zdroj: aktuality.sk)
 • Finančná správa zverejnila na svojich webových stránkach sumár najčastejších otázok daňovníkov v súvislosti s lehotami platby daní počas trvania mimoriadnej situácie. Celý dokument nájdete TU. (zdroj: Finančná správa)
 • Slovenský živnostenský zväz zaslal otvorený list premiérovi so žiadosťou o urýchlené prejednanie navrhovaných opatrení na pomoc živnostníkom a SZČO, ktorí tvrdo znášajú následky reštrikcií určených štátom na zamedzenie šírenia koronavírusu, a to zákazom či čiastočným zrušením ich činnosti. Návrhy SŽZ sa týkajú hlavne dočasného zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov, kompenzácií príjmov fixnou sumou alebo percentuálnym podielom z príjmov, príspevku štátu na úhradu 70% náhrady mzdy zamestnancov ako aj ďalších opatrení. Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ deklaruje naliehavú potrebu okamžitej a účinnej podpory pre uvedenú skupinu podnikateľov. Navrhuje taktiež zriadenie centrálneho informačného miesta, kde nájdu podnikatelia všetky aktuálne schálené zmeny a opatrenia. Bližšie informácie nájdete TU. (Zdroj: aktuality.sk)

V rámci dnešného sumáru sme pre Vás vybrali tieto inicitívy zamerané na podporu malých a stredných podnikov, predložené na preklenutie koronakrízy:

 • Vyše 200 zamestnávateľov sa spojilo a rezortu práce predložilo návrh, v ktorom žiadajú o umožnenie súbehu práce z domu a OČR v pomere 50:50. Prijatím návrhu by sa znížili nielen štátne výdavky a mzdové náklady zamestnávateľov, ale zároveň firmy tak nebudú prichádzať o potrebných ľudí v čase ekonomickej recesie. Viac o návrhu nájdete tu. (zdroj: teraz.sk)
 • Podnikatelia zapojení do Iniciatívy slovenských maloobchodníkov vyslovili požiadavku o odpustení alebo znížení nájomného v období platnosti opatrení na zamedzenie šírenia Covid-19 na Slovensku. Viaceré obchodné centrá a retailové parky už oznámili, že nebudú požadovať platbu nájomného a ďalšie poplatky. Iniciatíva vyzýva ostatných prenajímateľov k rokovaniam o finančných podmienkach a zároveň žiadajú vládu SR o kompenzáciu, aby obe strany, prenajímatelia aj obchodníci, mohli náročnú situáciu prekonať. Celý článok tu. (zdroj: cas.sk)

Aj dnes Vám prinášame denný prehľad informácií v súvislosti s mimoriadnou situáciu na Slovensku:

 • Parlament dnes v skrátenom legislatívnom konaní prijal opatrenia na zabezpečenie pomoci zamestnancom  a podnikateľom na preklenutie krízy počas trvania mimoriadnej situácie a v bezprostrednom období po skončení. Opatrenia sa týkajú vyplácania nemocenských dávok pri nariadenej karanténe, ošetrovného na deti a podpory udržania pracovných miest. Viac tu. (zdroj: aktuality.sk)
 • Slovenská advokátska komora spustila bezplatnú online poradňu na svojej webovej stránke www.sak.sk. Právnu pomoc bude poskytovať 160 advokátov s cieľom poskytnúť prvotnú právnu radu, usmernenie a možnosti ďalšieho postupu. Bezplatné poradenstvo budú  poskytovať online do 7.4.2020. Bližšie informácie nájdete tu. (zdroj: TA3.sk)
 • Pomoc pre podnikateľov počas trvania krízy pandémie sa rozhodla poskytnúť aj firma Bisnode. Počas 3 mesiacoch zadarmo sprístupní svoj portál a prístup k dátam novým klientom za účelom preverenia stability obchodných partnerov. Firma chce týmto krokom pomôcť minimalizovať obchodné riziká v čase krízy. Súčasní klienti budú môcť využívať bezplatne viac prístupov ich aplikácie, aj s novinkami. (zdroj: edennikn.sk)

V rámci opatrení na zmierenenie dopadov pre MSP v súvislosti so šírením Covid-19 na území SR pre Vás dnes vyberáme:

 • Generálna sekretárka Slovenského živnostenského zväzu M. Bellušová pre agentúru SITA zverejnila požiadavku živnostníkov, ktorí od vlády žiadajú, aby im štát kompenzoval príjmy, ktoré stratili pre povinné uzatvorenie prevádzok, alebo pre obmedzenie styku osôb v rámci preventívnych opatrení. Kompenzácia by mohla predstavovať fixnú sumu, alebo percentuálny podiel z príjmov, ktoré SZČO dosahovala v predchádzajúcom roku podnikania. Tento príspevok od štátu by mal kryť aspoň 70 % vyplatených náhrad. Môže to byť riešenie, ako zabrániť vlne prepúšťania zamestnancov v MSP. (zdroj:noviny.sk/SITA)
 • Slovenska záručná a rozvojová banka zareagovala na mimoriadnu situáciu a prijala opatrenia na pomoc klientom postihnutých krízou. Opatrenia zahŕňajú možnosť odkladu či dočasné zníženie splátok úveru pre svojich terajších klientov. Zvažuje tiež poskytovanie zvýhodnených úverov pre nových klientov na prekonanie dopadov krízy. Viac o opatreniach a podmienkach poskytnutia si môžete prečítať tu. (zdroj: SRZB)

Nová vláda SR zverejnila ďalší súbor obsahujúci 42 opatrení na podporu podnikov poznačených obmedzením prevádzky v súvislosti so šírením Covid-19, o ktorých si viac môžete prečítať tu. (zdroj: e.dennikn.sk)


Nástroje štátnej pomoci v súvislosti s koronavírusom. Okrem plošných opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré pripravuje Vláda SR, bude na základe odporúčaní EK po legislatívnej úprave možné využiť aj štyri nástroje štátnej pomoci.

 1. Okamžitá pomoc s likviditou – zahŕňa priamu finančnú pomoc, daňové úľavy, poskytnutie úverov so zvýhodneným úrokom a garantovaných úverov.
 2. Strednodobá pomoc s likviditou – zahŕňa podporu prevádzkových nákladov na obdobie 6, pri reštrukturalizácii až 18 mesiacov, a pomoc na reštrukturalizáciu.
 3. Náhrada škôd – počas obdobia, keď museli spoločnosti obmedziť či zastaviť svoju činnosť v súvislosti so šírením koronavírusu.
 4. Regionálna investičná pomoc – nástroj, ktorý bude využívaný až pri „ozdravovaní“ ekonomiky, po skončení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením vírusu Covid-19.

Ministerstvo hospodárstva SR s Ministerstvom financií SR v spolupráci so zástupcami podnikateľov predstavili opatrenia, ktoré sa týkajú nielen pracovnej legislatívy, ale aj nástrojov, na ktoré majú vplyv oba spomínané rezorty. Ide o odklad splátok, odvodov či náhrada škôd, ktoré boli spôsobené tým, že sa zatvorili prevádzky kvôli šíreniu COVID-19. Viac tu.

Ďalšie opatrenia zverejnilo Ministerstvo financií SR tu.  

Slovenský živnostenský zväz zverejnil návrhy na zmiernenie dopadov karanténnych opatrení pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Celú tlačovú správu nájdete tu.