utorok, 6. júna 2023

Je výška paušálnych výdavkov SZČO v SR dostačujúca?

Záujem o vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti je čiastočne ovplyvnený, okrem iného, výškou daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré odzrkadľuje aj výber určitého spôsobu uplatňovania výdavkov,...

Stravovanie a cestovné zamestnancov je v EÚ upravené rôzne

Systém stravovania zamestnancov na Slovensku prešiel reformou v roku 2021.  Zaviedol sa tzv. finančný príspevok, ktorý sa stal plnohodnotnou alternatívou voči gastrolístku. Okrem...

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca s energetickou krízou a so šírením koronavírusu na Slovensku v posledných rokoch je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Dopady najviac...

Zastúpenie žien v podnikaní na Slovensku v roku 2021 pokleslo

Napriek zvyšujúcej sa účasti žien na trhu práce, naďalej pretrváva ich nedostatočné zastúpenie na celkovej podnikateľskej aktivite. V roku 2021 zaznamenalo zastúpenie žien v rámci fyzických...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2021

V roku 2021 došlo k oživeniu ekonomickej aktivity, čo sa prejavilo aj na tvorbe pridanej hodnoty MSP v nefinančnom podnikovom sektore. Po predchádzajúcom poklese došlo k jej navýšeniu...