Ekonomické dopady protipandemických opatrení pocítila väčšina podnikateľov

971

Len necelá polovica podnikateľov, ktorí sa zapojili do prieskumu Centra lepšej regulácie pod záštitou Slovak Business Agency požiadala, alebo plánovala požiadať o štátnu pomoc na preklenutie krízy. Cieľom tohto prieskumu bolo zistiť dopady opatrení na zamedzenie šírenia COVID- 19  na malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.

Z prieskum vzišli zaujímavé zistenia. Slovenský podnikatelia síce pocítili zníženie dopytu po svojich produktov a službách, ale len malé percento z dopytovaných prešlo na online predaj. Prekvapil ich aj spôsob pomoci od štátu. Až 70 % dopytovaných by uvítalo skôr priamu finančnú podporu ako napríklad stimuly, preplatenia časti nákladov a príspevkov na zamestnanie.

Podnikatelia taktiež potvrdili stále pretrvávajúci názor, že štátnu pomoc treba zbaviť prílišnej byrokracie a hlavne je potrebné sprehľadniť podmienky poskytnutia.

Viac o výsledkoch prieskumu a navrhované opatrenia Centra lepšej regulácie si môžete prečítať v článku TU.