Stravovanie a cestovné zamestnancov je v EÚ upravené rôzne

Systém stravovania zamestnancov na Slovensku prešiel reformou v roku 2021.  Zaviedol sa tzv. finančný príspevok, ktorý sa stal plnohodnotnou alternatívou voči gastrolístku. Okrem toho má...

AKTUALIZOVANÉ – Ekonomika v červených číslach. Aké sú navrhované opatrenia na podporu MSP?

Momentálna situácia súvisiaca s energetickou krízou a so šírením koronavírusu na Slovensku v posledných rokoch je zaťažkávajúcou skúškou pre všetkých. Dopady najviac pocítia podnikatelia...

Zastúpenie žien v podnikaní na Slovensku v roku 2021 pokleslo

Napriek zvyšujúcej sa účasti žien na trhu práce, naďalej pretrváva ich nedostatočné zastúpenie na celkovej podnikateľskej aktivite. V roku 2021 zaznamenalo zastúpenie žien v rámci fyzických osôb – podnikateľov...

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2021

V roku 2021 došlo k oživeniu ekonomickej aktivity, čo sa prejavilo aj na tvorbe pridanej hodnoty MSP v nefinančnom podnikovom sektore. Po predchádzajúcom poklese došlo k jej navýšeniu v bežných cenách...

INFOGRAFIKA: Aké sú hlavné zmeny na trhu práce v rokoch 2019-2022?

V rokoch 2019 – 2021 mali na slovenský trh práce vplyv viaceré faktory. Okrem demografických zmien to bola aj celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 a dlhodobo zložitý...

Vývoj na trhu práce v posledných troch rokoch

Faktory, ktoré ovplyvnili v rokoch 2019-2022 vývoj na trhu práce, boli prevažne neekonomického charakteru. Najzásadnejší vplyv na slovenský trh práce mala pandémia COVID–19 a...

INFOGRAFIKA: Ktoré právne predpisy musia byť dodržiavane pri podnikaní formou e-commerce?

Predaj online formou je obľúbenou formou podnikania mnohých MSP. Aj podnikanie formou e-commerce je zaťažené viacerými právnymi predpismi, ktoré musí podnikateľ dodržiavať. V nasledujúcej infografike...

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a vyčísľovania dopadov....

Poslanci vo veľkom obchádzajú pripomienkovanie

Prečo je štandardný legislatívny proces dôležitý, aké sú dôsledky nadpráce poslancov a čo potrebujú podnikatelia pri tvorbe legislatívy? Prehľad top zákonov najviac...

Kybernetická bezpečnosť stále nie je prioritou ani v malých a stredných podnikoch

Slovak Business Agency v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a prostredníctvom agentúry Actly realizovala prieskum zameraný na problematiku kybernetickej bezpečnosti v sektore malých a stredných podnikov ...