Nastal čas navýšenia hranice obratu povinnej registrácie na DPH?

Hranica obratu pre povinnú registráciu na DPH bola upravovaná naposledy v roku 2009. Jej aktuálna hodnota je na úrovni 49 790 Eur. Vysoká miera inflácie zapríčinila,...

INFOGRAFIKA: Aký je dopad zvyšovania paušálnych výdavkov na SZČO?

Hranica výšky limitu paušálnych výdavkov bola naposledy upravená v roku 2017. Jej aktuálna hodnota 20 tis. Eur nezodpovedá vplyvu vysokej miery inflácie, ktorá postihla Slovensko...

Je výška paušálnych výdavkov SZČO v SR dostačujúca?

Záujem o vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti je čiastočne ovplyvnený, okrem iného, výškou daňovo-odvodového zaťaženia, ktoré odzrkadľuje aj výber určitého spôsobu uplatňovania výdavkov, ako v...

Stravovanie a cestovné zamestnancov je v EÚ upravené rôzne

Systém stravovania zamestnancov na Slovensku prešiel reformou v roku 2021.  Zaviedol sa tzv. finančný príspevok, ktorý sa stal plnohodnotnou alternatívou voči gastrolístku. Okrem toho má...

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca s energetickou krízou a so šírením koronavírusu na Slovensku v posledných rokoch je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Dopady najviac pocítia podnikatelia...