Domov Aktivity Výročné konferencie

Výročné konferencie

Výročná konferencia 24.01.2023

Výročná konferencia Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ sa konala 24.01.2023 prezenčnou formou pre pozvaných hostí z radov...

Výročná konferencia 08.12.2021

Nakoľko nám pandemická situácia nedovolila privítať pozvanú odbornú verejnosť osobne na každoročnej Výročnej konferencii, zorganizovali sme ju opäť aj tento rok ONLINE. Konferencia pre...

Výročná konferencia 09.12.2020

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú pandemickú situáciu spôsobenú vírusom COVID 19 sme každoročnú Výročnú konferenciu pre odbornú verejnosť zorganizovali ONLINE formou, dňa 09.12.2020 s ústrednou...

Výročná konferencia 10.12.2019

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov. V úvode...

Výročná konferencia 5.12.2018

V priestoroch Slovak Business Agency sa 05.12.2018 uskutočnila 1. Výročná konferencia Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First". Prizvanej odbornej verejnosti z...