INFOGRAFIKA: Aké sú nedostatky v regulácii vzdelávania?

243

Štrukturálna zmena na trhu práce sa prejavuje aj novými požiadavkami zamestnávateľov na vzdelanú pracovnú silu. Postupný ústup encyklopedických vedomostí do úzadia a tlak na rozvoj tzv. mäkkých zručností u žiakov vyvoláva nové požiadavky na reguláciu vzdelávania. V nasledujúcej infografike môžete vidieť súhrn najdôležitejších požiadaviek na zmenu kompetencií vo vzdelávaní, ako i nedostatkov v regulácii vzdelávania.