sobota, 28. januára 2023
Zdroj: canva.com

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca s energetickou krízou a so šírením koronavírusu na Slovensku v posledných rokoch je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Dopady najviac...

Zastúpenie žien v podnikaní na Slovensku v roku 2021 pokleslo

Napriek zvyšujúcej sa účasti žien na trhu práce, naďalej pretrváva ich nedostatočné zastúpenie na celkovej podnikateľskej aktivite. V roku 2021 zaznamenalo zastúpenie žien v rámci fyzických...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2021

V roku 2021 došlo k oživeniu ekonomickej aktivity, čo sa prejavilo aj na tvorbe pridanej hodnoty MSP v nefinančnom podnikovom sektore. Po predchádzajúcom poklese došlo k jej navýšeniu...

Vývoj na trhu práce v posledných troch rokoch

Faktory, ktoré ovplyvnili v rokoch 2019-2022 vývoj na trhu práce, boli prevažne neekonomického charakteru. Najzásadnejší vplyv na slovenský trh práce mala pandémia...

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a ...