sobota, 28. januára 2023
Domov Aktivity Pracovná skupina

Pracovná skupina

10. Stretnutie pracovnej skupiny

V rámci 10. zasadania a hlasovania Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE formou per rollam bola jej členom zaslaná predfinálna verzia Správy...

9. Stretnutie pracovnej skupiny

9. zasadnutie a hlasovanie v rámci ktorého boli členom predložené na prerokovanie a pripomienkovanie viaceré materiály sa konalo formou per rollam. Ako...

8. Stretnutie pracovnej skupiny

Aby boli dodržané opatrenia na ochranu zdravia členov Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE pred ochorením spôsobeným vírusom COVID 19,...

7. Stretnutie pracovnej skupiny

Z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa aj 7. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo...

6. Stretnutie Pracovnej skupiny

Aj 6. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo formou per rollam, v dôsledku pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie...

5. Stretnutie Pracovnej skupiny

S ohľadom na vývoj pandemickej situácie spôsobenej vírusom COVID 19 sa 5. zasadnutie a hlasovanie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE uskutočnilo...

4. Stretnutie Pracovnej skupiny

Už po štvrtý krát sa zišli členovia Pracovnej skupiny, aby spolu diskutovali o našich najnovších výstupoch. Na stretnutí odzneli záverečné zistenia z...

3. Stretnutie Pracovnej skupiny

Zdroj: Unsplash V priestoroch SBA sa 29.05.2019 uskutočnilo 3. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Prítomným členom prizvaní analytici odboru výskumu...

2. Stretnutie Pracovnej skupiny

02.10.2018 sa v priestoroch SBA uskutočnilo 2. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR a Združenia...

1. Stretnutie Pracovnej skupiny

PRACOVNÁ SKUPINA PRE IMPLEMENTÁCIU PRINCÍPOV "SMALL BUSINESS ACT" Pracovná skupina pre implementáciu princípov „Small Business Act“  je zriadená...