Informačné materiály – KVARTÁLNE

5029

Zdroj: Canva

Predmetné informačné materiály predstavujú súhrn informácií o novoprijatých zákonoch, ktoré upravujú podnikateľské prostredie a ukladajú podnikateľom nové práva a povinnosti. Informácie uvedené v informačnom materiály sa každé tri mesiace aktualizujú, aby bola zabezpečená ich primárna funkcia aktuálnosti. Informačné materiály taktiež obsahujú výber základných právnych predpisov, s ktorými by každý podnikateľ MSP mal byť oboznámený, pričom sú zároveň uvádzané aj najdôležitejšie novelizácie prijaté v priebehu platnosti zákona.


V neposlednom rade, informačné materiály majú poskytnúť právnu podporu pri prvých krokoch začiatku podnikateľskej činnosti.

Prehľad zmien v legislatívnom prostredí s dopadom na MSP

Zoznam legislatívnych predpisov s dopadom na MSP

Základné administratívne kroky pri začatí podnikania – fyzické osoby

Základné administratívne kroky pri začatí podnikania – právnické osoby