Metodické dokumenty

1677

Zdroj: Unsplash

Metodické dokumenty obsahujú základné informačné informácie o zdrojoch, postupoch a metódach použitých pri tvorbe jednotlivých analytických a štatistických výstupov.

Metodický dokument o využívaných kvantitatívnych ukazovateľoch MSP