Ceny energií sú pre podnikateľov likvidačné

411

Vysoký nárast cien energií ovplyvňuje všetkých podnikateľov, sú pre nich likvidačné. Žiadajú kompenzácie, pomoc od štátu je nedostatočná.

Podnikateľov v tomto roku najviac zo všetkých nákladových položiek ovplyvnia vysoké ceny energií. „V tejto situácii mnohým nezostane nič iné, ako vyššie náklady premietnuť do vyšších cien tovarov a služieb, malé a stredné podniky nevynímajúc,“ konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík.

„V prípade, že výrazný rast cien vstupov, najmä energií, bude pokračovať, je možné očakávať, že to výrazne ovplyvní podnikanie, najmä v energeticky intenzívnych odvetviach,“ pridáva názor riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency Marián Letovanec.

„Aj preto je pri implementovaní podporných opatrení dôležité zohľadňovať návrhy a odporúčania, ktoré sú predkladané zo strany subjektov zastupujúcich malé a stredné podniky,“ dodáva.

Problémy mnohých firiem zhoršilo aj narušenie dodávateľského reťazca, potenciálny nedostatok energií a komodít, oneskorené platby, respektíve zvýšenie cien tovarov a služieb – to sú podľa európskych obchodných komôr len niektoré z najvážnejších ekonomických dôsledkov vojenských udalostí na Ukrajine.

Viac sa dočítate v článku TU.