Malé a stredné podniky bojujú o prežitie

1353

Ako zasiahli opatrenia v súvislosti s druhou vlnou pandémie malé a stredné podniky? Je štátna pomoc dostatočná? Aké opatrenia by podnikom najviac pomohli? Aj tejto téme sme sa venovali na konferencií Podnikateľské prostredie na Slovensku – Vplyv pandémie na podnikanie a nové výzvy do budúcnosti organizovanej Slovak Business Agency.

V prieskume týkajúcom sa dopadov protipandemických opatrení prijímaných v súvislosti s druhou vlnou pandémie, ktorý sa uskutočnil k 15. októbru, až 95 % podnikov označilo tieto dopady za negatívne. Najmä podniky z odvetvia stravovacích a ubytovacích služieb a začinajúci podnikatelia patria medzi najviac ohrozené. Jedným z dôvodov je to, že podniky si nedokázali vytvoriť dostatočnú finančnú rezervu v minulosti.

Prepad tržieb pocítilo rovnako pri prvej aj druhej vlne pandémie až 94 % oslovených MSP z najohrozenejších odvetví. Napriek tomu, že prepady tržieb v druhej vlne sú menšie ako na jar, podnikatelia momentálne očakávajú sprísňovanie opatrení a s tým spojený prehlbujúci sa pokles tržieb.

Len 22 % podnikov očakáva, že pri aktuálnych obmedzeniach udrží svoje podnikanie pol roka a viac, najmenej ohrozené podniky vykonávajú svoju činnosť v maloobchode a v oblasti vzdelávania. Dlhšie ako dva mesiace nevydrží 46 % podnikov a 54 % oslovených predpokladá udržanie podnikania minimálne tri mesiace.

Napriek výrazným prepadom, len malé percento oslovených (19 %) uviedlo, že štátna podpora im aspoň čiastočne nahradila pokles tržieb. Podnikatelia by uvítali výraznejšiu pomoc od štátu ako bola v prvej vlne. Najviac by uvítali čiastočne odpustenie alebo zníženie odvodov, priame dotácie na úhradu fixných nákladov a zníženie DPH.

Situácia je alarmujúca najmä v stravovacích a ubytovacích službách. Finančné rezervy už vyčerpali a pomoc od štátu nie je dostatočne efektívna. Podniky pôsobiace v cestovnom ruchu by sa mali sústrediť na lokálny manažment a spoluprácu so samosprávmi a oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Prekonať krízu by pomohlo zníženie DPH na stravovacie a reštauračné služby.

Celý článok si môžete prečítať TU.