E-shop v podmienkach SR

1119

V súvislosti s pripravovanou analýzou na tému „Prevádzkovanie E-shopu v podmienkach SR“ bol v máji 2022 realizovaný okrúhly stôl súvisiaci s uvedenou problematikou. Diskusia prebehla online formou za účasti podnikateľov prevádzkujúcich elektronický obchod (špecializovaný e-shop).

Cieľom krátkeho diskusného podujatia bolo identifikovať prekážky elektronického obchodu vo všeobecnosti a tiež s dôrazom na vybrané regulačné aspekty. Pozornosť bola venovaná aj vplyvu pandémie COVID-19 na podnikateľskú činnosť zúčastnených zástupcov e-shopov. Závery z realizovaného podujatia budú spracované v pripravovanej analýze.