INFOGRAFIKA: Aké sú hlavné zmeny na trhu práce v rokoch 2019-2022?

239

V rokoch 2019 – 2021 mali na slovenský trh práce vplyv viaceré faktory. Okrem demografických zmien to bola aj celosvetová pandémia ochorenia COVID-19 a dlhodobo zložitý proces  zamestnávania cudzincov z tretích krajín. Výrazný bol aj vplyv ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, následkom ktorého na Slovensku začalo pracovať viac Ukrajincov. Tento konflikt však  vyvolal viacero pozitívnych zmien v Slovenskej legislatíve, týkajúcej sa zamestnávania cudzincov z tretích krajín na Slovensku. Najvýraznejšie sa na trhu práce v rokoch 2019 – 2021 prejavili nasledujúce faktory:

  • nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily súvisiaci aj s nižším počtom mladých ľudí, ktorí na trh práce v uvedenom období vstupovali ako počet ľudí, ktorí z trhu práce odchádzali do dôchodku;  
  • pretrvávajúci záujem mladých ľudí vycestovať za vzdelaním alebo za prácou do zahraničia (odliv mozgov);
  • pandémia COVID-19, ktorá zmenila spôsoby zamestnávania domácich obyvateľov a vo výraznej miere negatívne ovplyvnila príchod cudzincov za prácou na Slovensko;
  • ozbrojený konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaci prílev obyvateľov Ukrajiny na Slovensko.