Prístup k technickým normám

1130

Tento dokument poskytuje základne informácie určené pre malé a stredné podniky v oblasti technickej normalizácie. V znení informačného materiálu nájdete vymedzenie pojmov týkajúcich sa technických noriem, základný právny a inštitucionálny rámec a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty.