Podnikatelia sú nútení zvyšovať ceny svojich služieb a tovarov

354
Foto zdroj: Canva

Zvýšenie cien energií výrazne ovplyvnilo náklady MSP v ich podnikaní, čo sa už premieta do vyšších cien tovarov a služieb.

Ako uviedol Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS), v tomto roku sa budú firmy musieť vysporiadať nielen s následkami pandémie, ale najmä s pribúdajúcou cenovou nestabilitou, ktorá sa prejavuje predovšetkým v cenách komodít a energií.

V prípade, že bude pokračovať výrazný rast cien vstupov, najmä energií, možno očakávať, že to bude mať výrazný dosah na podnikanie, najmä v energeticky intenzívnych odvetviach, spresňuje Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency. 

„Aj preto je dôležité pri implementovaní podporných opatrení zohľadňovať návrhy a odporúčania, ktoré sú predkladané zo strany subjektov, ktoré zastupujú malé a stredné podniky,“ dodal. 

Zároveň do problémov mnohých firiem vstúpili následky reštrikcií spôsobené následkami vojnového konfliktu na Ukrajine.

Viac sa dozviete v článku TU.