Rodinné podnikanie v SR

2340

Generačná výmena, nástupníctvo členov rodiny a majetku  boli ústrednou témou regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo 13.11.2019 v Košiciach a 20.11.2019 v Bratislave k pripravovanej analýze „Rodinné podnikanie v SR“. Zúčastnení skúsení podnikatelia z oblasti rodinných podnikov, ako aj nástupníci fungujúcich rodinných podnikov sa v diskusii zamerali na zhodnotenie podmienok rodinného podnikania, ako aj identifikáciu bariér, s ktorými sa najčastejšie stretávajú.