Vyhliadky do roku 2023 sú pre MSP pesimistické

272

Na podnikateľské prostredie momentálne vplýva veľa negatívnych faktorov, ako napríklad vysoká inflácia, energetická kríza či problémy s pracovnou silou a surovinami. Časť MSP pocítila na svojich obchodných aktivitách aj vplyv vojny na Ukrajine.

Podľa prieskumu uskutočneného Slovak Business Agency (SBA) firmy nemajú v pláne ani inovovať. Ako hlavnú príčinu uvádzajú nedostatok financií, nevhodné legislatívne podmienky či problémy so získaním kvalifikovanej pracovnej sily.

Vláda podnikateľom situáciu nezľahčuje a naďalej príjíma neprehľadné opatrenia v skrátenom legislatívnom procese. Podnikatelia však aj naďalej volajú po systematickom riešení vecí.

Podľa M. Letovanca, riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov SBA, sa podnikatelia aj v roku 2023 budú musieť popasovať s dosahmi energetickej krízy a získavaním kvalifikovanej pracovnej sily.

Celý článok si môžete prečítať TU.