Informačné materiály – MESAČNÉ

8125

Foto zdroj: Unsplash

Pre všetkých podnikateľov každý mesiac aktualizujeme pomôcku s názvom Kalendár podnikateľa. Poskytuje prehľad o daňových a odvodových povinnostiach vyplývajúcich zo zákonov a upozorňuje podnikateľov, aby nezabudli na svoje povinnosti v nasledujúcom mesiaci.

Kalendár podnikateľa