Zamestnávanie v MSP v kontexte zmien na trhu práce

1414

Aký dopad má aktuálny vývoj situácie na Ukrajine, pandémia čí nedávny BREXIT na zamestnávanie pracovníkov z EÚ a cudzincov z tretích krajín z pohľadu malých a stredných podnikateľov? Aj na tieto témy sme diskutovali so zástupcami MSP, pracovnými agentúrami a organizáciami podporujúcimi riadenú migráciu a integráciu cudzincov na regionálnych podujatiach Okrúhle stoly. Podujatia sa organizovali v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ dňa 02.06.2022 v Prešove a 07.06.2022 v Trenčíne. Poznatky získané v diskusiách budú zahrnuté do záverov v rámci analýzy zameranej na zamestnávanie cudzincov a zmeny na trhu práce v rokoch 2019-2022.