utorok, 6. júna 2023

Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2021

V roku 2021 došlo k oživeniu ekonomickej aktivity, čo sa prejavilo aj na tvorbe pridanej hodnoty MSP v nefinančnom podnikovom sektore. Po predchádzajúcom poklese došlo k jej navýšeniu...

Vývoj na trhu práce v posledných troch rokoch

Faktory, ktoré ovplyvnili v rokoch 2019-2022 vývoj na trhu práce, boli prevažne neekonomického charakteru. Najzásadnejší vplyv na slovenský trh práce mala pandémia...

Poslanci chcú meniť neexistujúci zákon, urgentnú zmenu pre podnikateľov neriešia

Na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR je rekordný počet poslaneckých návrhov, ktoré nie je dôvod prijímať bez štandardného pripomienkovania a ...

Poslanci vo veľkom obchádzajú pripomienkovanie

Prečo je štandardný legislatívny proces dôležitý, aké sú dôsledky nadpráce poslancov a čo potrebujú podnikatelia pri tvorbe legislatívy?

Kybernetická bezpečnosť stále nie je prioritou ani v malých a stredných podnikoch

Slovak Business Agency v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a prostredníctvom agentúry Actly realizovala prieskum zameraný na problematiku kybernetickej bezpečnosti v sektore malých a...

Aký bol rok 2021 z pohľadu malých a stredných podnikov na Slovensku v číslach?

Rok 2021 bol z pohľadu podnikateľského sektora na Slovensku charakterizovaný pretrvávajúcou pandémiou Covid-19. Vývoj početnosti MSP vykazoval pozitívnejšie tendencie ako v predchádzajúcom roku 2020,...

Aktuálne informácie o uvalených sankciách na Ruskú federáciu a Bielorusko

Ruská invázia na Ukrajinu mala veľmi rýchly dopad aj na oblasť medzinárodných vzťahov. Európska únia reagovala okamžitým uvalením viacerých sankcií voči Ruskej...

Ako je slovenský vzdelávací systém pripravený na priemyselnú revolúciu?

Štvrtá priemyselná revolúcia (tzv. Priemysel 4.0) sa stáva realitou. Už v súčasnosti sú badateľné tendencie, ktoré prebiehajúca pandémia ešte urýchlila. Vzdelávanie ako...

Zverejnenie publikácie: Financing SMEs and Entrepreneurs: An OECD Scoreboard

Dňa 29.3.2022 bolo zverejnené 10. vydanie publikácie OECD zameranej na financovanie malých a stredných podnikov (MSP). Správa analyzuje trendy a politiky v oblasti...

Výsledky prieskumu: Ako vplýva konflikt na Ukrajine na našich podnikateľov?

Približne každý druhý podnikateľ na Slovensku pociťuje negatívne následky vojenského konfliktu na Ukrajine na svoje podnikanie. Mnohí z nich by ukrajinským občanom...