Pandémia výrazne ovplyvnila fungovanie malých a stredných podnikov

1831

Pandémia ochorenia Covid-19 nepochybne zasiahla celé Slovensko a jeho fungovanie. Výnimkou nie sú ani malé a stredné podniky, ktoré pandémia ovplyvnila najviac a ktoré museli výrazne prispôsobiť svoje fungovanie tak, aby ich kríza nezničila. Štátna pomoc, ktorá im mala pomôcť zmierniť dopady pandémie na ich podnikanie, bola podľa nich pomalá a nedostatočná.

Podľa M. Letovanca bola výška bežnej, mimo covidovej, pomoci od štátu v roku 2020 nižšia, a to hlavne kvôli presunu financií práve do covidových opatrení. MSP najviac využívali dotácie, nenávratné finančné príspevky, granty, bankové záruky, úvery a pôžičky.

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska zo septembra 2021 by podnikatelia najviac ocenili priamu finančnú pomoc. Nasledujú opatrenia ako dočasné zníženie alebo odpustenie priamych daní a odvodov z práce či pomoc s platbou nájomného.

Štát však momentálne zmenil pravidlá Prvej pomoci a vrátil sa k prvej schéme platnej od apríla do septembra 2020. Vypustil najviac využívané opatrenie 3B, čo súvisí s naviazaním poskytovania pomoci na Covid automat. Podľa M. Letovanca by vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu a zavadzanie nových opatrení a obmedzení bolo na mieste aj opätovné zavedenie opatrenia 3B.

Dôveru podnikateľov v štát naštrbilo aj neprijatie univerzálneho odškodňovacieho zákona a skresanie pomoci na minimum po naviazaní na Covid automat.

Celý článok si môžete prečítať TU.