Domov Aktivity Regionálne podujatia

Regionálne podujatia

Zamestnávanie v MSP v kontexte zmien na trhu práce

Aký dopad má aktuálny vývoj situácie na Ukrajine, pandémia čí nedávny BREXIT na zamestnávanie pracovníkov z EÚ a cudzincov z tretích krajín z pohľadu malých a stredných podnikateľov? Aj na...

E-shop v podmienkach SR

V súvislosti s pripravovanou analýzou na tému „Prevádzkovanie E-shopu v podmienkach SR“ bol v máji 2022 realizovaný okrúhly stôl súvisiaci s uvedenou problematikou. Diskusia...

Inovácie vo vzdelávaní

Rozvoj priemyslu 4.0 na Slovensku zasiahne viaceré oblasti a neobíde ani školstvo, ktoré momentálne stojí pred otázkou ako prispôsobiť svoje osnovy a pripraviť žiakov na nový...

Sociálne podnikanie na Slovensku

Aj tento rok sa v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First" konali regionálne podujatia, tentokrát na tému:...

Bariéry a perspektívy cestovného ruchu

Súčasný stav a budúcnosť cestovného ruchu na Slovensku je z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu jednou z často diskutovaných tém v spoločnosti. Aj preto...

Rodinné podnikanie v SR

Generačná výmena, nástupníctvo členov rodiny a majetku  boli ústrednou témou regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 13.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave k pripravovanej analýze „Rodinné podnikanie...

Podnikanie žien v regiónoch SR

V rámci národného projektu „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First“ sa v Banskej Bystrici dňa 21.03.2019 uskutočnilo regionálne podujatie k analýze na...

Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR

Hlavným cieľom je analyzovať súčasný stav podnikania mladých, ich postoj a ambície vo väzbe na  podnikateľskú aktivitu v regiónoch SR.  Súčasťou analýzy je: teoretická časť, kde je...

Duálne vzdelávanie

Jednou z podaktivít Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ je aj prezentácia výsledkov projektu cieľovým skupinám. Prostredníctvom odborných regionálnych koordinátorov sa...