Výsledky prieskumu: Štátnu podporu pre podnikateľov je nutné zjednodušiť

408

Viac ako polovica (56,1 %) malých a stredných podnikateľov považuje balík ekonomických opatrení štátu na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy za nedostatočný. Vyplynulo to z výsledkov prieskumu o štátnej pomoci, ktorého sa zúčastnilo 1043 respondentov z prostredia malých a stredných podnikov a živnostníkov. „Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú,“ konštatuje Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia podnikatelia z odvetví stravovanie (76,1%), ubytovanie (69,2%) a umenie, zábava a rekreácia (63,9%), kam patria napr. športové činnosti či realizácia eventov. Naopak najmenej kriticky sú vnímané podnikateľmi v stavebníctve.

Oslovení podnikatelia, ktorí o štátnu pomoc požiadali, kritizujú najmä zložitosť podporných opatrení a problematickú orientáciu v nich (22,9 %). Problémom je tiež nejednoznačnosť poskytovaných informácií o možnostiach využitia podpory (16,9 %).

Aký je záujem podnikateľov o jednotlivé formy priamej finančnej podpory?

Z opatrení v rámci projektu „Prvá pomoc“ majú MSP najväčší záujem o podporu poskytovanú prostredníctvom Opatrenia 2 pre SZČO , ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť – paušálny príspevok na náhradu straty príjmu a Opatrenia 1 pre zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie museli uzatvoriť prevádzky alebo obmedziť činnosť – príspevok na mzdu zamestnanca.

Z ostatných foriem pomoci, ktorú štát poskytol, využívajú malé a stredné firmy najmä odpustenie a odklad odvodov a odklad preddavkov na daň. Najčastejšie využitie týchto opatrení deklarujú firmy podnikajúce v odvetví stravovania a ubytovania. Podnikatelia v tomto sektore tiež v porovnaní s ostatnými výrazne viac využívajú aj schválenú dočasnú ochranu (pred konkurzami, exekúciami a výpoveďami zmlúv). Využitie zvýhodnených úverov a záruk deklaruje v odvetví priemyslu takmer trojnásobný počet respondentov v porovnaní s celkovou vzorkou. Možnosť prerušiť živnosť aj na menej ako 6 mesiacov najčastejšie využívajú podnikatelia v službách a stravovaní.

Najčastejším dôvodom, prečo firmy nežiadali o podporu je, že nespĺňajú požadované kritériá (40,0 %). Medzi ďalšie časté dôvody patrí nízka výška podpory v porovnaní s administratívou a potenciálnymi kontrolami či sankciami (33,0 %), ktoré podnikateľom hrozia a neprehľadné a nejasné podmienky. Nejasnosti a neprehľadnosť v podmienkach schvaľovania pomoci je dôvodom prečo sa o podporu doteraz neuchádzalo 24,5 % malých a stredných podnikateľov.

Zástupcovia MSP apelujú na potrebu prijatia viacerých zmien v súčasnom systéme podpory. Podnikatelia by uvítali najmä zjednodušenie podmienok získania podpory (23,5 %), zjednodušenie žiadostí o získanie podpory (18,1 %) a zlepšenie informovanosti o možnostiach a spôsoboch čerpania podpory (15,2 %).

V tejto mimoriadnej situácii by podnikateľom na Slovensku najviac pomohlo zníženie odvodov, alebo predĺženie ich čiastočného odpustenia (22,4 %), zníženie administratívnej záťaže (12,3 %) a zvýšenie dostupnosti bezúročných a nízko úročených úverov (12,0 %). „Zo súčasných opatrení živnostníci najviac oceňujú odpustenie odvodov a navrhujú rozšírenie tohto opatrenia na ďalšie mesiace,“ konštatuje Ján Pálenčár 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu a člen Správnej rady Slovak Business Agency. „Je tiež najvyšší čas na diskusiu o opatreniach, ktoré pomôžu ekonomike po kríze nadýchnuť sa,“ dodáva Ján Solík.

O prieskume

Prieskum bol realizovaný Združením podnikateľov Slovenska, Slovenským živnostenským zväzom a Slovak Business Agency v spolupráci s Wilio.sk a Podnikajte.sk. Cieľom prieskumu bolo zistiť názory a skúsenosti živnostníkov, malých a stredných podnikateľov s využívaním podporných opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy a zároveň získať informácie na potrebné zmeny. Zber dát prebiehal od 15.05.2020 do 22.05.2020.