Kvalita podnikateľského prostredia v roku 2020-najhoršia za poslednú dekádu?

357
Zdroj: canva.sk
Serving Service Staff Customer Service Cafe Concept

Napriek tomu, že malé a stredné podniky u nás tvoria 99,9-percentný podiel z celkového počtu podnikov, hrozí im, že krízu bez pomoci štátu neprežijú. Podnikatelia dlhodobo kritizujú vládne opatrenia v súvislosti s koronakrízou, avšak ich názory zostávajú aj naďalej nezohľadnené. Vyplýva to aj z prieskumu realizovaným Slovak Business Agency v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom.

Podnikatelia preferujú odpustenie sociálnych odvodov, zvýšenie príspevku na náhradu poklesu tržieb, dotácie na ďalšie fixné náklady a zvýšenie priamej dotácie na úhradu nájomného.

Podľa Mariána Letovanca, riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency, boli pozitívne hodnotené schémy na kompenzáciu straty tržieb (schéma cestovného ruchu), schémy na udržanie zamestnanosti (schémy prvej pomoci) a opatrenia zlepšujúce podnikateľské prostredie (lex korona).

Na druhej strane podnikateľom, ktorí nemajú nárok na pomoc zo schém, by mohol pomôcť odškodňovací zákon navrhnutý Ministerstvom hospodárstva SR. Avšak tento zákon bol už trikrát odmietnutý vládou.

Medzi najviac ohrozené sektory patria najmä odvetvia služieb ako cestovný ruch, gastro a kultúra. Pomoc poskytnutá štátom pre gastro prevádzky pokryla výpadok tržieb len u pätiny z nich. Riešenie v tomto sektore by mohlo byť zníženie DPH pre reštauračné a stravovacie služby. Vláda však takúto formu podpory zatiaľ zamietla.

Momentálna situácia podnikateľov vyčerpáva. Nasledujúce mesiace ukážu budúcnosť podnikov nielen v cestovnom ruchu. Momentálne sa väčšina podnikateľov zhoduje na tom, že kvalita podnikateľského prostredia v roku 2020 je najhoršia za poslednú dekádu.

Celý článok si môžete prečítať TU.