Informačné materiály – ROČNÉ

4074

Foto zdroj: Unsplash

Ich cieľom je poskytnúť rýchly a prehľadný prístup k informáciám o existujúcich iniciatívach na podporu podnikania pre malých a stredných podnikateľov. Snahou dokumentu je poskytnúť odpovede na otázky MSP: aké formy podpory je možné využiť, v akej miere je možné získať podporu, na koho sa je potrebné obrátiť, kde nájdem základné informácie  o štátnej pomoci, stimuloch a dotáciách, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti a mnohé ďalšie.

Sprievodca iniciatívami na podporu malých a stredných podnikov