Výročná konferencia 10.12.2019

1863

Aj tento rok sme pre odbornú verejnosť zorganizovali Výročnú konferenciu, ktorej nosnou témou bolo podnikateľské prostredie z pohľadu vybraných skupín podnikateľov.

V úvode prvej časti sme sa zamerali na mladých podnikateľov na Slovensku nielen z pohľadu prieskumu Globálneho monitoru podnikania – GEM a Globálneho univerzitného výskumu podnikateľského ducha študentov – GUESSS, ale aj z pohľadu nami vypracovanej analýzy k podnikateľskému potenciálu mladých v regiónoch SR.

Následne sme venovali pozornosť podnikaniu žien na Slovensku, čo ich motivuje, s akými najväčšími bariérami sa stretávajú a kde vidia priestor na zlepšenie.

Druhá časť s názvom Podnikateľské prostredie na Slovensku sa začala predstavením hlavných zistení a výsledkov zo Správy o stave malého a stredného podnikania v SR v roku 2018, na ktoré nadväzovalo vyčíslenie vplyvov a nákladov legislatívnych zmien s dopadom na malé a stredné podniky.

Záver bol venovaný sociálnemu podnikaniu na Slovensku v kontexte súčasného potenciálu rozvoja sociálnej ekonomiky.