Plánovaná daňovo-odvodová reforma môže spôsobiť rast tieňovej ekonomiky

407
business worker is holding US dollars in hand with laptop and business graph

Ministerstvom financií avizovaná daňovo – odvodová reforma vyvoláva veľké ohlasy. Väčšinou však negatívne. Zrušiť by sa mala nielen nezdaniteľná časť základu dane a paušálne výdavky, alebo aj 15-percentná nižšia daň z príjmu. Zvyšovanie DPH, zvyšovanie dane z nehnuteľností a iné novinky donútia malé podniky a živnostníkov hľadať riešenia, ktoré im pomôžu prežiť. Do popredia sa tak dostávajú možné riešenia ako presunutie podnikania do viac propodnikateľsky orientovanej krajiny, prechod na zamestnanecký pomer alebo zmena formy podnikania na obchodnú spoločnosť.

Podľa M. Letovanca, riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency, najviac využívaná možnosť bude presun podnikania do prihraničných oblastí. Tak isto môžeme očakávať zníženie počtu živnostníkov na Slovensku a následné hľadanie zamestnania v ekonomicky silnejších regiónoch.

Reforma otvára tému formálneho zrovnoprávnenia pravidiel pre zamestnancov a živnostníkov s cieľom zvýšiť objem daní. Avšak podľa M. Bellušovej, generálnej sekretárky Slovenského živnostenského zväzu, očakávaný cieľ takéto zrovnoprávnenie nesplní, ale zvýši sa administratívna záťaž pre podniky.

Vláda by však mala myslieť na podporu podnikania práve zjednodušením systému. Riešením by mohol byť jednotný mesačný poplatok, ktorý by nahradil daň z príjmu a odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, dopĺňa M. Letovanec z SBA.

Momentálne kroky vlády skôr povedú k rastu tieňovej ekonomiky s negatívnym dopadom na štátnu kasu

Celý článok si môžete prečítať TU.