Nastal čas navýšenia hranice obratu povinnej registrácie na DPH?

1066

Hranica obratu pre povinnú registráciu na DPH bola upravovaná naposledy v roku 2009. Jej aktuálna hodnota je na úrovni 49 790 Eur. Vysoká miera inflácie zapríčinila, že hranicu obratu je potrebné navýšiť. Toto tvrdenie podporuje aj smernica Európskej únie z roku 2020, ktorá umožňuje navýšenie hranice obratu pre povinnú registráciu ako formu pomoci pre MSP.

Nasledujúca infografika vyobrazuje súčasný stav a dopady navýšenia hranice obratu pre povinnú registráciu na DPH pre FO a PO na Slovensku.