Malý konkurz či dočasná ochrana firiem? Podnikateľov čakajú zmeny

381
Zdroj: canva.com
Zdroj: canva.com

Ministerstvo spravodlivosti predstavilo legislatívne návrhy, ktoré v podnikateľskom prostredí vyvolávajú zmiešané pocity. Kým o niektoré zrejme kvôli prísne nastaveným pravidlám veľký záujem nebude, nájdu sa aj návrhy, ktoré majú ambíciu presadiť sa v praxi.

Dočasná ochrana firiem bola uvedená do praxe v súvislosti s koronakrízou. Jej úlohou bolo zmierniť dopady tejto krízy na podniky, a teda viaceré lehoty a úkony boli úplne prerušené. Inštitút dočasnej ochrany v minulom roku využilo mnoho firiem, avšak nová podoba tohto inštitútu vo veľkej miere sprísnila pravidlá a pre podniky už nebude dočasná ochrana taká atraktívna. O ochranu sa už totiž môžu uchádzať len životaschopné firmy, ktorým sa podarí získať súhlas aspoň 50 % nespriaznených veriteľov. V prípade, že firma si chce dočasnú ochranu predlžiť o 3 mesiace, je potrebné získať súhlas od 2/3 veriteľov.

Ďalšou novinkou z dielne rezortu spravodlivosti je tzv. malý konkurz. Malý konkurz predstavuje nízkonákladové a rýchle riešenie pre menšie podniky s neperspektívnou budúcnosťou. Môže predstavovať zaujímavú, jednoduchšiu alternatívu k riadnemu konkurzu a očakáva sa značný záujem zo strany podnikov, ktoré budú chcieť rýchlejšie a “bezbolestnejšie” ukončiť svoje fungovanie.

Taktiež sa plánuje zjednodušenie založenia obchodnej firmy. Napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným sa zníži základné imanie a akciovú spoločnosť budú môcť riadiť jedna alebo dve osoby. “Eseročka a akciovka” tak isto preberú prvky jednoduchej spoločnosti na akcie, ktorá zanikne. Rezort spravodlivosti sa chce úpravou práva obchodných spoločností priblížiť k európskej úrovni. M. Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných projektov Slovak Business Agency, pripravované zmeny víta, vychádzajú totiž z problémov z praxe, ktorými sa zoberajú viaceré rebríčky kvality podnikateľského prostredia.

Okrem vyššie spomínaných zmien, prejde zásadnou zmenou aj obchodný register, ktorý by mal fungovať iba v elektronickej podobe a efektívnejšie. Tu sa vyplatil tlak EÚ, ktorá trvá na väčšej digitalizácií a online zakladaniu firiem. Tak isto môžeme očakávať len jeden registrový súd – Okresný súd v Žiline. Pri určitých veciach by mu však mohli vypomáhať aj externý registrátori, pravdepodobne notári.

Viac o pripravovaných zmenách sa dočítate v tomto článku.