Rok 2021 v legislatíve s vplyvom na podnikateľov

486

V roku 2021 sa síce podarilo presadiť viacero legislatívnych zmien, avšak zásadnejšie zmeny ktoré sa dotknú podnikateľov prídu na rad až v tomto roku.

Ako uviedol riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency (SBA) Marián Letovanec, novelu zákona o živnostenskom podnikaní možno považovať za prínos a zjednodušenie živnostenského podnikania na Slovensku. Zrušila sa maximálna aj minimálna lehota pozastavenia živnosti a predĺžila sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne. 

Novela zákona proti byrokracii zasa priniesla ďalšiu vlnu znižovania administratívnej záťaže. Úradom od 1. augusta 2021 nie je nutné predkladať až dvadsať výpisov, pretože im budú dostupné z ich vlastnej činnosti,“ spresňuje riaditeľ sekcie programov SBA M. Letovanec.

Na druhej strane, výsledkom záväzku vlády prijímať dôležité zákony pre biznis vždy od januára sú rekordné počty pripomienok a schvaľovanie v skrátenom konaní, často chýba odborná diskusia.

 „Pokiaľ ide o legislatívnu činnosť, tak pri zásadných zmenách chýbala odborná diskusia úplne alebo bola nedostatočná,“ hodnotí aktivity vlády prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) Ján Solík. Výsledkom boli rekordné počty pripomienok k predloženým návrhom zákonov – približne štyristo k Zákonníku práce, dvetisícpäťsto k plánu obnovy a viac než štyritisícpäťsto k stavebnej legislatíve.

Viac k téme prijatých legislatívnych zmien v podnikateľskom prostredí v roku 2021 nájdete TU a k absencii odbornej diskusie pri ich prijímaní TU.