Na otrasy trhu s energiami doplatia aj MSP

450

Podnikanie v roku 2022 ohrozujú najmä vysoká inflácia, vojna na Ukrajine a energetická kríza. Avšak v prijatých opatreniach Slovensko zaostáva za ostatnými Európskymi štátmi a vláda stále nemá jasný plán.

Aj Národná banka Slovenska predikuje v roku 2023 prepad krajiny do recesie a zlepšenie situácie neočakáva skôr ako v roku 2024.

Podľa M. Letovanca, riaditeľa sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency, malé a stredné podniky budú čeliť mnohým problémom. Ich výkonnosť sa bude odvíjať najmä od rastu cien nákladových vstupov a vývoja vojny na Ukrajine. Ohrozené sú najmä MSP v energeticky náročných odvetviach.

Vláda avizovala využitia nevyčerpaných eurofondov z programového obdobia 2014-2020 na energetickú krízu, avšak ani toto nemusí byť riešenie. Čerpanie eurofondov v praxi je značne komplikované a prekážkou môžu byť aj limity na ich použitie.

Obavy vzbudzuje aj zákon ohľadom posilnenia kompetencie štátu v stave energetickej núdze, ktorý neprešiel pripomienkovým konaním ani konzultáciami s expertmi. Táto novela dáva štátu značné kompetencie v regulovaní cien energie.

Detaily európskych opatrení ešte nie sú známe, avšak väčšina európskych krajín už spúšťa vlastné schémy podpory. Avšak tieto dôsledok takýchto dotácií bude pokrivenie trhu s energiami na minimálne rok či dva.

Viac si môžete prečítať TU.