Výročná konferencia 5.12.2018

1331
Zdroj: Unsplash

V priestoroch Slovak Business Agency sa 05.12.2018 uskutočnila 1. Výročná konferencia Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“. Prizvanej odbornej verejnosti z inštitúcií, ministerstiev a univerzít boli v prvom bloku Výročnej konferencie odprezentované výstupy NP Monitoring podnikateľského prostredia. Druhý blok bol zameraný v spolupráci s Fakultou manažmentu UK na prezentáciu výsledkov prieskumu GEM, ktorý sa vykonával v rámci Národného projektu. 

Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva hospodárstva SR, Združenia mladých podnikateľov Slovenska ako i Slovenského živnostenského zväzu, ktorí odprezentovali prierezové činnosti v spolupráci s Národným projektom Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.