Slovensko má novú koncepciu posilňovania vonkajších ekonomických vzťahov

615

Vzhľadom na proexportne orientovaný charakter slovenskej ekonomiky je potrebné zamerať sa na dosiahnutie hospodárskeho rastu postaveného na zvýšení konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní, a to napríklad zabezpečením prílivu zahraničného kapitálu či zvýšením efektívnosti využívania nástrojov proexportnej politiky. Tieto a aj ďalšie ciele sú zahrnuté do Koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie SR na obdobie 2022 – 2030, ktorú schválila Vláda SR.

Koncepcia pozostáva z viacerých cieľov, ku ktorým budú vypracované akčné plány obsahujúce konkrétne úlohy na ich dosiahnutie. Na napĺňaní cieľov koncepcie sa bude podieľať aj Slovak Business Agency v spolupráci so Slovenkou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Exportno-importná banka SR a viacerými rezortmi.

Viac sa dočítate v článku TU.