Malé a stredné podniky tvrdo zasiahnu dôsledky pandémie

529

Rok 2020 je pre ekonomiku náročný. Koronakríza a na ňu nadväzujúca ekonomická kríza spôsobí rýchly pokles MSP, bez pomoci štátu ju neprežijú. Slovak Business Agency, Slovenský živnostenský zväz a Združenie mladých podnikateľov Slovenska realizovalo prieskum, ktorý poukázal na skutočnosť, že najviac MSP s poklesom tržieb podniká v stravovacích a ubytovacích službách. Podľa vyjadrenia Mariána Letovanca, riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov SBA, bude k najväčším zmenám prichádzať v segmentoch, ktoré boli počas pandémie najviac obmedzené. Táto skutočnosť sa prejaví na ich klesajúcom počte.

Malí živnostíci a malé podniky už dočerpali rezervy a pomoc od štátu je nízka. Miriam Bellušová zo Slovenského živnostenského zväzu, poukazuje na veľmi nízku podporu pre SZČO vo výške 180 Eur. Podľa nej práve nízka podpora a s tým spojená byrokracia odradila mnohých živnostníkov. Prvú pomoc pre MSP živnostníkov je nutné zefektívniť a hlavne v nej pokračovať aj naďalej.

Živnostníci od štátu žiadajú zníženie byrokracie a zníženie daní a odvodov. Vláda ma prichystené viaceré pozitívne nápady, avšak je dôležité diskutovať o nich so zástupcami podnikateľov. Podľa prieskumu SBA uskutočneného začiatkom roka je totiž s podnikateľským prostredím nespokojných viac ako 61,7 % živnostníkov. Podľa Mariána Letovanca najväčšie dôvody nespokojnosti sú nestabilita a nejednoznačnosť zákonov. Živnostníkom by tak isto pomohlo nahradenie dane z príjmu a sociálnych odvodov jednotným poplatkom, stanovenie splatnosti faktúr najviac na 30 dní bez možnosti predĺženia a zrušenie limitu paušálnych výdavkov.

MSP momentálne tvoria 99,9 % podiel z počtu podnikateľských subjektov. V minulosti boli často opomínané, no mometálne vyzerá, že im svitá na lepšie časy. Súčasná vláda ma prichystané zaujímavé nápady, avšak záležať bude od spôsobu ich implementacie do praxe.

Celý článok si môžete prečítať TU.